Nagła zmiana planów. Jak wdrożenie systemu APS 4FACTORY pomaga firmie produkcyjnej utrzymać stabilność?

28 listopada 2022

Hala produkcyjna to żywy organizm, na funkcjonowanie którego ogromny wpływ ma szereg czynników zewnętrznych, często zupełnie niezależnych od Planistów i Kierowników obszarów produkcyjnych. Dynamiczny proces produkcyjny, zmienne łańcuchy dostaw, opóźnienia, braki materiałowe, awarie i przestoje: te wszystkie zagadnienia są doskonale znane Planistom. Obecna, trwająca już kilkanaście miesięcy, trudna sytuacja biznesowa firm produkcyjnych, które borykają się z opóźnieniami w dostawach lub z ich zupełnym odwołaniem, skłania Planistów do poszukiwań oprogramowania wspomagającego codzienną, mozolną pracę. Planiści szukają również rozwiązań dla poprawy wskaźników KPI oceniających kosztochłonność ułożonych planów produkcji, poziom zleceń zrealizowanych na czas, czy braki materiałowe, generujące wąskie gardła w procesach produkcyjnych, utrudniające realizację produkcji i zaburzające funkcjonowanie całej firmy. Systemy ERP i narzędzia do planowania produkcji oparte nawet na bardziej zaawansowanych kalkulatorach pozostają w takiej sytuacji niewystarczające

Jak wobec tego wspierać planowanie produkcji?

Jak radzić sobie z koniecznością aktualizacji planu produkcyjnego w czasie rzeczywistym w przypadku wystąpienia opóźnień od Dostawców, aby zaspokoić potrzeby Klientów, nie narażając się na kary umowne za opóźnienia w dostawach i co w najgorszym scenariuszu może z tego wynikać, zupełnie nie stracić zamówień w przypadku produkcji MTO (produkcja na zamówienie ang. Make To Order)? Jak usprawnić cały proces planowania i harmonogramowania produkcji aby osiągnąć redukcję czasu zmiany sekwencji zleceń produkcyjnych, wyeliminować konieczność ręcznej zmiany harmonogramu produkcji i wzmocnić kompetencje Planisty? Z pomocą przychodzą systemy informatyczne klasy APS 4FACTORY do planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych. System klasy APS w firmie produkcyjnej wspiera zarządzanie i organizację produkcji, zapewnia m.in. możliwość szybkiej reakcji na często zmieniające się warunki zewnętrzne i zmienne zdolności produkcyjne. Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie narzędzia klasy APS 4FACTORY, które pomaga optymalizować obciążenie stanowisk produkcyjnych, kontrolować stany i przydzielenia materiałów niezbędnych do produkcji i monitorować procesy produkcyjne dzięki zaawansowanym narzędziom raportowania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu APS 4FACTORY

 

Integracja z systemem ERP

Najwięcej korzyści dla procesów związanych z budowaniem harmonogramów daje narzędzie APS 4FACTORY w integracji z ERP, w którym cały proces technologiczny jest szczegółowo zdefiniowany, co pozwala śledzić i analizować dokładne informacje o zasobach i cyklu produkcji. Przygotowanie produkcji w systemie ERP obejmuje m.in. zdefiniowanie w BOM (ang. Bill of Materials)  technologii wykonania danego wyrobu gotowego z określonych surowców i półproduktów. Dzięki temu m.in. skrócony jest czas komunikacji we współpracy między działami zakupów i planowania. Kiedy zachodzi potrzeba zmiany sekwencji zleceń produkcyjnych ze względu na braki surowców, system APS 4FACTORY umożliwia planiście zaimportowanie aktualnych danych z systemu ERP i ponowne uruchomienie pętli obliczeniowej dla kontroli materiałowej, przydzielającej dostępne surowce do zleceń wg określonych w procesie wdrożenia kryteriów, zgodnych z technologią wyrobu gotowego. Dodatkowa funkcjonalność systemu APS 4FACTORY to możliwość zastosowania technologii fantomowych lub zamienników dla surowców głównych w strukturze BOM, co również umożliwia elastyczne i szybkie reagowanie na potrzeby firmy wynikające z braków lub opóźnień w dostępności materiałów z zewnątrz. Po wdrożeniu systemu APS 4FACTORY następuje redukcja czasu potrzebnego do ponownego przeliczenia planu produkcji, często z kilku godzin do kilkunastu minut. Rekalkulacja i optymalizacja harmonogramu dla ponownie zaimportowanych stanów magazynowych i surowców w drodze opiera się na zaawansowanych algorytmach, których implementacja odbywa się w trakcie wdrożenia systemu APS 4FACTORY we współpracy z Kierownictwem przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Przeczytaj również: Praktyczne podejście do procesów organizacji wdrożeń APS 4FACTORY

Zastosowanie systemów APS 4FACTORY jako remedium

Produkcja na zamówienie odbywa się zazwyczaj w nieprzewidywalnym i konkurencyjnym środowisku, w którym kluczowymi wyznacznikami sukcesu są zapewnienie wysokiego poziomu elastyczności przy jednoczesnym oferowaniu niedrogich produktów. Firmy produkcyjne obiecują krótkie terminy realizacji, co przy dużej dynamice zmian w zaopatrzeniu magazynów w surowce może generować konieczność utrzymywania podwyższonych stanów magazynowych, co z kolei niekorzystnie wpływa na koszty wytworzenia i jednocześnie zwiększa ceny wyrobów gotowych. Rozsądne i optymalne planowanie i harmonogramowanie produkcji staje się bardzo trudne i kluczowe jest wypracowanie szybkiego i automatycznego planowania i harmonogramowania w warunkach ciągłej niepewności. Czas zaoszczędzony na żmudnym ręcznym układaniu planów można (a nawet trzeba) poświęcić na mapowanie procesów, identyfikację i eliminację ograniczeń i zapobieganie marnotrawstwu, aby utrzymać jak najwyższy poziom stabilności i ciągłości produkcji.

Przeczytaj także:Planowanie produkcji – czym jest i dlaczego jest takie ważne?

Jakie korzyści daje narzędzie APS 4FACTORY poza wymienionymi powyżej?

System APS 4FACTORY pomaga zmienić kulturę organizacji, dostrzec wąskie gardła w obszarze produkcji i zmusza do ciągłego doskonalenia procesów zarządzania produkcją. Potwierdzają to Klienci, którzy zwiększyli przewagę konkurencyjną dzięki wdrożeniu systemu APS 4FACTORY np.: https://www.dsr.com.pl/klienci/valmont-polska/

Autor:

Anna Łagocka-Nowak

Konsultant APS 4FACTORY w DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu APS 4FACTORY

 

Przeczytaj także:

Rozwój w pełni zaplanowany w firmie Sonoco

Automatyzacja produkcji – co to oznacza dla producentów?

Kalkulacja całkowitego kosztu wytworzenia – liczby, które mają znaczenie dla produkcji