Prognozy rynku rozwiązań IT dla przemysłu w Polsce po trudnym roku 2020

15 lutego 2021

Otaczająca nas wszystkich pandemiczna rzeczywistość powoduje, że w najbliższym czasie będziemy świadkami na polskim rynku przedsiębiorstw produkcyjnych szybkiego rozwoju koncepcji QRM (ang. Quick Response Manufacturing). Wśród chcących się nadal rozwijać spółek możemy spodziewać się zwiększania popytu na nowoczesny łatwo adaptowalny program do zarządzania produkcją: ERP 4FACTORY (ang. Adaptive Enterprise Resources Planning). Dojrzałe firmy, używające już elastycznych narzędzi zarządzania produkcją, rozważać zapewne będą zwiększenie konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań zautomatyzowanego planowania i harmonogramowania produkcji typu APS 4FACTORY (ang. Advanced Planning and Scheduling), czy umożliwiających rejestrację produkcji w czasie rzeczywistym SFC 4FACTORY (ang. Shop Floor Control), albo wspierających zarządzanie Działem Utrzymania Ruchu EAM 4FACTORY (ang. Enterprise Assets Management). Dodatkowo SFC i EAM mogą być rozszerzone o moduł pozwalający na bezpośrednie podłączanie i pobieranie danych z maszyn produkcyjnych – IOT 4FACTORY (ang. Internet Of Things).

Wzrost znaczenia koncepcji QRM (ang. Quick Response Manufacturing)

Strategia zarządzania popytem QRM, polega na jak najszybszym reagowaniu na zmiany oczekiwań klientów. Dzięki elastycznemu i skalowalnemu rozwiązaniu, przedsiębiorstwo produkcyjne może szybko odpowiedzieć na konieczne zmiany oraz odpowiednio zaplanować zlecenia produkcyjne. Konkurencja rynkowa i epidemia COVID-19 wymusiła na przedsiębiorstwach produkcyjnych stosowanie zwinnych i nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Jedną z nich jest QRM, która zakłada szybką odpowiedź firmy na zmiany popytu rynkowego oraz umiejętność dostosowania do unikatowych potrzeb i szybkich zmian sytuacji rynkowej. Zauważalne jest coraz większe zainteresowanie efektywnymi rozwiązaniami IT umożliwiającymi realizację tej koncepcji w ramach tzw. transformacji cyfrowej i cyfryzacji procesów biznesowych.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Ciągłe zainteresowanie systemami ERP dla produkcji. Wzrost popularności zaawansowanych aplikacji klasy APS i MES

Stałe zainteresowanie programami do zarządzania produkcją ERP 4FACTORY dostrzegane jest wśród ambitnych spółek, którym zależy na wykorzystaniu w pełni swojego potencjału wytwórczego oraz wśród firm rozwijających swoją działalność międzynarodową do której małe, lokalnie tworzone w Polsce systemy klasy ERP dla firm produkcyjnych nie są już wystarczające (np. nie spełniają standardów finansowych z innych krajów). Natomiast w grupie firm produkcyjnych, które mają już za sobą inwestycje w nowoczesne oprogramowanie dla produkcji klasy ERP 4FACTORY, najczęściej omawianą i rozważaną kwestią jest wprowadzenie rozwiązania typu APS 4FACTORY. Firmy produkcyjne, którym udało się osiągnąć dojrzałość i zapewnić porządek w procesach produkcji i danych podstawowych dzięki wdrożeniu oprogramowania ERP, sięgają właśnie po APS 4FACTORY. Wdrożenie oprogramowania do produkcji daje możliwość osiągnięcia ogromnej przewagi nad konkurencją. Dostrzegalne jest również, że w Polsce, wprawdzie z lekkim opóźnieniem w stosunku do bardziej zaawansowanych rynków zagranicznych, pojawia się zainteresowanie oprogramowaniami dla firm produkcyjnych: SFC 4FACTORY i EAM 4FACTORY z wykorzystaniem IOT 4FACTORY. SFC 4FACTORY to program do obsługi zleceń produkcyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu wiemy co się dzieje w poszczególnych procesach produkcyjnych. Wszystkie informacje o zleceniach są monitorowane i zbierane w czasie rzeczywistym w bazie danych systemu, w celu późniejszego ich raportowania i analizowania. Zgromadzone przez system dane dotyczące różnych wskaźników biznesowych (ang. KPI) informują o postępach prac nad poszczególnymi zleceniami, efektywności pracy ludzi, maszyn i urządzeń. System EAM 4FACTORY jest oprogramowaniem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa dedykowanym dla Działu Utrzymania Ruchu. Rozwiązanie to usprawnia optymalizację procesu produkcji dzięki prewencyjnym i predykcyjnym działaniom, ułatwiającym zmniejszenie czasu trwania wszelkich przerw produkcyjnych wynikających z nieplanowanej niedostępności maszyn. Dodatkowo działanie obydwu systemów IT jest znacznie sprawniejsze z automatycznym pobieraniem danych z maszyn za pomocą modułu IOT 4FACTORY wykorzystującego możliwości jakie daje nam Internet Rzeczy (ang. Internet of Things).

Firmy sięgają po zaawansowane technologie biznesowe w chmurze obliczeniowej

Nadal będzie rozwijało się zainteresowanie technologią Cloud Computing, która pozwala na szybką implementację rozwiązań, przy ograniczonych kosztach inwestycji. Na rynku są dostępne wersje systemów dla produkcji: ERP 4FACTORY, SFC 4FSACTORY, EAM 4FACTORY i IOT 4FACTORY oferowane w modelu Software as a Service. Zapewniają pełną funkcjonalność rozwiązań, dając użytkownikom dodatkowo możliwość dostępu do danych z każdego miejsca i urządzenia podłączonego do internetu na świecie (oczywiście również z domu).

Trend „Closer to Demand”

Minione lata na rynkach międzynarodowych potwierdzały sygnalizowaną przez analityków ciekawą tendencję polegającą na zatrzymaniu dotychczasowego tempa przenoszenia produkcji przemysłowej do krajów rozwijających się, a zwłaszcza strefy BRIC. Wobec sporego wzrostu wynagrodzeń, koszty pracy nie są już tam tak atrakcyjne. Co więcej, na rynkach wschodzących pojawił się znaczący popyt wewnętrzny, co powoduje, że część mocy wytwórczych fabryk jest przeznaczana na jego zaspokojenie, ograniczając możliwości zaspokajania popytu z krajów rozwiniętych. Zmiany na rynkach wschodzących coraz częściej obniżają opłacalność inwestycji w tych rejonach, tym bardziej, że zarządzanie długimi łańcuchami dostaw jest szczególnie wymagające operacyjnie i drogie oraz zupełnie nieodporne na zmiany sytuacji epidemicznej na świecie jak to się okazało w 2020 r. Wszystko to sprzyja nowej tendencji, „Closer to Demand”, czyli inwestowaniu w infrastrukturę bliżej docelowego rynku zbytu. Firmy produkcyjne w Polsce stoją więc przed bardzo dużą szansą dodatkowej ekspansji na rynki międzynarodowe, a odpowiednie rozwiązania i nowoczesne systemy informatyczne, wspierające optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększanie efektywności produkcji, znacznie im to ułatwią.

Autor:

Grzegorz Pawłowski

Marketing Manager DSR S.A.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

 

Przeczytaj także:

Wsparcie zarządzania produkcją

Systemy klasy ERP – krótka historia