Wsparcie zarządzania produkcją

11 maja 2018

ERP: Wspomaganie zarządzania

QAD Enterprise Applications to zintegrowany pakiet ERP, dawniej funkcjonującego pod nazwą MFG Pro. Zbudowany na sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej i zaprojektowany, by spełnić wszelkie potrzeby firmy produkcyjnej, bez względu na to jak bardzo rozproszona produktowo i terytorialnie jest jej działalność. Rozwijany wspólnie z Klientami pakiet oprogramowania QAD łączy efektywność i elastyczność użytkowania oraz wyszukaną funkcjonalność w obszernym pakiecie wyspecjalizowanych modułów.

Systemy ERP dla produkcji – efektywniejsze rozwiązanie

Enterprise Resource Planning stanowią zintegrowane systemy informatyczne, które służą wsparciu zarządzania zespołem pracowników, zasobami materiałowymi, finansami, itp. Integracja opiera się na wykorzystaniu wspólnej bazy danych, w ramach jednego systemu ERP dla produkcji, dla sprzedaży, działu obsługi klienta, administracji, magazynów, itp. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze planowanie i harmonogramowanie produkcji. Systemy ERP pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie oferowane rozwiązania pozwalają na poprawę jakości obsługi Klienta oraz usprawniają składanie i realizację zamówień. Korzyści dla produkcji, a także dla prowadzonego biznesu przemawiają za skorzystaniem z naszego produktu – QAD Enterprise Applications.

Czym jest nasz system ERP?

QAD Enterprise Applications stanowi kompletny zestaw produktów i funkcjonalności wspierających zarządzanie zarówno organizacją jednozakładową, jak i firmą o rozproszonej, wielozakładowej strukturze. QAD Enterprise Applications wspiera wizję QAD „The Effective Enterprise” stworzoną na bazie potrzeb firm produkcyjnych. Jest nową generacją systemu ERP dla produkcji, opartą na funkcjonalnej strukturze modułowej.

Główne obszary systemu QAD Enterprise Applications

 • QAD Finanse – pełny pakiet finansowo-księgowy obejmujący swoim zakresem całość zagadnienia, zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi Polski i Unii Europejskiej, usprawnia prace księgowe, przygotowanie raportów finansowych oraz spełnienie innych kluczowych wymagań biznesu,
 • QAD Zarządzanie Klientami & Sprzedaż – bardzo ważne rozwiązanie w systemie ERP dla produkcji, gdyż zapewnia całościowe podejście do zarządzania danymi o produktach i Klientach, wsparcie przygotowywania ofert, zaawansowane cennikowanie, zarządzanie dystrybucją. Również obsługa nowoczesnych kanałów sprzedaży typu B2B, EDI i filozofii CRM,
 • QAD Produkcja – zarządza całościowo procesem produkcji, wiele typów produkcji: na magazyn, zleceniowa, seryjna, projektowa, lean. Rejestracja robocizny on-line, obsługa dokumentacji produkcyjnej i kodów kreskowych. Śledzenie numerów partii i serii w realizowanym procesie pozwala zachować zgodność ze specyficznymi regulacjami branżowymi i jakościowymi. Integralną częścią pakietu w ramach systemu ERP jest kompleksowe planowanie: od ogólnego poziomu poprzez mechanizm MRP, aż po szczegółowe harmonogramowanie zasobów dla produkcji,
 • QAD Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – zawiera moduły istotne pod kątem dedykowanego ERP dla produkcji, które pomagają usprawnić zarządzanie dostawami i dostawcami poprzez współpracę w czasie rzeczywistym, zarządzanie magazynem od prostego modelu do zaawansowanego wysokiego składu. Wszelkie dostawy i zapotrzebowania są ściśle powiązane z aktualnymi potrzebami produkcyjnymi, które z kolei są powiązane z deklarowanymi terminami realizacji poszczególnych zamówień handlowych. Zintegrowane funkcje zarządzania jakością wysyłają rezultaty testów inspekcyjnych dostaw do systemu, aby spowodować właściwą kontrolę współpracy z dostawcami. Umożliwia obsługę wielkowolumenowych dostaw z wykorzystaniem harmonogramów, które specyfikują terminy z dokładnością do godzin dostaw i automatycznie aktualizują plany długoterminowe,
 • QAD Remonty i Utrzymanie Ruchu – zapewnia pełną obsługę cyklu zarządzania aktywami, począwszy od planowania, poprzez instalację, utrzymanie i naprawy. Oferuje możliwości zarządzania i monitorowania inwestycji w majątek trwały, takich jak linie produkcyjne, instalacje, budowy – zarządzanie projektami. Określa i śledzi wymagane przeglądy okresowe, buduje ich harmonogramy. Moduł QAD Enterprise Asset Management naszego systemu ERP pozwala precyzyjnie zarządzać częściami zamiennymi i narzędziami specjalnymi (np. formy do wtryskarek, matryce do pras, noże do obrabiarek, etc), jak i optymalizować czasy użytkowania krytycznych urządzeń i maszyn. Pozwala efektywnie zarządzać operacyjnie naprawami i wymianą części,
 • QAD Serwis Posprzedażny – zapewnia możliwość wsparcia i serwisu produktów po sprzedaży. Umożliwia śledzenie procesu gwarancji, obejmuje obsługę telefoniczną oraz system zwrotów i napraw. Dane o produktach specjalnie skonfigurowanych albo posiadających specyficzne dane (np. nr partii/serii) mogą być automatycznie transferowane do modułu QAD SSM w celu monitorowania ich cyklu życia i obsługi posprzedażnej,
 • QAD Raporty i Analityka – pozwala firmom analizować dane w celu pomiaru wyników biznesowych w kluczowych obszarach działalności. Ten moduł systemu ERP zawiera proste narzędzia raportujące, jak i zaawansowane narzędzie klasy Business Intelligence,
 • QAD Interoperability – zapewnia całkowite bezpieczeństwo baz danych oraz elastyczność systemu operacyjnego, a także umożliwia dostęp do wszystkich elementów QAD Enterprise Applications poprzez efektywną szynę danych,
 • Wdrożenie filozofii SOA – otwarta architektura na wymianę danych między systemem ERP a innymi rozwiązaniami.

Podstawowe cechy QAD Enterprise Applications

 • Dostęp do gotowych analizy biznesowych i wskaźników kontrolingowych: QAD Analytics wyposaża firmę w narzędzia wykorzystujące gromadzone dane transakcyjne do analiz, raportów i wizualizacji wyników, przyspieszając procesy decyzyjne w wielu kluczowych obszarach działania, także istotnych dla produkcji.
 • Możliwość tworzenia własnych raportów i analiz: System posiada wbudowane narzędzia do tworzenia w prosty sposób własnych raportów i analiz. Każdy użytkownik ma swój zestaw takich raportów zapisany w folderze Ulubione. QAD podczas wdrożenia dostarcza pełny opis bazy danych, co ułatwia tworzenie takich analiz.
 • Wydruki dokumentów: Pakiet QAD daje także możliwość tworzenia i posługiwania się graficznymi raportami i wydrukami dokumentów. Tworzenie takich wydruków i raportów jest bardzo proste – oparte o wbudowany kreator tychże raportów, w ramach którego mamy możliwość obiektowego definiowania tego, co ma się znaleźć w raportach, np. wykresy, dane czy, często dziś wykorzystywane, kody kreskowe w zasadzie we wszystkich dostępnych i używanych przez Państwa formatach.
 • Workflow: Różnego rodzaju dokumenty typu: opisy tekstowe, rysunki, etykiety, mogą być dołączane do dowolnego rekordu bądź ekranu. Dzieje się to poprzez zwykłe przeciągnięcie pliku z pulpitu i zapisanie go na serwerze. Pozwala to na łatwą integrację katalogów produktów, szkiców inżynieryjnych, instrukcji roboczych, faktur, umów, itp. z odpowiednimi kartotekami systemu ERP.
 • Wielowalutowość: Pakiet ułatwia zarządzanie finansami poprzez rejestrację płatności i zapłat w dowolnych walutach. Waluty obce i kursy ich wymiany są utrzymywane i dostępne w miejscach wprowadzania zamówień zakupów, ofert sprzedaży, zleceń sprzedaży, rozrachunków z Klientami, rozrachunków z dostawcami, w operacjach serwisu, raportach kasowych oraz księdze głównej. Wielowalutowość pakietu pozwala przedsiębiorstwu prowadzić biznes w walucie operacji i generować skonsolidowane raporty w obowiązującej walucie głównej. Wszystkie transakcje są przechowywane zarówno w walucie transakcji, jak i walucie bazowej oraz walucie wskazanej do konsolidacji i raportowania dla zarządu.
 • Zwiększona kontrola i bezpieczeństwo: QAD Enterprise Applications sprawia, że raporty finansowe przygotowywane przez firmy cechuje przejrzystość, integralność oraz kompletność. Pozwala spełnić wymagania określone w ustawie Sarbanes-Oxley definiującej obowiązki firm oraz managerów zarządzających w stosunku do udziałowców. Wychodzi również naprzeciw regulacjom Unii Europejskiej w zakresie International Financial Reporting Standards 2005, które znosiły bariery handlowe oraz stworzyły wspólny rynek kapitałowy.
 • Połączenie z aplikacjami partnerów: Rozwiązania modułu QAD Interoperability oferują zestaw narzędzi pozwalających łączyć aplikacje partnerów handlowych do pakietu QAD Enterprise Applications. Ten silny zestaw spełnia standardy SOA, upraszcza i poprawia procesy oraz pozwala integrować aplikacje bez konieczności prac programistycznych.
 • Skalowalność rozwiązania: Konstrukcja systemu ERP wychodzi naprzeciw potrzebom firm o zróżnicowanej wielkości, od małych i średnich przedsiębiorstw (sektor SMB) po międzynarodowe korporacje.
 • Obsługa wymagań prawnych: System ERP spełnia krajowe i branżowe wymagania biznesowe i prawne. Pozwala sprawnie zarządzać ryzykiem z wykorzystaniem systemu bezpieczeństwa opartego na rolach oraz niezawodnego raportowania.
 • Przyjazny interfejs użytkownika: QAD dostarcza przodującą technologię interfejsu użytkownika opartą o Microsoft .NET. Wraz z funkcjonalnością QAD .NET UI daje użytkownikom najlepsze cechy interfesju, m. in.: elastyczne zarządzanie okienkami zadań, wgląd w pełne drzewo menu, możliwości drążenia „drag-and-drop” i inne. W QAD .NET UI programy transakcyjne systemu są dostępne w postaci ekranów HTML, podglądów i browserów – są dostępne jako ekrany .NET z nowymi możliwościami tego interfejsu. Browser .NET dostarcza środowisko zgodne z narzędziami Microsoft Office, wraz z możliwością eksportu danych do Microsoft Excel oraz użycia narzędzia Excel jako miejsca wprowadzania danych, np. takich jak prognozy finansowe, a następnie importu do QAD Enterprise Applications. Oprócz tego QAD 2012 dostarcza mapy procesów oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR), by stworzyć możliwość dokumentowania najlepszych, wspólnych praktyk w ramach swojej organizacji oraz śledzić dokładnie ich przebieg.

Główne cechy naszego systemu ERP sprawdzają się w wielu różnych branżach. Przewidziane są jako funkcjonalne rozwiązania dla produkcji, ale nie tylko. Funkcjonalności poszczególnych modułów wspierają różne działy w przedsiębiorstwie, zapewniając płynny obieg informacji w firmie. Jednocześnie te właśnie moduły pozwalają na dopasowanie systemu ERP do konkretnych potrzeb.

Zobacz także: