Harmonogram wsparcia dla szkoleń w projekcie unijnym w trybie online

6 maja 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa pt. „Wdrożenie specjalistycznego programu szkoleniowo-dydaktycznego z zastosowania innowacyjnych narzędzi implementujących modele biznesowe przemysłu 4.0 dla pracowników i przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa spożywczego” nr projektu POWR.04.03.00-00-0106/18.

Data najbliższych warsztatów: 7 maja 2021 r.

Agenda:

7:50 – 8:15 „Rozruch techniczny” – logowanie uczestników, autoprezentacja DSR, trenerów i uczestników

8:10 – 8:20 Przedstawienie agendy spotkania i przedstawienie prowadzących

8:20 – 8:25 Przedstawienie się przez prowadzących

8:25 – 8:30 Przedstawienie się przez uczestników

8:30 – 9:00 Ankiety i test – sprawdzenie profilu i wiedzy przed szkoleniem 

 

9:00 – 9:05 Definicja identyfikowalności (TRACEABILITY

9:05 – 9:15 Dlaczego dostawcy żywności powinni dążyć do identyfikowalności

9:15 – 9:30 Wycofanie produktu z rynku 

9:30 – 9:40 Zasada jednego kroku wstecz, jednego kroku do przodu

9:40 – 9:55 Znaczenie identyfikowalności partii w przemyśle spożywczym 

 

9:55 – 10:10 Przerwa Kawowa 1

 

10:10 – 10:25 Źródła wymagań dla traceability + znaczenie w normach GAP

10:25 – 10:35 Wymagania dla traceability wg Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i IFS

10:35 – 10:45 Informacje dotyczące dostaw wg GIWbż-500-1/10

10:45 – 11:00 Skażenie krzyżowe

11:00 – 11:15 Technologie Przemysłu 4.0 

11:15 – 11:20 Komponenty proponowanego rozwiązania 

11:20 – 11:25 Koniec prezentacji i pytania do tej części od publiczności 

 

11:25 – 11:40 Przerwa Kawowa 2

 

11:40 – 12:20 – Podstawowe komponenty SFC 

12:20 – 13:00 – Komponenty SFC TRC + Raport karta szarży 

 

13:00 – 13:30 Lunch

 

13:30 – 13:50 – Prezentacja Filmów o Symulatorze Produkcji 

13:50 – 14:20 – Rejestracja po stronie SFC 

14:20 – 14:30 – Wyniki symulacji 

14:30 – 16:00 – Panel Dyskusyjny