Kluczowe cechy prognozowania popytu w firmie produkcyjnej

16 kwietnia 2024

Skuteczne planowanie popytu polega na zachowaniu równowagi między posiadaniem wystarczających do zaspokojenia potrzeb klientów poziomów zapasów, a jednocześnie unikaniem nadwyżek stanów magazynowych. Oznacza to wykorzystanie odpowiednich danych i narzędzi do planowania popytu. Czego należy więc oczekiwać od oprogramowania, które pomoże prognozować popyt? Jakie są kluczowe cechy planowania popytu?

Funkcjonalność systemu do planowania popytu, którą należy rozważyć:

Planowanie scenariuszy

Planowanie scenariuszowe to strategiczna metoda wykorzystywana przez firmy do elastycznego planowania długoterminowego. Przyjmuje ona założenia dotyczące tego, jak rozwinie się przyszłość i jak środowisko biznesowe będzie się zmieniać w czasie w oparciu o tę przyszłość. Planując przyszłe scenariusze zmian popytu, można zidentyfikować konkretne zagrożenia i przeszkody w realizacji założeń oraz sposób, w jaki mogą one wpłynąć na przyszłość firmy.

Analityka na drodze do efektywnego planowania

Analityka wymaga silnego zaangażowania w gromadzenie odpowiednich danych oraz zarządzanie nimi. Wykorzystanie silnego modelu analitycznego pozwala zrozumieć cykle zakupowe, tworzyć prognozy i łatwej je realizować. Co więcej, działania takie są bardziej proaktywne niż reaktywny na zmiany w otoczeniu biznesowym i firma jest w stanie lepiej reagować na zakłócenia. Skuteczne planowanie popytu to droga do uzyskania przewagi nad konkurencją.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach ERP 4FACTORY

Algorytmy i autonomiczne planowanie

Algorytmy prognozowania popytu to jasno zdefiniowany zestaw instrukcji obliczeniowych. W skutecznym planowaniu popytu kluczowe jest, aby podczas tworzenia planów wszyscy pracowali z tymi samymi zestawami danych i miarami. Jeśli zespół sprzedaży pracuje w oparciu o inne dane, napotyka się problemy w produkcji, gdy prognoza popytu nie uwzględni potencjalnie większej sprzedaży. Autonomiczne planowanie wymaga terminowego wprowadzania danych, a właściwie ciągłego wprowadzania danych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić elastyczność algorytmów schematu. Pozwala to na wykorzystanie ewentualnych nadwyżek finansowych, w momencie okresowego spadku sprzedaży oraz wymierne korzyści, nie tylko finansowe.

Przeczytaj również: Planowanie popytu drogą do osiągnięcia większej efektywności operacyjnej

Zarządzanie zdarzeniami

Zrozumienie wpływu wydarzeń na łańcuch dostaw ma fundamentalne znaczenie w planowaniu popytu. Zarządzanie rozwojem nowych produktów, promocjami, wahaniami cen i popytem za pomocą inteligentnych narzędzi do planowania zdarzeń, staje się w obecnych niepewnych czasach koniecznością.

Planowanie w czasie rzeczywistym

Planowanie w czasie rzeczywistym to proces gromadzenia danych bez opóźnień czasowych. Dzięki temu analizowanie i planowanie jest procesem decyzyjnym w czasie rzeczywistym, a konieczne zmiany mogą być dokonywane bez opóźnień. Platforma do planowania popytu powinna zawsze działać z planowaniem w czasie rzeczywistym, aby można było łatwo przeciwdziałać nieoczekiwane zakłóceniom popytu.

Przeczytaj również: Planowanie produkcji – czym jest i dlaczego jest takie ważne?

Biorąc pod uwagę kluczowe funkcje przy wyborze oprogramowania do długoterminowego prognozowania popytu, firmy produkcyjne są w stanie poprawić efektywność biznesową, zaoszczędzić czas i zapewnić dokładniejsze prognozy dotyczące przyszłych przychodów. Skuteczne narzędzia i rozwiązania do planowania popytu powinny zapewniać elastyczność i przewidywalność, a także pomagać menedżerom łańcucha dostaw w ich roli oraz ujednolicać działalność całej firmy.

Autor: Stephen Dombroski

QAD’s Director for the Consumer Products and Food & Beverage

Tłumaczenie i redakcja: DSR S.A.

Link do artykułu źródłowego QAD:

Demand Planning Key Features

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach ERP 4FACTORY

Przeczytaj także:

Metody wyceny zapasów magazynowych: FIFO, LIFO, FEFO i inne

Wsparcie planowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi AI 4FACTORY – algorytmy genetyczne

Narzędzia lean management warte uwagi

Zarządzanie produkcją na wysokim poziomie – rola integracji ERP i MES