DSR uruchamia Centrum Szkoleniowe

29 listopada 2016

Głównym celem powołania Centrum Szkoleniowego DSR jest zapewnienie menedżerom firm produkcyjnych i kierownikom produkcji najnowszej wiedzy technicznej na temat działania systemów i oprogramowania IT. Rozwój kompetencji w zakresie ich użytkowania ma w efekcie doprowadzić do wyższego zwrotu z inwestycji w technologie IT oraz zapewnić jeszcze lepsze wykorzystanie ich możliwości.

„Powołując Centrum Szkoleniowe chcemy podnieść kompetencje pracowników, którzy rozpoczynają pracę z systemem lub zmieniają zakres swoich obowiązków dotyczących wykorzystania rozwiązań informatycznych serwisowanych przez DSR. Uczestnictwo w szkoleniach pozwoli pracownikom szybciej wdrożyć się do efektywnej pracy w nowym zakresie obowiązków i uniknąć niepotrzebnych błędów” – mówi Paweł Daszkiewicz, Dyrektor ds. Realizacji Wdrożeń w DSR.

Szkolenia będą prowadzone cyklicznie w modelu kursów otwartych (możliwość wysłania nawet pojedynczego pracownika) lub zamkniętych (tylko pracownicy jednej firmy – minimum 4 osoby).

Korzyści ze szkoleń dla produkcji – uczestników

  • Unikalna wiedza przekazywana na szkoleniach ułatwia prawidłowe działanie przedsiębiorstw produkcyjnych i unikanie niepotrzebnych kosztownych błędów.
  • Szybsze wdrożenie pracowników do efektywnej pracy lub w nowym zakresie obowiązków dzięki odpowiednio przygotowanym tematom szkoleń.
  • Nieduża wielkość otwartych grup szkoleniowych (maksymalnie do 6 osób) pozwala na efektywne wykorzystanie czasu 
  • Indywidualny dostęp uczestników do stacji roboczej daje większą swobodę i ułatwia samodzielne działanie przy ćwiczeniach praktycznych co umożliwia znacznie szybszy proces uczenia i większą trwałość zdobytej wiedzy.
  • Wysoka jakość szkoleń z wykorzystaniem najbardziej aktualnej wiedzy z różnych dziedzin i obszarów informatycznego wsparcia dla biznesu gwarantowana jest przez kompetentnych konsultantów DSR.

Lista szkoleń dostępnych w Centrum Szkoleniowym:

Lp. Nazwa Szkolenia Produkt / wersja Ilość dni
1 Proces sprzedaży w portalu zintegrowanym z QAD – przegląd funkcjonalności i metody obsługi B2B 4FACTORY 1
2 Administracja systemem ESB i jego składnikami ESB 4FACTORY 1
3 Programowanie konektorów w Python ESB 4FACTORY 1
4 Funkcjonalność modułu finansowo-księgowego w QAD EE QAD Bundle EA EE 3
5 Nowe funkcjonalność QAD EE od wersji  QAD 2012 EE w obszarze finansów QAD Bundle EA EE 1
6 Nowe funkcjonalność QAD EE od wersji  QAD 2014 EE w obszarze dystrybucji (zakupy i sprzedaż) QAD Bundle EA EE 1
7 Różnice funkcjonalne w obszarze dystrybucji miedzy QAD SE a QAD EE 2015 QAD Bundle EA EE 1
8 Administrowanie w systemie QAD EE – szkolenie techniczne QAD Bundle EA SE/EE 5
9 Cenniki sprzedaży w QAD QAD Bundle EA SE/EE 1
10 Funkcjonalność systemu QAD – zależności danych, przepływu informacji i następstw w procesach operacyjnych QAD Bundle EA SE/EE 2
11 Podstawy programowania w języku 4GL Progress QAD Bundle EA SE/EE 5
12 Proces sprzedaży w systemie QAD – przegląd funkcjonalności i metody obsługi QAD Bundle EA SE/EE 2
13 Tworzenie raportów z QRF QAD Bundle EA SE/EE 2
14 Proces przygotowania produkcji w systemie QAD z modułem Configurator – przegląd funkcjonalności i metody obsługi QAD Configurator EE 2
15 Obsługa magazynów z wykorzystaniem modułu QAD Warehousing – przegląd funkcjonalności i metody obsługi QAD Warehousing 2
16 Global MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation) dla branży motoryzacyjnej MMOG/LE v5 2

 

Dodatkowych informacji udziela:

Grzegorz Pawłowski , tel. 734 478 889, email: grzegorz.pawlowski@dsr.com.pl