Trendy w produkcji w 2021 roku ujawnione przez pandemię

14 lipca 2021
W nowym roku producenci nadal wyciągają wnioski z pandemii, która rozpoczęła się w 2020 roku i poszukują trendów produkcyjnych na rok 2021.

Jakich głównych zjawisk mających wpływ na firmy produkcyjne możemy się spodziewać od 2021 roku?

Większa automatyzacja w produkcji zbiega się z potrzebą zwiększonego wykorzystywania zdalnej siły roboczej. Przedsiębiorstwa produkcyjne znajdują sposoby na zdalne wykonywanie zadań o wysokiej wartości dodanej, dzięki większej automatyzacji i nowoczesnej technologii, zwłaszcza dzięki elastycznemu systemowi ERP (ang. Enterprise Resources Planning). Jednocześnie obserwujemy, że podróże służbowe są definiowane na nowo, często zastępowane przez wideorozmowy. Dla firm usługowych, budowanie relacji jest nadal głównym celem, ale osiąganym przy mniejszej liczbie wizyt osobistych.
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego są coraz bardziej istotnymi ograniczeniami w produkcji. Nieoczekiwanym pozytywnym skutkiem ubocznym pandemii jest wzrost popularności produktów przyjaznych dla środowiska. Na przykład, jeśli chodzi o opakowania produktów spożywczych, już teraz obserwujemy wzrost zainteresowania opakowaniami o zmniejszonym wpływie na środowisko. Firmy dążą do zmniejszenia śladu węglowego i emisji gazów. Administracje wielu krajów wprowadzają coraz więcej praw chroniących środowisko, zgodnych z paryskim porozumieniem klimatycznym np. wydając bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji spalin samochodowych.
Oczekiwania dotyczące zwrotu z inwestycji (ang. Return On Investment – ROI) w krótszych okresach czasu. Nie ma wątpliwości, że produkcja ucierpiała podczas pandemii i nadal się odbudowuje. COVID-19 zmusił producentów do inwestowania w technologie automatyzacji i oprogramowanie w chmurze, w celu poprawy wydajności, dokładności i szybkości podejmowania decyzji. Wynika z tego, że firmy produkcyjne będą chciały zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na ROI.
Globalne wyzwania handlowe. W związku z pandemią pojawiły się wezwania rządów różnych krajów do wzmocnienia czy przywrócenia produkcji niektórych podstawowych artykułów lokalnie, w tych krajach. Chiny, jako dotychczas największy kraj produkcyjny na świecie, również ma swoje własne problemy, ograniczenia surowcowe i braki kadrowe. Jednocześnie zmiany związane z Brexitem, które nastąpiły na początku 2021 roku, także będą miały wpływ na handel globalny. Patrząc na te wszystkie wydarzenia można stwierdzić, że producenci potrzebują odpowiednich narzędzi IT do szybkiego reagowania na nowe sytuacje związane z zakłóceniami w globalnym łańcuchu dostaw.
Jeszcze więcej zakłóceń. Spośród wszystkich słów, które rok 2020 wprowadził do naszych słowników – bezprecedensowy, pandemia, dystans społeczny – tym najbardziej krytycznym dla producentów jest słowo zakłócenie (ang. disruption). Możemy spodziewać się jeszcze większej liczby użyć tego słowa w najbliższym czasie. QAD nieustannie rozwija narzędzia informatyczne, dzięki którym firmy produkcyjne mogą przygotować się na zakłócenia i przetrwać je. Dzięki zwinnemu i adaptacyjnemu programowi ERP przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje procesy biznesowe nawet w trakcie zakłóceń.
Większa rola analityki. Każdy z opisanych trendów wywiera presję na producentów, ale mogą oni szybciej znaleźć rozwiązania problemów dzięki zautomatyzowanej analityce biznesowej (ang. Business Intelligence – BI). QAD Adaptive ERP usprawnia procesy biznesowe przy użyciu BI, aby móc stawić czoła wyzwaniom i ograniczeniom w produkcji. Wśród wielu narzędzi analitycznych, jakie oferuje QAD, jest m.in. QAD Action Centers wykorzystujące analitykę biznesową, aby pomóc menedżerom i pracownikom hal produkcyjnych monitorować kluczowe wskaźniki efektywności i wydajności produkcji (ang. Key Performance Indicators – KPI) w czasie rzeczywistym.
Rok 2020 nauczył producentów, że muszą szybko znajdować nowe rozwiązania, aby dokonać korekty działań w sytuacjach kryzysowych na podstawie aktualnych danych. Widzieliśmy wyróżniające się firmy, takie jak producenci samochodów produkujący respiratory i środki ochrony osobistej oraz gorzelnie przestawiające się na środki odkażające do rąk. Byliśmy również świadkami niespotykanych dotąd często zakłóceń w łańcuchach dostaw, kiedy niespodziewanie duży popyt przewyższył podaż. Producenci będą więc poszukiwać lepszych sposobów na złagodzenie przyszłych ograniczeń w łańcuchu dostaw. Pandemia rzuciła również światło na potrzebę większej automatyzacji – teraz już wiadomo, że im szybciej, tym lepiej.

Autor: Robin Riordon

Senior Vice President, Consulting and Transformation Services w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Przeczytaj także:

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne? Czym jest Warehouse Management System (WMS)? Jak zapobiec kolejnemu niedoborowi półprzewodników w branży motoryzacyjnej? System ERP – co powinieneś wiedzieć zanim się na niego zdecydujesz? MRP 4FACTORY – planowanie potrzeb materiałowych