Jak systemy APS odpowiadają na współczesne wyzwania rynku?

21 lutego 2021

Systemy klasy APS 4FACTORY (ang. Advanced Planning and Scheduling) są narzędziem, dzięki któremu może znaleźć efektywną realizację prawdziwa idea produkcji sterowanej popytem, jaką w coraz większym zakresie wymusza rynek. Coraz krótsze partie, umiejętnie ułożone w sekwencję zapewniającą maksymalne wykorzystanie kluczowych zasobów, możliwość niemal natychmiastowej reakcji na czynniki zakłócające proces produkcyjny i analiza wielu wariatów harmonogramu produkcji, czyli efekty, które trudno osiągnąć bez wdrożenia systemu APS – to wszystko pozwala reagować na potrzeby rynku wykorzystując w najwyższym stopniu zasoby, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo produkcyjne.

Czy APS może być elementem dużego systemu klasy ERP, czy jest to zwykle samodzielny, wąsko wyspecjalizowany system?

Najlepsze w swojej klasie systemy APS są rozwiązaniami samodzielnymi, rozwijanymi przez producentów skoncentrowanych na dostarczeniu doskonałego, wysoko specjalizowanego i dość niszowego oprogramowania. Chociaż samodzielny, system APS praktycznie zawsze pracuje będąc zintegrowanym z innymi systemami informatycznymi firmy, jako element informatycznej obsługi łańcucha dostaw i to dzięki integracji korzyści wypływające z jego użytkowania mogą bardzo duże.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Z jakich informacji korzystają aplikacje APS w celu optymalnego planowania produkcji?

Spektrum informacji, jakie mogą być istotne dla procesu harmonogramowania produkcji jest dość szeroki i może obejmować dane pochodzące z różnych źródeł. Mogą to być:

  • pochodzące z systemów ERP informacje o popycie (zlecenia sprzedaży, zlecenia produkcyjne), podaży (stany magazynowe, zaplanowane dostawy komponentów), technologiach/marszrutach produkcyjnych, strukturach materiałowych (BOM), atrybutach produktów i operacji technologicznych,
  • pochodzące z systemów ERP lub innych (system MES, SFDC), informacje o zasobach produkcyjnych (gniazda produkcyjne, linie), kalendarzach pracy i wydajnościach zasobów,
  • pochodzące z systemów HR informacje o pracownikach, grupach pracowników i ich kompetencjach,
  • macierze przezbrojeń
  • pochodzące z systemów ERP lub innych (MES, SFDC), informacje o zawansowaniu produkcji

Elementem spinającym powyższe informacje są definiowane w samym systemie APS:

  • logiki zaspokajania popytu podażą (tzw. kontrola materiałowa, weryfikująca m.in dostępność materiałów)
  • reguły harmonogramowania dbające o najwyższej jakości sekwencję i efektywny przepływ materiałów

Jakie jest znaczenie APS dla realizacji założeń szczupłej produkcji?

Dzięki synchronizacji przepływów materiałowych (w tym dostaw materiałów i wysyłek wyrobów) z harmonogramem produkcji, a w konsekwencji likwidacji nadmiarowych stanów magazynowych w łańcuchu dostaw, moduł APS realizuje jeden z głównych pryncypiów szczupłej produkcji – unikanie strat. Rozwiązania APS pozwalają utrzymać kontrolę i minimalizować produkcję w toku oraz, dzięki odpowiedniemu dobieraniu sekwencji zleceń, minimalizować straty efektowności wynikające z przezbrojeń, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości produktów, z uwzględnieniem terminowości realizowanych zleceń. Wsparcie systemu APS 4FACTORY umożliwia realizację głównego celu stawianego przed metodologią szczupłej produkcji: produkowania tylko tego, co jest wymagane, w ilości, jakiej jest potrzebne, w momencie, kiedy jest to wymagane.

Autor:

Dariusz Lewko

Team Leader & Senior Consultant DSR S.A.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

 

Przeczytaj także:

Wsparcie zarządzania produkcją

ERP dla produkcji

Valmont – case study