System ERP i jego rola w przedsiębiorstwach produkcyjnych dla ich zrównoważonego rozwoju

15 marca 2022

Zdolność do zrównoważonego rozwoju zyskała w ostatnich latach na znaczeniu i jest obecnie istotnym elementem działań wielu organizacji w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Przykładem może być zapowiedź Microsoftu, by do 2030 roku nie emitować dwutlenku węgla i przeznaczyć 1 miliard dolarów na fundusz innowacji klimatycznych. Innym przykładem jest pilotażowy projekt Mercedes-Benz dotyczący wykorzystania technologii blockchain do śledzenia emisji CO2. Podczas gdy producenci produktów konsumenckich byli wcześniej liderami w zakresie zrównoważonych praktyk produkcyjnych, coraz większa liczba producentów z innych sektorów traktuje zrównoważony rozwój jako ważny cel operacyjny, mający na celu zwiększenie globalnej konkurencyjności.

Ruch na rzecz zrównoważonego rozwoju w biznesie i produkcji

Trend zrównoważonego rozwoju wykracza poza niszowe firmy, które mogły pozycjonować się jako „zielone” i obecnie obejmuje przedsiębiorstwa różnej wielkości z wielu branż. Wielu producentów publikuje obecnie oddzielne raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju lub włącza te informacje do swoich raportów rocznych, w tym np. Nexteer, Tesla, Ball Corp., Whirlpool, Saint-Gobain, 3M, Comvita, Medtronic. Korzyści z takiego podejścia wykraczają poza zwykłą ochronę reputacji i wartości marki umożliwiając również:

  • zwiększoną wydajność operacyjną oraz zmniejszenie kosztów i ilości odpadów,
  • zwiększoną przewagę konkurencyjną i dostęp do nowych klientów,
  • zwiększoną długoterminową rentowność przedsiębiorstwa,
  • lepszą zdolność reagowania na istniejące i nowe wymagania prawne.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

W jaki sposób program ERP wspiera zrównoważony rozwój?

Obecnie producenci postrzegają zrównoważony rozwój jako wymaganą strategię korporacyjną, która zapewnia długoterminową rentowność i sukces firmy. Wiele z tych firm wykorzystuje funkcjonalność zintegrowanych systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa i innych systemów informatycznych dla produkcji w celu zwiększenia wydajności produkcji, lepszej koordynacji popytu i podaży, śledzenia odpadów oraz dążenia do bardziej zrównoważonego rozwoju i efektywności.

Rozważmy tylko kilka obszarów, w których wdrożenie systemu ERP pomaga połączyć luki komunikacyjne między halą produkcyjną, systemami zaplecza, operacjami łańcucha dostaw i innymi obszarami, tak aby zapewnić bardziej zrównoważony rozwój:

  • Zarządzanie majątkiem zapewnia optymalną opiekę nad zasobami w celu maksymalizacji ich wykorzystania i zmniejszenia zużycia materiałów. Podobnie jak dobrze utrzymany samochód pozwala zaoszczędzić na zużyciu paliwa, tak samo dobrze utrzymane fabryki i urządzenia umożliwiają bardziej zrównoważony rozwój poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Odpowiednio zarządzane aktywa mają dłuższą żywotność i dlatego rzadziej trzeba je wymieniać. Ponadto zarządzanie aktywami zwiększa wydajność dzięki oprogramowaniu monitorującym w czasie rzeczywistym, które wysyła alerty w przypadku przekroczenia norm, wskazując na przykład, że dana maszyna na hali produkcyjnej wymaga konserwacji.
  • Lean Manufacturing to model biznesowy i podejście, które kładzie nacisk na eliminację działań nie tworzących wartości dodanej, przy jednoczesnym wytwarzaniu produktów wysokiej jakości na czas i z większą wydajnością. Od wielu lat strategie Lean odgrywają kluczową rolę dla producentów jako strategia biznesowa mająca na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Koncentrują się one na ciągłym doskonaleniu kosztów, jakości, produkcji i dostaw, a w obszarach wydajności produkcji i minimalizacji odpadów często przynoszą znaczące korzyści dla środowiska.
  • Planowanie popytu pozwala producentom dokładniej określić, gdzie, kiedy i w jakim stopniu przyszłe zapotrzebowanie klientów wpłynie na działalność firmy. Większa dokładność prognozowania zapewnia optymalną wydajność łańcucha dostaw, optymalne zużycie materiałów i niższe koszty ekspedycji towarów, co zmniejsza niepotrzebną emisję gazów cieplarnianych i koszty ponoszone przez firmę.
  • Łańcuch dostaw jest kolejnym obszarem, w którym istnieje wiele możliwości poprawy, a w którym zrównoważony rozwój może przynieść korzyści. Złożoność globalnych łańcuchów dostaw, brak komunikacji z partnerami handlowymi oraz pośpiech w spełnianiu wymogów dotyczących terminowości dostaw zazwyczaj prowadzą do marnotrawstwa. Weźmy pod uwagę skutki nadmiaru zapasów i niepotrzebnych wysyłek. Praktycy wiedzą, że nieefektywne działania logistyczne zwiększają emisję dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw. Poprawiając współpracę z dostawcami, można ograniczyć liczbę kilometrów przebytych przez materiał lub produkt w całym cyklu życia i tym samym zmniejszyć emisję CO2.
  • Identyfikowalność towarów nadal odgrywa ważną rolę w sytuacjach, gdy klienci i konsumenci koncentrują się na pochodzeniu produktów, aby uniknąć oszustw, wycofywania produktów z rynku, szkód dla środowiska i innych czynników. Od żywności i napojów po elektronikę czy inne produkty, rośnie zapotrzebowanie na przejrzystość w całym łańcuchu wartości. Systemy ERP nowej generacji i zaawansowane technologie umożliwiają producentom spełnienie tego wymogu w zakresie identyfikowalności towaru, co prowadzi do poprawy wydajności operacyjnej i zmniejszenia ilości odpadów.

Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem nie słabnie mimo trudnych czasów, a jego znaczenie dla klientów, inwestorów, rządów i producentów na całym świecie tylko rośnie. W jaki sposób Twój system ERP wspiera dziś strategie zrównoważonego rozwoju? Czy bierzesz pod uwagę nowe i zaawansowane technologie, takie jak IoT, uczenie maszynowe, blockchain, jeziora danych lub inne inicjatywy technologiczne, aby dynamicznie sprostać zmieniającym się wymaganiom w zakresie zrównoważonego rozwoju? Coraz więcej organizacji decyduje się skorzystać z rozwiązania ERP 4FACTORY nowej generacji, które pozytywnie wpływa na wydajność łańcucha dostaw, dokładność prognozowania, koncepcje lean manufacturing i inne omówione tu obszary, które mają wpływ na zrównoważony rozwój.

Autor: Brent Dawkins

QAD’s Director of Product Marketing

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Przeczytaj także:

Przemysł wysokiej technologii – cechy, podział, czynniki lokalizacji, sytuacja w Polsce

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?