Perspektywy rozwoju informatycznych systemów zarządzania w firmach produkcyjnych w 2021 r.

15 marca 2021

Rok 2020 na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Wiele bolesnych zdarzeń, niepokojów, wręcz tragedii dotknęło bardzo wiele osób. Z perspektywy przedsiębiorstw produkcyjnych był to niesamowity rok wyzwań – wyzwań jednak bardzo różnych. Niektóre przedsiębiorstwa walczyły o przetrwanie przy utracie dostępu do rynku zbytu swoich wyrobów, inne by nie załamała się działalność z powodu braku pracowników (zwolnienia lekarskie, nieobecności z powodu opieki, odpływ zagranicznych pracowników), kolejne w walce o utrzymanie płynności finansowej, a wreszcie niektóre z zagospodarowaniem radykalnego wzrostu zapotrzebowania na ich produkty lub wykorzystaniem szansy na wprowadzenie nowych wyrobów.

Zanim doszło do wybuchu pandemii rysowały się dwa wyraźne trendy zachowań w firmach produkcyjnych. Pierwszym trendem było uzyskanie jakościowej zmiany poprzez punktową inicjatywę – przełamanie jakiegoś pojedynczego ograniczenia. I ten trend stał się wiodącym w roku 2020. W dobie epidemii zarządy firm często uświadamiały sobie boleśnie np. jak mocno zależą przy układaniu harmonogramu produkcji od wiedzy pojedynczych ludzi lub jak pracochłonne jest przebudowywanie harmonogramu (który wcześniej był zamrażany na dwa tygodnie) w trybie awarii z powodu braku dostawy surowców lub komponentów albo niedostępności pracowników. Takie sprzężenia były mocnym impulsem, by wdrożyć w przedsiębiorstwie oprogramowanie, które pozwoli przełamać wybuchłe ograniczenia. Konsultanci firmy DSR prowadzili się szereg projektów związanych w wdrożeniem narzędzi do harmonogramowania produkcji klasy APS 4FACTORY (na bazie Siemens Opcenter APS), lepszym zarządzaniem przestrzenią magazynową WMS 4FACTORY (na bazie QAD Warehousing), zminimalizowaniem awaryjności parku maszynowego przez poprawę procesów utrzymania ruchu EAM 4FACTORY, przyspieszeniu przepływu informacji o postępie produkcji i pojawiających się zakłóceniach poprzez rejestrowanie zdarzeń przez operatorów lub bezpośrednio z maszyn na hali produkcyjnej SFC 4FACTORY z IOT 4FACTORY. Ważnym aspektem tych projektów była integracja z działającym w przedsiębiorstwie ERP-em albo w pełnej integracji albo przez dedykowaną szynę danych działającą w trybie on-line.
Wśród punktowych inicjatyw widoczne były również bardzo mocno działania związane ze zmianą architektury dostępów do systemów. Wymóg pracy zdalnej dla wielu pracowników przyniósł konieczność przebudowy sposobu logowania, korzystanie z interfejsów mobilnych etc. Nawet najbardziej restrykcyjnie pod tym względem przedsiębiorstwa zmuszone były zrewidować swoje procedury, oczywiście wciąż zapewniając bezpieczeństwo przetwarzanych w firmie danych.

Drugim z trendów, który rysował się przed rozpoczęciem roku 2020 było w sektorze średnich i dużych firm przejście na wyższą, nowocześniejszą wersję ERP-a, która potrafi odpowiedzieć na wysokie wymagania adaptacyjne w szybko zmieniającej się przestrzeni biznesowej (bezpieczeństwo architektury z jednoczesną otwartością na wymianę danych przez API z innymi wyspecjalizowanymi systemami, zapewniona zgodność ze zmieniającymi się wymogami przepisów, wysoka i intuicyjna ergonomia obsługi programu, pozwalająca łatwo wdrażać do obowiązków coraz częściej zmieniających się użytkowników, narzędzia analityczne umożliwiające zapanowanie nad ogromem danych). W pierwszej połowie roku 2020 w tym obszarze nastąpiło wyraźne ograniczenie aktywności – firmy wstrzymywały się z decyzjami lub zawieszały projekty. Jednak w drugim półroczu trend stał się znów bardzo widoczny, a dla nowo otwieranych zakładów z międzynarodowych koncernów i dla firm start-up’owych naturalnym stało się zainteresowanie pełnym wdrożeniem systemu ERP 4FACTORY w chmurze (na bazie QAD Adaptive ERP) wzbogaconego o uruchomione funkcje harmonogramowania produkcji i dostępem do wyspecjalizowanym narzędzi wspierających rewolucję przemysłową 4.0 z pakietu DSR 4FACTORY.

Perspektywy na rok 2021 są niezwykle interesujące. Mimo wszystkich problemów związanych z pandemią, wydaje się, że duża część zakładów produkcyjnych w Polsce ma szansę na wzrost biznesu, a to przekłada się bardzo mocno na zainteresowanie wdrożeniem oprogramowania, które będzie ten wzrost wspierało. Oba omówione trendy zachowań firm będą więc kontynuowane. Przeprowadzone zmiany w architekturze w zakresie bezpieczeństwa wskazują, że dominującym rozwiązaniem będzie umiejscowienie całości oprogramowania w chmurze – po wielu latach niepewności większość firm zaczyna uznawać to za rozwiązanie.

Autor:

Paweł Daszkiewicz

Dyrektor Realizacji Usług

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Przeczytaj także:

Controlling w produkcji

Co sprawia, że system ERP jest konieczny i jednocześnie „staje się najgorszym koszmarem”?

Jak systemy APS odpowiadają na współczesne wyzwania rynku?

Jak uniknąć niespodziewanych awarii maszyny?