Backorders – liczby, które mają znaczenie dla produkcji: zalegle zamówienia magazynowe

5 listopada 2021

Jeśli chodzi o zadowolenie klientów, zalegle zamówienia magazynowe są jedną z najważniejszych miar, za pomocą których oceniają oni, jak dobrze firma produkcyjna sobie radzi. Żaden klient nie chce kłopotów i kosztów związanych z wielokrotnym otrzymywaniem tej samej pozycji zamówienia tylko dlatego, że dostawca nie potrafi się odpowiednio zorganizować. Co gorsza, jeśli wysyła jakiś element, który jest częścią większej całości, a nie wysyła pozostałych komponentów, przenosi ciężar tworzenia zapasów magazynowych na klienta.

Spis treści:

Zaległe zamówienia mogą spowolnić lub nawet wstrzymać produkcję czyli spowodować problemy dla klientów, a nawet ich klientów. Profesjonalna firma produkcyjna nie powinna być przyczyną opóźnień w dostawach lub przestojów w produkcji w zakładach swoich klientów, dlatego trzeba dobrze kontrolować zaległe zamówienia.

Co to są zalegle zamówienia magazynowe (backorders)?

Zalegle zamówienia nie są po prostu opóźnionymi dostawami, chociaż czasami niektóre pozycje oferty z definicji są na zamówienie. Wskaźnik zaległych zamówień firmy to procent zamówień, które nie mogą być dostarczone w zaplanowanym czasie i zostaną dostarczone w późniejszym terminie. Niektóre firmy nie liczą zamówienia jako opóźnionego, jeśli dokonały częściowej wysyłki, ale dla ich klientów jest to zaległe zamówienie (backorder). Każda niezrealizowana w zaplanowanym czasie dostawa powinna być uwzględniona w kalkulacji wskaźnika zaległych zamówień.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Jak mierzyć zalegle zamówienia?

Aby obliczyć wskaźnik zaległych zamówień należy podzielić liczbę niedostarczonych zamówień przez całkowitą liczbę zamówień i pomnożyć wynik przez 100. Jeśli klienci zamawiają produkty z wieloma harmonogramami dostaw, do obliczeń używa się konkretnej pozycji w zamówieniach. W systemie ERP 4FACTORY – QAD Adaptive ERP, funkcja QAD Operational Metrics oblicza zaległe zamówienia jako jeden z kluczowych KPI, więc cała praca, łącznie z wizualizacją wyników na wykresach, jest wykonywana automatycznie.

Jak zmniejszyć liczbę zaległych zamówień?

Poprawa dokładności prognoz jest jednym ze sposobów na zmniejszenie liczby zaległych zamówień, ale w wielu przypadkach nie jest to łatwe do wykonania. Pomocne będzie wdrożenie systemu planowania łańcucha dostaw, który posiada wiele wbudowanych algorytmów prognozowania. Systemy planowania łańcucha dostaw (ang. Supply Chain Planning – SCP) wykorzystują historię popytu i algorytm, który najlepiej pasuje do unikalnego wzorca użycia danego produktu, aby przewidzieć przyszły popyt. System SCP jest również w stanie uwzględnić promocje marketingowe i informacje rynkowe od działu sprzedaży, aby jeszcze bardziej udoskonalić prognozę.

Korzystanie z funkcji potwierdzenia dostępności w przyszłości konkretnego towaru, dla konkretnego klienta – Available to Promise (ATP) podczas wprowadzania zamówień również może pomóc w zmniejszeniu liczby zaległych zamówień. Aby przewidzieć, kiedy wymagane do realizacji zamówienia towary staną się dostępne ATP wykorzystuje informacje o istniejących zapasach oraz o aktualnych: popycie i podaży. Wówczas, o ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, firma powinna być w stanie zrealizować zapotrzebowanie w zaplanowanym terminie.

Innym sposobem może być przeniesienie zapasów do zakładu klienta. Klient czerpie towary najpierw z własnych zapasów, a dostawca uzupełnia stany magazynowe, gdy ilość danej pozycji magazynowej osiągnie wcześniej ustalony punkt ponownego zamówienia.

Podsumowanie

Dokładność prognoz pozwala na zmniejszenie liczby zaległych zamówień, umożliwiając przedsiębiorstwu produkcję i tworzenie odpowiedniej ilość zapasów, tak aby zaspokoić aktualny popyt. Funkcjonalność ATP pomaga obliczać realizowalne daty wysyłki zamówień już podczas procesu wprowadzania zamówienia, więc klient wie od początku, jaka będzie oczekiwana data dostawy. Natomiast dzięki magazynom konsygnacyjnym u klientów nie trzeba się martwić o przechowywanie nadmiarowych ilości, ponieważ klient ma dostęp do własnych zapasów, w momencie w którym tego potrzebuje.

Niezależnie od metody, którą się wybierze, aby zmniejszyć zaległe zamówienia, dokładność inwentaryzacji i ciągłe monitorowanie zapasy magazynowe powinny być podstawą strategii zakupu towarów i zarządzania stanami magazynowymi.

Powinno się również zastosować sposoby wymienione w naszym poprzednim artykule: Liczby, które mają znaczenie dla produkcji: dokładność pomiaru stanu zapasów magazynowych, tak aby dokładność inwentaryzacji była większa niż 95%.

Autor:
Alex Kemp
Former Director of Marketing Communications QAD Inc.
tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

 

Przeczytaj także:

Co to jest ERP 4FACTORY w chmurze i jak działa?