Planowanie popytu drogą do osiągnięcia większej efektywności operacyjnej

12 lipca 2022

Najbardziej efektywne firmy wytwarzające produkty konsumenckie posiadają sformalizowany proces zintegrowanego planowania popytu w łańcuchu dostaw. Takie firmy rozwijają proces, aby stworzyć podstawy do synchronizacji działania ludzi, procesów i systemów, aby umożliwić reagowanie na trendy i omijanie blokad w łańcuchu dostaw. Proces ten otrzymał kilka nazw m.in. planowanie sprzedaży i operacji (ang. Sales and Operations Planning – S&OP), zintegrowane planowanie biznesowe ( ang. Integrated Business Planning – IBP) oraz zintegrowane planowanie popytu w łańcuchu dostaw (ang. Integrated Demand and Supply Chain Planning – IDSCP).
IDSCP to sposób myślenia i filozofia zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to codzienne podejście, które koordynuje strategiczne, taktyczne i codzienne funkcje planowania w celu zminimalizowania ryzyka i kosztów przy jednoczesnej poprawie obsługi klienta. Proces ten usuwa tradycyjne silosy działowe, zastępując je jednym zintegrowanym planem popytu, rozmieszczenia, produkcji i zaopatrzenia, który może być realizowany przez całą firmę.

Czy zintegrowane planowanie popytu w łańcuchu dostaw jest możliwe?

IDSCP to genialny pomysł, ale czy możliwy do zrealizowania? Odpowiedź brzmi: tak. Wiele firm z branży produktów konsumenckich może pochwalić się zintegrowanym planowaniem i Twoja firma również może to zrobić. Wymaga to trochę wysiłku i zmiany sposobu myślenia, ale korzyści są tego warte.
Współpraca pomiędzy kierownictwem i zespołami funkcjonalnymi jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu. Zsynchronizowane i uzgodnione plany ostrzegają kierownictwo o krytycznych kwestiach, pomagając im w szybkim podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w odpowiednim czasie. Zapewnia to, że wszyscy zarządzają i działają w kierunku tych samych celów.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Jasna i formalna komunikacja pomiędzy wszystkimi działami przedsiębiorstwa

Firma musi zburzyć silosy… Obsługa klienta, dystrybucja, sprzedaż, marketing, produkcja i rozwój produktu muszą być po tej samej stronie barykady. Dokładność prognoz zależy od uwzględnienia wiedzy i informacji ze wszystkich współpracujących ze sobą działów. Wszystkie plany sprzedaży, dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia muszą być dopasowane do siebie, a to prowadzi do zminimalizowania zakłóceń w produkcji, zwiększenia ilości terminowych dostaw i niższych kosztów zapasów. Firma będzie w stanie szybko wprowadzić nowe produkty i dostarczyć je na rynek, podczas gdy stare produkty powinny być wycofywane z produkcji, aby zminimalizować przestarzałe zapasy. Klienci powinni dostawać to, czego chcą i kiedy chcą, a to czyni producentów bardziej dochodowymi.

Przeczytaj również: Trzy krytyczne obszary planowania, którymi powinien zająć się każdy proces planowania sprzedaży i operacji (ang. Sales and Operations Planning – S&OP)

Harmonizacja na wszystkich poziomach planowania jest koniecznością

Firmy odnoszące sukcesy mają zharmonizowane poziomy planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego. Plany operacyjne są wykorzystywane do realizacji codziennych funkcji biznesowych, ale aby były naprawdę skuteczne, muszą również uwzględniać długoterminową strategię. Zadowolenie klienta w danej chwili nie zapewni długoterminowego wzrostu, jeśli zakłóci to strategię długoterminową.

Tworzenie alternatywnych scenariuszy w celu planowania z wyprzedzeniem problemów w łańcuchu dostaw

Dzięki planowaniu w całym łańcuchu dostaw można zidentyfikować potencjalnie krytyczne sytuacje, zanim się wydarzą. Następnie firma może wygenerować różne alternatywne scenariusze, aby przywrócić równowagę pomiędzy podażą a popytem, przy jednoczesnej zgodności ze strategią korporacyjną.

Przeczytaj również: Czy potrzebujemy planowania przy produkcji na zamówienie?

Korzyści wynikające z zintegrowanego planowania popytu i łańcucha dostaw

Zintegrowane planowanie zapewnia stabilny proces prognozowania popytu i sprzedaży, który umożliwia firmom tworzenie precyzyjnych, ale możliwych do dostosowywania planów długoterminowych. Podczas gdy istnieje wiele niematerialnych korzyści długoterminowych, istnieje kilka korzyści krótkoterminowych, które wspierają szybki zwrot z inwestycji w narzędzia wspierające IDSCP (np. ERP 4FACTORY):

  • Lepsza obsługa klienta – zsynchronizowane plany popytu i dostaw skutkują terminową dostawą produktów, co przekłada się na wzrost zadowolenia i lojalności klientów.
  • Obniżone koszty łańcucha dostaw – koordynacja wszystkich funkcji łańcucha dostaw i operacji usprawnia proces oraz poprawia efektywność, co obniża koszty.
  • Maksymalizacja rentowności – plany są tworzone optymalnie dzięki zastosowaniu jednego planu uzgodnionego przez wszystkie poziomy organizacji, minimalizującego pułapki i pozwalającego na maksymalizację zysków.
Autor: Stephen Dombroski
Director Consumer Products and Food & Beverage Vertical w QAD Inc.
tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Polecamy również:

Jak poprawić wydajność i poziom identyfikowalności materiałów (ang. traceability) w informatycznych systemach zarządzania produkcją?