Wdrażanie zmian: droga do sukcesu MMOG/LE w firmie TS Tech

11 czerwca 2024

W dynamicznym krajobrazie sektora produkcyjnego adaptacja jest kluczem do utrzymania przewagi nad konkurencją. TS Tech wiodący producent siedzeń samochodowych i motocyklowych oraz innych elementów wnętrz pojazdów, jest przykładem stosowania tej zasady poprzez wdrożenie globalnego standardu MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation).

Jeff Baltazar, Wiceprezes ds. Produkcji, i Wendy Horowitz, Menedżer ds. Wdrożeń MMOG/LE w TS Tech przekazali cenne spostrzeżenia dla firm dążących do zwiększenia wydajności operacyjnej i łańcucha dostaw oraz do spełnienia nowych wymagań klientów i skutecznego wprowadzania zmian.

Dowiedz się więcej o najbliższym szkoleniu MMOG/LE

 

Uzyskanie poparcia dla transformacji ze strony zespołu wykonawczego

Od samego początku firma TS Tech zdawała sobie sprawę z tego, jak ważne jest zapewnienie zaangażowania kadry kierowniczej – kluczowego fundamentu każdego przedsięwzięcia transformacyjnego. Jeff Baltazar podkreślił konieczność dostosowania celów firmy do interesów najwyższego kierownictwa, podkreślając wymierne korzyści, jakie może zaoferować standard MMOG/LE. Ten początkowy konsensus utorował drogę do wspólnego podejścia do wdrożenia MMOG/LE.

Uzyskanie poparcia całego zespołu wymagało jednak czegoś więcej niż tylko wsparcia kierownictwa. Podkreślono znaczenie edukacji i komunikacji w budowaniu zrozumienia i zaangażowania wśród pracowników. Wyjaśniając cel i potencjalny wpływ samooceny i wymagań standardu MMOG/LE, firma TS Tech zachęciła swoich pracowników do aktywnego uczestnictwa w drodze do pomyślnego wdrożenia. Wendy Horowitz wskazała:

„To daje załodze jeszcze większy wpływ. Mamy wiele programów, w których staramy się uzyskać informacje zwrotne od naszych pracowników w ramach działań Kaizen. Są oni jednak bardzo zainteresowani programem oceny, ponieważ jest to program, w którym można porozmawiać z osobami zajmującymi się zarządzaniem materiałami, nie zawsze tak eksponowanymi, jak pracownicy ds. jakości lub inne grupy. Są naprawdę zadowoleni z tego, że ich kierownictwo angażuje się w ich codzienne działania”.

Firma TS Tech nie spieszyła się z wdrożeniem, ale priorytetowo potraktowała stworzenie podstaw poprzez kurs szkoleniowy AIAG Global Implementation MMOG/LE i alokację zasobów. Podkreślili znaczenie kultywowania kultury ciągłego doskonalenia, w której każdy członek zespołu jest wyposażony w niezbędne narzędzia i wiedzę, aby skutecznie wnosić swój cenny wkład. Wendy stwierdziła:

„QAD rozwija oprogramowanie, które w dużej mierze integruje wszystkie wymagania MMOG/LE. System może wspierać wszystkie te działania, które musimy wykonać. Ponadto mogliśmy zainwestować w nowe moduły, które bardziej bezpośrednio odnoszą się do łańcucha dostaw. Jesteśmy naprawdę zadowoleni. Ponieważ ludzie widzą, jak będą mogli korzystać z tych nowych systemów i zwiększać swoją wydajność. To pomoże nam być jeszcze lepszymi specjalistami”.

Przeczytaj również: Praktyczne, certyfikowane szkolenie dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE wersji 6 oraz 5

Holistyczne podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Zaangażowanie TS Tech w integrację wymagań standardu oceny MMOG/LE z ich systemem ERP jest przykładem holistycznego podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw. Podkreślili oni znaczenie wykorzystania technologii w celu optymalizacji przepływu materiałów i redukcji nadmiarowych zapasów, maksymalizując w ten sposób wydajność operacyjną i ostatecznie wpływając na wyniki finansowe. Wendy Horowitz  stwierdziła:

„Jedną z głównych zasad MMOG/LE jest automatyzacja. Im mniej arkuszy Excel i ręcznych procesów, tym lepiej. Dlatego jednym z naszych głównych założeń jest wykorzystanie technologii IT w jak największym stopniu”.

Dodatkowo, kluczem do sukcesu TS Tech było wykorzystanie wewnętrznego narzędzia, które ułatwia monitorowanie wdrożenia. Narzędzie to pomaga usprawnić komunikowanie reakcji na kryteria oceny MMOG/LE i zapewnia wgląd w poszczególne lokalizacje fabryk TS Tech i zarządzanie procesem przed przesłaniem oceny MMOG/LE do weryfikacji. Poza aspektami technicznymi, firma TS Tech nadała wysoki priorytet wspieraniu kultury współpracy oraz wzmacniania zaangażowania pracowników w zarządzaniu zmianą. Kierownictwo TS Tech wspierało inicjatywę pracowników na wszystkich poziomach zarządzania. Poprzez integracyjną i otwartą komunikację, TS Tech pokonała trudności między działowej komunikacji i pomogła pracownikom przejąć odpowiedzialność za proces transformacji.

Przeczytaj również: Co nowego w MMOG/LE wersji 6?

Spostrzeżenia na temat skutecznego zarządzania zmianą

Zastanawiając się nad swoim podejściem do zarządzania zmianą, Wendy Horowitz i Jeff Baltazar przekazali cenne rady dla firm wkraczających na podobną drogę. Wendy podkreśliła znaczenie wczesnego rozpoczęcia i inwestowania w edukację i szkolenia, uznając, że sukces wymaga czasu i poświęcenia. Jeff Baltazar wezwał firmy do odważnego podejmowania wyzwania zmian, podkreślając potencjalne korzyści w postaci wzrostu wydajności operacyjnej i osiągnięcia znaczącej przewagi konkurencyjnej. Wdrożenie w TS Tech standardu Global MMOG/LE jest przekonującym studium przypadku skutecznego zarządzania zmianą w drodze do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Poprzez priorytetowe traktowanie zaangażowania kierownictwa, zaangażowania pracowników, innowacji technologicznych i transformacji kulturowej, TS Tech jest przykładem tego, jak proaktywna adaptacja może prowadzić do wymiernych wyników biznesowych w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie produkcyjnym. Ponieważ otoczenie firm produkcyjnych nieustannie się zmienia i ewoluuje, wnioski wyciągnięte z opisanych tu doświadczeń TS Tech są bardzo cenne dla firm, które chcą się nadal rozwijać pomimo zmian i niepewności warunków środowiska biznesowego.

Komentarz zespołu trenerów DSR z prowadzonych projektów wdrożeniowych standardu MMOG/LE

  1. Wymagania standardu MMOG/LE porządkują i rozwijają branżowe praktyki działania. Pozwala utrzymywać procesy logistyczne i produkcyjne dostawcy w zgodzie z bieżącymi oczekiwaniami Klientów/OEM-ów. Stosowanie ocen Global MMOG/LE przynosi istotne korzyści biznesowe firmie. Wymagania standardu dają wskazanie praktyk dla wielu procesów strategicznych i operacyjnych dostawcy sektora (patrz lista w obrazie poniżej).
  2. Kluczowa jest rola najwyższego kierownictwa wspierająca działania wdrożenia standardu oceny MMOG/LE oraz inicjatywy zespołu oceniającego i wzmacniająca zaangażowanie pracowników.
  3. Technologia IT warunkuje obecnie właściwe uporządkowanie procesów oraz operacyjne zarządzanie nimi. Standard ten w wielu procesach zakłada integrację systemów, zarówno w środowisku wewnętrznym, jak pomiędzy partnerami biznesowymi (klienci, poddostawcy,…).
  4. Ciągły rozwój, doskonalenie procesów i podtrzymywanie zaangażowania pracowników są podstawą dla trwałego sukcesu projektu. Edukacja biznesowa, szkolenia Global MMOG/LE, wzrost kompetencji i rozwój komunikacji w ramach całego łańcuch dostaw są cennymi kierunkami działań każdej firmy produkcyjnej z branży motoryzacyjnej.
  5. Standard Global MMOG/LE pozwala na skuteczne pokonywanie barier kulturowych w międzynarodowych środowiskach sektora motoryzacyjnego.

Źródło tekstu: QAD Blog

Autor: Terry Onica

Automotive Vertical Director w QAD Inc.

Tłumaczenie i redakcja: DSR S.A.

Dowiedz się więcej o najbliższym szkoleniu MMOG/LE

Przeczytaj także:

SMED – ograniczenie strat związanych z przezbrajaniem maszyn

Analiza Pareto narzędziem do optymalizacji procesów produkcyjnych