Zarządzanie produkcją na wysokim poziomie – rola integracji ERP i MES

28 lutego 2024

Głównymi celami integracji systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z systemami klasy MES (Manufacturing Execution System) jest zautomatyzowanie wymiany informacji pomiędzy nimi. Zapewnia to spójność informacji w obu systemach sprawiając tym samym, że aktualne dane o bieżących postępach realizacji produkcji są na bieżąco przekazywane do serca rozwiązania jakim jest system ERP. Otwiera to szereg korzyści jakie informacja przekazywana z systemu MES do systemu ERP w czasie rzeczywistym za sobą niesie. Kluczowymi są z pewnością wiedza o zaawansowaniu operacji i zleceń produkcyjnych, występujące awarie, jakość wytwarzanej produkcji czy konsumpcja komponentów.

Zalety integracji MES i ERP

Informacje płynące pomiędzy systemami MES i ERP w czasie rzeczywistym, szczególnie te o zaawansowaniu i kroczącym postępie prac na stanowiskach i liniach produkcyjnych, niesie cały szereg korzyści. W zakresie optymalizacji zapasów z pewnością systemy ERP i ich moduły magazynowe potrafią w odpowiednim czasie, w oparciu o informacje zwrotne z MES, reagować poprzez dostarczanie w trybie Just In Time kolejnych partii lub transz komponentów niezbędnych do kontynuacji procesów produkcyjnych.

Rejestracja on-line wykonywanych prac w ramach informacji wprowadzanych do systemów MES oraz ERP, zapewnia możliwość m.in. błyskawicznej reakcji planistów produkcyjnych na zmiany zachodzące na hali produkcyjnej. W wyniku np. spływu informacji o awarii stanowiska pracy lub pojawieniu się informacji o występowaniu odchyleń norm jakościowych na wytwarzanych produktach, planiści mogą w trybie natychmiastowym reagować, zmienić harmonogram produkcyjny, podjąć decyzję o zmianie maszyny, narzędzia, terminu realizacji zleceń, etc.

Znaczenie inwestycji w informatyczne narzędzia dedykowane, w sytuacji posiadania systemu ERP

Jeżeli dany system klasy ERP przedsiębiorstwa nie posiada dedykowanych modułów i rozwiązań typu MES, oczywistą inwestycją jest zakup takiego narzędzia na rynku i wykonanie integracji pomiędzy tymi systemami. Korzyści z wykorzystania MES są niezaprzeczalne. Rozwiązaniami dojrzałymi w tym zakresie są z pewnością SFC 4FACTORY (Shop Floor Control) oraz IOT 4FACTORY (umożliwiające integrację z automatyką, maszynami, sygnałami z różnych źródeł i przekazywanie ich do ERP).

W jaki sposób oszacować zwrot z inwestycji w integrację systemów?

Można wycenić koszty integracji. Ustalenie zakresu integracji i ich wycena to proces złożony i wymagający szerokiej analizy. Trzeba rozpoznać wszystkie źródła danych mające brać udział w wymianie, ustalić metody ich udostępniania w obu systemach, sposób realizacji synchronizacji. Każdy z elementów integracji wymaga określonych nakładów związanych z wymodelowaniem, dostosowaniem, przetestowaniem oraz implementacją. Są to elementy złożone, ale dające się zidentyfikować i wpisać w ramy czasowo-kosztowe.

Zwrot z inwestycji ustalić z pewnością trudniej niż same koszty. Dlatego przed przystąpieniem do integracji należy bezapelacyjnie ustalić cele jakie chcemy osiągnąć na poziomie operacyjnym. Czy chcemy automatyzować procesy, czyli na przykład zbierać sygnały z maszyn zamiast ręcznej rejestracji danych przez operatorów.

Wsparcie procesów szczupłej produkcji przez systemy ERP i MES

Systemy ERP w zależności od konfiguracji i dobranych do wykorzystania modułów i funkcjonalności potrafią wspierać procesy szczupłej produkcji. W ramach modułu Lean Manufacturing z systemu QAD Adaptive ERP (ERP 4FACTORY) można zamodelować procesy i sposoby ich realizacji systemowej.
Uruchomienie funkcjonalności typu Kanban czy Replenishment określają metodę zaopatrywania stanowisk produkcyjnych w komponenty niezbędne do realizacji procesów wytwórczych. Są to wybory strategiczne, określające jaką metodologią pracujemy w ramach poszczególnych procesów, realizowanych w przedsiębiorstwie. Sposób obsługi wybranych metod pracy, zjawiska takie jak moment konsumpcji komponentów produkcyjnych czy rodzaj informacji inicjującej rozliczenie materiałów (sygnał z maszyny, sygnał z RFID, informacja ze skanera, człowiek) wpisują się w poziom operacyjny realizowany w ramach systemu MES.

Jakie warunki muszą być spełnione na styku tych dwóch aplikacji, aby wydobyć pełnię możliwości z ich integracji z punktu widzenia efektów Lean Production?

Warunkami, które muszą zostać spełnione, bez najmniejszych kompromisów są z pewnością:
a) spójne, na bieżąco aktualizowane zbiory danych, na których pracują zintegrowane ze sobą systemy
b) automatyzacja integracji pomiędzy nimi
c) stabilność i wydajność rozwiązania
d) mechanizmy kontroli poprawności przekazywanych danych wraz z monitorowaniem problemów.

Autor:

Michał Bernasiak

Senior Business Consultant DSR S.A.