Znaczenie norm jakościowych w firmach produkcyjnych

14 czerwca 2021

Normy jakościowe to wytyczne, które służą zapewnieniu, że przedsiębiorstwo produkcyjne spełnia minimalne wymagania niezbędne do utrzymywania odpowiedniej dla danej branży jakości swoich produktów i usług – od branży spożywczej, poprzez motoryzacyjną, aż po medyczną i farmaceutyczną. To, że określone normy dotyczące polityki jakości istnieją i będą istnieć jest rzeczą oczywistą. Niektóre organizacje mają jednak trudności ze zrozumieniem koncepcji norm jakościowych bądź też postrzegają je jako skomplikowane. Jednak przy odrobinie informacji i pomocy oraz świadomości tego, że normy jakościowe mogą przynieść korzyści, organizacje mogą nauczyć się otwarcie je przyjmować zamiast się im opierać.

Cel istnienia norm jakościowych

Jakość to nie tylko potencjalne większe zyski lub straty czy możliwość pokonania konkurenta. To także zapewnianie bezpieczeństwa i dotrzymywanie obietnic złożonych klientowi oraz spełnianie jego oczekiwań. Jednakże zgodność z normami jakościowymi często pozwala przedsiębiorstwom na osiąganie większych zysków oraz zmniejszenie strat. Te spośród nich, które przekraczają standardy jakościowe, wyróżniają się na tle konkurencji i zwiększają potencjał do generowania przychodów, a także większej lojalności konsumentów. To właśnie w tym tkwi korzyść płynąca z kontroli jakości według tych norm.

Normy jakościowe receptą na sukces?

Jakość może być początkowo dość niejasnym pojęciem ze względu na fakt, że to, co jedna osoba postrzega za jakość, dla drugiej wcale nie musi być rzeczywistą jakością. Z tego względu istnienie norm jakościowych ma kluczowe znaczenie dla systemu dotyczącego jakości i procesu ciągłego doskonalenia. Normy ISO, takie jak ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 27001, wyznaczają ramy działania dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Jasno zdefiniowane normy i wymagania ułatwiają firmom spełnienie kryteriów, jakie ich konsumenci uważają za dobrą jakość, a także lepiej ukazują to, do czego powinny one dążyć w celu zapewnienia jakości. Na co jednak zdadzą się same normy jakościowe, jeśli firma nie wie, w jaki sposób odnoszą się one do jej produktu lub usługi? Normy jakościowe mają służyć jedynie jako fundamenty. Oprócz nich trzeba jeszcze postawić ściany, położyć podłogi i dach oraz wszystko odpowiednio wyposażyć. To właśnie tutaj na „budowę” wkraczają systemy zarządzania jakością.

Rola systemów zarządzania jakością

System zarządzania jakością (skrót SZJ, ang. QMS – Quality Management System) to narzędzie stosowane przez firmy, które chcą zachować zgodność z wymaganymi normami jakościowymi (a nawet je przekraczać), przy czym nie należy mylić SZJ/QMS z normami jakości. Systemy zarządzania jakością mają na celu zapobieganie odstępstwom i poprawę zgodności z odpowiednimi normami. Pozwalają one firmom na dokonywanie pomiarów oraz monitorowanie produktów, usług, procesów, procedur, produkcji i pracowników tak, by zapewnić spełnienie wszystkich stawianych im wymagań. Do najczęściej stosowanych rozwiązań w zakresie SZJ/QMS należą:

  • Kompleksowe zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management – TQM)
  • Stałe podnoszenie jakości (ang. Continuous Quality Improvement – CQI)
  • Six Sigma

Przed wyborem SZJ/QMS firma musi być jednak świadoma swojej wizji polityki jakości. Co jest ważne dla marki/marek produktów oferowanych przez firmę? Jakie unikalne cechy produktów wyróżniają je na tle konkurencji? Z czego firma może być dumna? To między innymi odpowiedzi na takie pytania pomogą wybrać właściwy system zarządzania jakością.

Chcesz wiedzieć więcej o systemach zarządzania jakością i o ich skutecznym wdrażaniu? Szukasz sposobu na skuteczne zarządzanie jakością w swojej firmie? Dowiedz się więcej o tym, jak SZJ/QMS pomoże spełnić wymagania odpowiednich normy jakościowych i skontaktuj się z firmą DSR – wyłącznym dystrybutorem QAD w Polsce.

Autor: Brian Brooks

Senior Manager Product Management w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Przeczytaj także:

SMED – ograniczenie strat związanych z przezbrajaniem maszyn

Controlling w produkcji