Szczupła produkcja na styku systemów IT

2 marca 2021

Na jakie obszary szczupłej produkcji (ang. Lean Production) można wpłynąć dzięki prawidłowo zintegrowanym systemom IT? 

Systemy klasy ERP 4FACTORY działające w oparciu o wielowymiarową analizę danych z obszarów produkcji, planowania popytu, zarządzania harmonogramami dostaw itp. itd. pozwalają na optymalizację kosztów produkcji i wielkości zapasów materiałowych. Przy jednoczesnym kontrolowaniu jakości wytwarzanych produktów, pozwalają one uniknąć strat związanych z kosztochłonnym i całkowicie bezproduktywnym przetwarzaniem półproduktów niespełniających wymogów jakościowych. Zdolność systemów ERP 4FACTORY do dostarczania bieżącej informacji o zapasach oraz kosztach wytworzenia i wartości dodanej na każdym etapie produkcji, pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych, poprzez eliminację strat (muda) związanych z nadprodukcją, zbędnym transportem, nadmiernymi zapasami, stratami w procesie czy cyklami oczekiwania. Nowoczesne systemy ERP 4FACTORY, sprzężone z narzędziami do sterowania produkcją i wizualizacji danych, dostarczają przejrzystej informacji zarządczej, umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji (coraz częściej bez udziału człowieka). Pomagają więc w dążeniu do realizacji paradygmatu produkcji personalizowanej leżącego u podstaw czwartej rewolucji przemysłowej.

Systemy klasy SFC 4FACTORY, EAM 4FACTORY czy IOT 4FACTORY zapewniają prawidłowe działanie produkcji poprzez kontrolowanie ciągłości przepływu materiałów na linii magazyn-maszyny-magazyn-klient oraz stopnia i prawidłowości realizacji poszczególnych procesów produkcyjnych. Dostarczanie bieżącej informacji pozwala nie tylko na natychmiastowe podjęcie działań w przypadku wystąpienia błędu lub awarii, ale co istotniejsze na możliwość jej przewidzenia, jak również zapobieżenia poprzez dostosowanie produkcji do zmieniających się parametrów w otoczeniu. Pozyskanie, przekazanie i odpowiednia interpretacja napływających z produkcji danych pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału, przykładowo przez przekierowanie produkcji na inne maszyny lub gniazda w przypadku ich nierównego obciążenia lub wystąpienia kolejek.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

 

Co trzeba zapewnić na styku aplikacji, aby wydobyć pełnię możliwości z ich integracji z punktu widzenia efektów szczupłej produkcji (ang. Lean Production)?

Integracja systemów specjalistycznych z systemami klasy ERP 4FACTORY, czyli warstwy produkcyjnej i biznesowej, może skutecznie poprawić efektywność zarządzania produkcją przy spełnieniu kilku powiązanych warunków. O prawidłowej integracji możemy mówić, jeżeli jest ona realizowana w warstwach danych oraz infrastruktury, spełnia wymogi bezpieczeństwa, a także uwzględnia konieczność wykorzystania odpowiednich protokołów. Zapewnienie spójności, poufności i dostępności danych jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego działania zintegrowanego systemu zarządzania produkcją. Spełnia się go przez współdzielenie danych, eliminujące replikację danych pomiędzy systemami. Czasem wymaga to również zaplanowania odpowiednich limitów opóźnień czasowych, szczególnie przy zastosowaniu rozwiązań elastycznej automatyzacji produkcji oraz rekonfigurowalnych systemów wytwórczych. Zintegrowanie systemów wymaga również zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności, adekwatnego do stopnia ich współzależności. Stąd też coraz częściej stosowane w warstwie infrastruktury rozwiązania klasy High Availability oraz wykorzystanie technologii chmurowych (SaaS, IaaS, PaaS) w powiązaniu z infrastrukturą lokalną.

 

 

Autorka:

Kinga Dębska

Project Manager

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

 

Przeczytaj także:

Wsparcie zarządzania produkcją

Valmont – case study