DSR rozwija się jako Spółka Akcyjna

2 stycznia 2017

DSR, dostawca rozwiązań IT dla firm produkcyjnych, od 2 stycznia 2017 roku zyskuje status Spółki Akcyjnej, po 11 latach działania w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzenie nowej formy prawnej tworzy właściwą podstawę formalną do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki oraz zapewnia gotowość do pozyskania zewnętrznego finansowania.

Zarząd DSR przygotował strategię wzrostu na kolejne lata, która obejmuje m.in. analizę rynku od kątem fuzji i przejęć na rynku informatycznym, w celu dalszego wzmocnienia potencjału i kompetencji w obszarze IT dla produkcji. Plany zakładają również wprowadzenie programu opcji pracowniczych dla zespołu. Spółka przewiduje realizację aktywnych działań na rzecz rozwoju na rynkach międzynarodowych.

„DSR przekroczyła w 2016 roku plany dotyczące przychodów. Było to możliwe dzięki pozyskaniu wielu nowych klientów z kluczowego dla Spółki sektora produkcyjnego. Przyjęta wiele lat temu strategia budowania kompetencji w branży wytwórczej pozwoliła nam zbudować silną pozycję na rynku polskim. Kolejne kroki to działania na rzecz otwarcia rynków międzynarodowych. Nasze analizy pokazują, a wyniki finansowe potwierdzają, że sektor produkcyjny ma ogromny potencjał w obszarze nie tylko informatyzacji, ale cyfryzacji procesów. Chcemy w dalszym ciągu pełnić rolę partnera w zakresie skutecznego wykorzystania informatyki do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych” – mów Piotr Rojek, Prezes Zarządu DSR.