SAP kończy z wersją ECC 6 – koniec czy nowy początek?

12 października 2020

Oprogramowanie SAP jest tradycyjnie uważane za “bezpieczny” wybór dla szefów IT i dyrektorów przedsiębiorstw. Niezmienne pozostaje powiedzenie, że “nie zwalnia się szefa IT za wybór SAP”. Niniejsze opracowanie uwydatni ukryte ryzyko związane z użytkowaniem systemu SAP, co umożliwi czytelnikom podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Nowy etap

Pięć lat temu, po ogłoszeniu przez SAP końca platformy ECC 6, producenci zostali postawieni przed poważnymi decyzjami, ponieważ do roku 2030, gigant w branży oprogramowania zakończy dostarczanie wsparcia technicznego. Czy należy przyjąć propozycję SAP w postaci kosztownego i ryzykownego wdrażania S/4HANA, czy może zaczekać i zatrudnić zewnętrzną firmę zapewniającą obsługę techniczną, aby ECC 6 działało jeszcze przez kilka kolejnych lat? A może rozważyć funkcjonowanie bez SAP? Lojalny użytkownik SAP znalazł się w trudnej sytuacji. Porzucając swoją kluczową wersję ERP ECC 6, SAP niemalże zmusza do przyjęcia zupełnie nowej, niesprawdzonej technologii. Jednocześnie użytkownicy SAP często doświadczali dyskomfortu związanego z długimi, skomplikowanymi wdrożeniami, nieprzewidywalnymi kosztami i brakiem elastyczności systemu w miarę rozwijania się przedsiębiorstwa. Głośno jest również o słynnych nieudanych projektach SAP w wielu firmach. Dodatkowo, firmy produkcyjne mierzą się z gwałtownymi zmianami napędzanymi przez zaawansowane technologie, nowymi wymaganiami klientów, globalnymi łańcuchami dostaw, zmieniającą się gospodarką, wymogami regulacyjnymi i innymi czynnikami. Są to zmiany nieuniknione, których nie można nie dostrzegać. Zignorowanie ich może wpłynąć na zdolność organizacji do realizacji strategii i celów biznesowych A w przypadkach ekstremalnych może wpłynąć na jej zdolność do utrzymania się na rynku. Aby efektywnie mierzyć się z gwałtownym tempem zmian, systemy wsparcia zarządzania takie jak ERP muszą reagować w sposób inteligentny umożliwiając zmiany w czasie rzeczywistym, nie zakłócając jednocześnie aktualnych procesów operacyjnych. Mimo to, wiele film utknęło w rozwiązaniach ERP niespełniających wymagań i, jak na ironię, prawdopodobnie firmy te po raz kolejny podejmą złe decyzje. A może koniec ECC 6 nie jest ciężarem, a raczej doskonałą okazją? Być może właśnie teraz jest idealny moment, aby zerwać z hegemonią wielkich ERP i dać szansę alternatywom, które są szybsze, lepsze i mniej kosztowne oraz stworzone specjalnie dla nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych? Pojawia się szansa na zmianę i nowy początek.

Zobacz film

Koszty wdrożenia SAP

Zgodnie z przeprowadzonym niedawno badaniem klienci SAP mają w przybliżeniu połowiczne szanse na odniesienie sukcesu w realizacji projektu wdrożenia. Prawie połowa (48%) respondentów wskazała, iż ich projekty poniosły porażkę w zakresie realizacji celów biznesowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż SAP wspiera kluczowe operacje biznesowe firm, niepowodzenie w osiąganiu celu wyznaczonego dla projektu ERP może mieć druzgocący wpływ na zyski firmy, efektywność działu IT i jakikolwiek rozwój biznesu. Badanie w skrócie:

 • Wśród badanych firm, 52% stwierdziło, że ich projekt przekraczał budżet.
 • Pomimo iż 64% dyrektorów uważało, że projekt wdrożenia SAP osiągnął cele biznesowe, 77% menadżerów odpowiadających za zyski z projektów wdrażania SAP sądziło inaczej,
 •  a 50% respondentów wskazało, iż projekt wdrożenia SAP nie miał powiązania ze strategią biznesową.

Według autora badania, niektóre z przytoczonych liczb są niepokojące, ponieważ pozwalają sądzić, iż istnieje poważna blokada w zakresie zdolności rozwiązań SAP do napędzania rozwoju firm. “To hazard. Firmy mają 50% szansy, że osiągną wynik zgodny z planem”. Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, doświadczyło takiego efektu wdrożenia SAP, które ciągnęło się latami, przekraczało budżet i utrudniało przebieg procesów biznesowych.

Co roku dochodzi do nieudanych wdrożeń SAP

Przyjrzyjmy się niektórym porażkom w zakresie ważnych projektów:

 • W 2018 roku, wdrożenie SAP ERP spowodowało duże problemy i wpłynęło negatywnie na działalność produkcyjną firmy Revlon Inc. Kłopoty związane z ERP miały negatywny wpływ zdolność firmy Revlon do produkcji niektórych towarów i realizacji dostaw dla kilku dużych klientów z branży sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Gdy Revlon przedstawił konsekwencje inwestorom, kurs akcji firmy spadł o 6,4%.
 • Niemiecka sieć supermarketów Lidl w ostatnim czasie anulowała siedmioletni projekt SAP już po wydaniu na niego 500 milionów euro (koszt zbliżony do kosztu innej nieudanej implementacji SAP, poniesionego przez Deutsche Post – DHL w roku 2015). Projekt ten uwydatnił niezdolność SAP do dostosowania się do wymagań klienta, jako że wraz z wymaganą liczbą dostosowań koszty szybko wzrosły.
 • Haribo to niemiecki producent słodyczy, który produkuje żelki i inne rodzaje słodyczy. Podobnie jak Lidl, Haribo przeprowadziło projekt siedmioletniego wdrożenia SAP, którego konsekwencje były negatywne. Pod koniec roku 2018 nastąpiło uruchomienie SAP, a firma szybko zaczęła doświadczać zakłóceń w łańcuchu dostaw. Czynniki te finalnie wpłynęły negatywnie na sprzedaż, powodując, że zysk firmy zmalał po uruchomieniu projektu.

Utrata koncentracji na ERP

SAP jest często krytykowany za wykorzystywanie mieszaniny różnych technologii. W dużym stopniu można to przypisać przejęciom firm, takich jak Ariba, Hybris, Concur i inne. Lata po tym, jak Ariba znalazło się pod parasolem SAP, w dalszym ciągu jest postrzegane jako rozwiązanie tylko dla największych przedsiębiorstw, nieadekwatnym do rozwiązywania problemów kierownictw małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo, że Concur z pewnością pomaga celom SAP, niewiele wskazuje na to, że podstawowa technologia SAP Concur może w najbliższym czasie zmienić się w SAP HANA. Ograniczone zainteresowanie ofertą tych rozwiązań chmurowych ze strony bieżących i potencjalnych klientów, bazą danych HANA oraz, w szczególności, S/4HANA sprawiły, że sytuacja stała się trudna dla SAP. Dodatkowo, ogólna “mieszana” presja na marże wzrasta, w miarę jak SAP poszukuje dodatkowych możliwości ekspansji i konkuruje z Salesforce w zakresie CRM oraz z Oracle w zakresie baz danych. Z tego powodu SAP skupia się bardziej na portfolio produktów wiodących oraz wysokomarżowych, takich jak SAP Concur. Aż do teraz, SAP umykało uwadze aktywnych inwestorów, co jednak uległo w ostatnim czasie zmianie, po zwróceniu większej uwagi na wydajność w zakresie marż. Elliott Management, aktywny fundusz hedgingowy, umieścił ostatnio szacunkowo 1% udziałów w SAP, co będzie wywierać presję na zarządzanie i praktyki biznesowe. Relacje inwestycyjne są zależne od zdolności SAP do realizacji uzgodnionych wyników biznesowych i celów w zakresie rentowności w ciągu najbliższych kilku lat. Dla klientów SAP ERP może to skutkować mniejszymi inwestycjami, ponieważ SAP koncentruje się na produktach o wyższej marży zysku.

Brak podejścia skoncentrowanego na kliencie

Nie jest tajemnicą, że SAP skupia się na przedsiębiorstwach z listy Fortune 1000 i innych dużych przedsiębiorstwach. Ale w dzisiejszych czasach systemy ERP kupują klienci mający różne cele i założenia, decydujący się na bardziej elastyczne aplikacje zamiast ogromnych systemów korporacyjnych zawierających pełny komplet pakietów. Słaby punkt SAP to nadal segment małych i średnich przedsiębiorstw, w którym wdrożenia SAP opierają się głównie na małych zewnętrznych firmach partnerskich. Wielu z tych ważnych klientów może nigdy nie mieć bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami SAP, ponieważ tylko mali często niedoświadczeni w branży produkcyjnej partnerzy SAP odpowiadają za wszelkie ich potrzeby w zakresie wdrażania, dostosowywania i obsługi serwisowej. W przeszłości SAP czerpał dużą część swoich przychodów z bazy klientów dużych przedsiębiorstw, ale firmy zaczynają się wahać, czy zmieniać systemy ERP. Ocenianie celów i opcji dla systemów korporacyjnych zajmuje głównym informatykom więcej czasu. Przedsiębiorstwa są bardziej ostrożne w wyborze oprogramowania, a dostawcy systemów takich jak SAP mają trudności z dostosowaniem się do tego nowego podejścia do klienta, ponieważ pojawiają się opóźnienia w dużych projektach informatycznych. Coraz więcej głównych informatyków firm produkcyjnych dąży do szybkiego wdrażania systemu ERP w celu ograniczenia kosztów i zwiększenia wydajności. Mając do czynienia z większą ilością zmian technologicznych i niepewności na rynkach wiele organizacji jest sfrustrowanych i zdezorientowanych przez dostawców systemów takich jak SAP, zwłaszcza z powodu braku jasnych planów działania i sztywnej oferty, która nie pozwala na szybkie dostosowanie się do tempa zmian w branżach produkcyjnych. Nowocześni producenci i inne firmy poszukujące innowacyjnych rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej rezygnują więc ze starszych dostawców systemów IT takich jak SAP.

Ograniczenie elastycznego ERP

Często mówi się, że wdrażanie SAP jest jak wylewanie betonu i czekanie, aż zastygnie. System może działać płynnie i dostosowywać się do wymagań klienta na etapie planowania i projektowania. Jednak dostosowanie SAP do wszelkich zmian biznesowych po wdrożeniu projektu jest trudne i kosztowne. Dla przykładu wdrożenie nowej lokalizacji fabryki, dodanie nowej zakupionej firmy, uwzględnienie indywidualnych wymagań klienta, przyjęcie rządowych wymogów regulacyjnych i wiele innych czynników może być trudne. SAP składa się z monolitycznych pakietów oprogramowania, które otaczają procesy i zasady działania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Biorąc pod uwagę transformację cyfrową oraz konieczność szybszego reagowania na zmiany rynkowe przez wszystkie firmy, era dużych i przestarzałych systemów ERP dobiega końca. Aby rozwijać się w erze niepewności, producenci muszą koniecznie przejść na bardziej adaptacyjne, inteligentne i właściwie połączone systemy zarządzania. Istnieje kilka powodów, które zmieniały i wciąż zmieniają rynek dużych ERP, jaki znamy. Dostawcy systemów ERP nowej generacji dostarczają bardziej adaptowalne i mniej złożone systemy, które pozwalają klientom na szybkie dostosowanie oprogramowania do ich działalności i efektywne kosztowo aktualizacje. Możliwości chmury internetowej powodują dobre zmiany na rynku ERP, podobnie jak przejście użytkowników na urządzenia mobilne i łatwiejsza ich współpracę. Zaawansowane technologie, takie jak “jeziora danych” (data lakes), zrobotyzowana automatyzacja procesów, IoT i łańcuch bloków (blockchain) tworzą nowe konkurencyjne rozwiązania dla SAP i dużych ERP.

Obsługa przez zewnętrznego usługodawcę: świetnie działający odtwarzać VHS

Wielu z nas słyszało i używało powiedzenia “nie wyrzucaj pieniędzy w błoto”. W przypadku pozostania na platformie ECC 6 i przejścia na obsługę techniczną przez małe firmy nie związane bezpośrednio z SAP, może dochodzić do znacznych kompromisów. Opcja zakupu pomocy technicznej w zakresie oprogramowania po obniżonej cenie od zewnętrznego usługodawcy może być w niektórych przypadkach bardziej opłacalna dla użytkowników systemu, ale wiąże się z ryzykiem. Obsługa przez małego zewnętrznego usługodawcę wiąże się ze słabymi punktami w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i funkcjonalności, nie wspominając o niemożliwej do utrzymania sytuacji posiadania “świetnie działającego odtwarzacza VHS”, który wkrótce będzie musiał zostać zastąpiony. Dla wielu organizacji możliwe oszczędności kosztów nie są tego warte. Przed poważnym rozważeniem tej opcji, organizacje muszą dokładnie rozważyć następujące kwestie:

 • Czy proces wdrażania ERP przebiega w sposób stabilny i zgodny z założeniami?
 • Czy wsparcie małych zewnętrznych usługodawców zapewni prawdziwe bezpieczeństwo aplikacji i danych?
 • Jak dobrze system został dostosowany do wymagań biznesowych?
 • Jak szybko system ERP może reagować na zmiany biznesowe
 •  Czy oprogramowanie pozostanie w pełni zgodne i będzie spełniać przyszłe wymagania dotyczące zgodności?
 • Jak uzyskać dostęp do najnowszych zaawansowanych technologii (IoT, sztuczna inteligencja, zrobotyzowana automatyzacja procesów, uczenie maszynowe itp.), aby pozostać konkurencyjnym na swoim rynku?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Życie poza SAP?

Generalnie trzeba zadać sobie pytanie, czy teraz jest czas na zmianę dotychczasowego systemu ERP? Docelowo system ERP powinien zostać zakupiony jako rozwiązanie wspierające nadrzędną strategię biznesową. Architektura sytemu potrzebuje możliwości szybkiej modernizacji, a firmy produkcyjne muszą móc szybko podłączyć najnowsze aplikacje do swojego ekosystemu aplikacji. Wdrażanie adaptowalnych i nowoczesnych systemów oprogramowania dla przedsiębiorstw zapewnia firmom wysoki stopień bezpieczeństwa w zakresie skutecznego prowadzenia, utrzymania i szybkiej modyfikacji procesów biznesowych. Oprogramowania nowej generacji stanowią również dla firm produkcyjnych podstawę do łatwej modyfikacji i dodawania rozszerzeń do aplikacji w celu spełnienia specyficznych wymagań biznesowych. Są to cechy, z których SAP nie jest dobrze znany, zwłaszcza dla osób, które osobiście doświadczyły udziału w projekcie wdrożenia SAP ERP. Sprawne i skuteczne rozwiązanie ERP może w znacznym stopniu poprawić wyniki biznesowe dotyczące zarządzaniem łańcuchem dostaw, produkcją, relacjami z klientami, finansami itp. Szybkość działania również jest ważnym czynnikiem, ponieważ producenci potrzebują elastycznego rozwiązania ERP, które może być wdrażane globalnie dla wielu lokalizacji w ciągu kilku miesięcy i za ułamek kosztów wdrożenia tradycyjnego rozwiązania SAP, ale bez utraty funkcjonalności i możliwości. Zbyt często przedsiębiorstwa dokonują wyboru, który uznają za “bezpieczny”, nie w pełni rozumiejąc, jakie funkcje system ERP dla produkcji miałby spełniać w ich
organizacji. Ponieważ jedyną stałą jest zmiana, niezbędne jest posiadanie partnera, który może pomóc w perspektywie długoterminowej w zapewnieniu, że dostosowanie ERP do celów strategicznych pozostanie na wysokim poziomie funkcjonalności w miarę dynamicznej sytuacji rozwoju rynku, co jest nieuniknione i nieprzewidywalne. Potrzebny jest system ERP, który jest elastyczny po wdrożeniu, aby zapewnić wsparcie obsługi zmian w procesach wynikających z podejścia opartego na ciągłym doskonaleniu. Takie podejście może przeciwdziałać “grzechom” popełnianym przez SAP i wielu dostawców dużych systemów ERP oraz ukierunkować wybór na to, co naprawdę ważne: swoich klientów i swoje produkty.

Autor: Brent Dawkins przekład DSR S.A.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Przeczytaj także:

SMED – ograniczenie strat związanych z przezbrajaniem maszyn

Rola 5S w prawidłowej organizacji miejsca pracy

Wdrożenia ERP