Planowanie zdolności produkcyjnych jako istotny etap procesu planowania produkcji

13 grudnia 2023

Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym wymaga planowania z wyprzedzeniem. Jednym z takich obszarów jest planowanie zapotrzebowania na moce produkcyjne. Właściwe planowanie zdolności produkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla sukcesu produkcji, ponieważ proces ten określa, czy firma może realizować zamówienia. Wielu producentów używa obecnie systemów CRP (ang. Capacity Requirements Planning), które pomagają zapewnić płynniejszy, bardziej strategiczny proces planowania z mniejszą liczbą błędów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich wyniki finansowe i zadowolenie klientów.

Czym jest planowanie zapotrzebowania na moce produkcyjne?

Planowanie zapotrzebowania na moce produkcyjne to proces określania, czy dostępne moce produkcyjne firmy mogą spełnić jej cele produkcyjne. Znane również jako CRP (ang. Capacity Requirements Planning), planowanie zapotrzebowania na moce produkcyjne najpierw analizuje planowany harmonogram produkcji firmy. Metoda ta następnie porównuje harmonogram z możliwościami produkcyjnymi firmy, aby sprawdzić, czy osiągnięcie zdolności produkcyjnych jest realistyczne. Jeśli firma stwierdzi, że jej zdolności produkcyjne są niewystarczające, może zmienić swoje cele produkcyjne lub podjąć inne kroki w celu dostosowania zdolności produkcyjnych do zdolności produkcyjnych. CRP idzie w parze z planowaniem wymagań produkcyjnych, które zapewnia, że firma posiada fizyczne zasoby, aby zaspokoić potrzeby produkcyjne.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Jakie są etapy planowania wymagań wydajnościowych?

Po pierwsze, ważne jest, aby pamiętać, że planowanie wymagań dotyczących wydajności może być tylko tak dokładne, jak wykorzystywane dane. Jeśli firma nadal opiera się na arkuszach kalkulacyjnych i/lub różnych systemach, istnieje szansa, że nie będzie miała najbardziej dokładnych i aktualnych danych do wykorzystania w procesie planowania. Firma, która korzysta z zaawansowanego, zintegrowanego oprogramowania, uzyska bardziej wartościowe informacje do pracy, ponieważ ich system zapewni dane w czasie rzeczywistym i dokładny wgląd w operacje w całej firmie.

Dowiedz się więcej o szkoleniu z planowania produkcji w motoryzacji

 

Niezależnie od tego, podczas ustalania wymagań wydajnościowych dotyczących planu produkcji należy przejść poniższe kroki:

Przeczytaj również: Technologiczna marszruta produkcyjna i jej znaczenie dla planowania produkcji

Krok 1: Ocena bieżącej wydajności

Aby określić aktualną wydajność, należy zebrać informacje, takie jak badania czasu pracy i gromadzenie danych dotyczących możliwości maszyn i narzędzi w czasie rzeczywistym. Należy przyjrzeć się liczbie dostępnych godzin i zmian, a także szacunkom dotyczącym absencji i zmiennym łańcucha dostaw, takim jak wydajność dostawców, czas realizacji dostaw i zapasy.

Krok 2: Opracowanie solidnego planu popytu

Dokładny plan popytu jest kolejnym ważnym krokiem. Oprogramowanie do planowania produkcji APS 4FACTORY zapewni największą dokładność, ponieważ pozwala na zagregowane prognozowanie popytu, obliczanie wskaźników wydajności centrum roboczego według czasu produkcji, identyfikację wąskich gardeł, planowanie scenariuszy „co jeśli”, harmonogramowanie czasu pracy itp. itd.

Krok 3: Określenie wymagań dotyczących modyfikacji wydajności

Po zapoznaniu się z wydajnością i planem popytu, należy sprawdzić, gdzie potrzebne są korekty, aby zaspokoić popyt. Może być wymagane wprowadzenie dodatkowych zmian lub nadgodzin. Może zajść potrzeba outsourcingu niektórych aspektów produkcji. Zakup dodatkowego sprzętu może być również konieczny, jeśli popyt będzie stały.

W jaki sposób planowanie zapotrzebowania na moce produkcyjne jest wykorzystywane w zarządzaniu produkcją?

Produkcja opiera się na dobrze wykonanym CRP. Bez zaplanowania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne, firma może zobowiązać się do produkcji towarów, do których nie ma zasobów, aby je dostarczyć na czas lub w ogóle. Posiadanie zespołu operacyjnego ułatwia ten proces, ponieważ zespół planowania może konsultować się z działem operacyjnym, aby upewnić się, że dostępna jest wystarczająca liczba odpowiednich pracowników produkcyjnych i maszyn. Korzystanie z systemu ERP 4FACTORY z narzędziem do analizy CRP, ale jeszcze lepiej z rozwiązaniem do zawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji APS 4FACTORY, ma również kluczowe znaczenie dla pomocy firmie produkcyjnej w tworzeniu realnego planu produkcyjnego i terminowym dostarczaniu towarów na zamówienie.

Przeczytaj również: Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)

Branże wykorzystujące planowanie zdolności produkcyjnych jako etapu planowania produkcji

Automatyzacja działań produkcyjnych, takich jak CRP, jest szeroko rozpowszechniona w wielu branżach, ale poniżej przedstawiono kilka przykładów, w których CRP jest najbardziej rozpowszechnione:

 • Motoryzacja
 • Farmaceutyki i urządzenia medyczne
 • Żywność i napoje
 • Produkty konsumenckie
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Produkcja wyrobów przemysłowych

Jakie są czynniki wpływające na planowanie wymagań wydajnościowych?

Do najważniejszych czynników wpływających na planowanie wymagań wydajnościowych należą:

 • Inwestycje finansowe: trzeba posiadać odpowiednie maszyny i siłę roboczą do produkcji.
 • Złożoność produktu: produkcja może być skomplikowana przez złożoność produktów, które wymagają też bardziej wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Dostępność personelu: może wystąpić niedobór dostępnych pracowników lub nawet niedobór zestawów umiejętności.
 • Wydajność maszyn: praca z przestarzałymi maszynami może wymagać częstych napraw, a nowe maszyny wymagają dodatkowych inwestycji.

Przeczytaj również: System CMMS/EAM czyli nowoczesne utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych

Korzyści z planowania zapotrzebowania na moce produkcyjne

Planowanie CRP zapewnia producentom wiele korzyści, zwłaszcza gdy używane jest zautomatyzowane oprogramowanie upraszczające ten proces i wykorzystujące dokładniejsze dane. Niektóre z korzyści obejmują m.in.:

 • Monitorowanie kosztów: CRP pozwala firmie lepiej monitorować koszty.
 • Elastyczność: ponieważ CRP jest powiązane z prognozowaniem popytu, można przyjrzeć się zdolnościom produkcyjnym pod kątem trendów sezonowych i przewidzieć wymagania produkcyjne w określonym czasie.
 • Planowanie rozwoju: zwłaszcza, gdy uwzględnia dokładne dane z systemu CRP, jest potrzebne osobom podejmujących decyzje w firmie np. do obliczenia, czy nowe inwestycje będą opłacalne w oparciu o prognozowanie wydajności i/lub popytu.
 • Lepsze zarządzanie kapitałem ludzkim: wiarygodne prognozy popytu pozwalają firmom upewnić się, że mają nie tylko odpowiednią liczbę pracowników, ale także odpowiednie zestawy umiejętności dla wymaganej wydajności.
 • Wyższy poziom obsługi klienta: CRP pomaga firmom produkować wysokiej jakości produkty na czas, co prowadzi do zadowolenia klientów.
 • Zwiększona rentowność: planowanie zapotrzebowania na moce produkcyjne i prognozowanie popytu zmniejszają luki w procesie produkcyjnym, które mogłyby prowadzić do nierozsądnego wykorzystania zasobów.
 • Możliwości ciągłego doskonalenia: skuteczne CRP wymaga dokładnego przyjrzenia się obszarom biznesowym, które być może nie zawsze były przedmiotem należytej uwagi. Uzyskany w ten sposób precyzyjny i rzeczywisty obraz sytuacji może pokazać konieczności innych ulepszeń, które zwiększą efektywność produkcji.

Rozwiązanie ERP 4FACTORY może pomóc

Dzisiejsi, odnoszący największe sukcesy producenci nie polegają tylko na arkuszach kalkulacyjnych. Aby planowanie zapotrzebowania na moce produkcyjne było szybsze, łatwiejsze, dokładniejsze i skuteczniejsze, firmy korzystają ze zintegrowanego oprogramowania ERP 4FACTORY, które oferuje dane w czasie rzeczywistym i dokładne spojrzenie na to, jak wszystkie operacje są ze sobą powiązane. Rozwiązanie informatyczne ERP 4FACTORY firmy QAD zapewnia ogromne korzyści w zakresie efektywnego i maksymalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Autor:

Kristin Poulton

Vice President Marketing Communications w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Link do artykułu źródłowego QAD:

Capacity Requirements Planning and Its Use in Manufacturing

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

 

Diagram Ishikawy – czym jest wykres rybiej ości?

Krajowy System e-Faktur KSeF – jak działa i co zmieni elektroniczna faktura ustrukturyzowana?

Technologiczna marszruta produkcyjna i jej znaczenie dla planowania produkcji