TRACEABILITY – darmowe szkolenie dla firm z branży spożywczej

26 października 2022

W ramach realizowanego projektu Programu Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, ogłaszamy otwartą rekrutację do darmowego dwudniowego szkolenia dla firm z branży spożywczej

Tematem szkolenia jest: „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0)”.

Składa się ono z dwóch modułów: teoretycznego oraz praktycznego i jest przeprowadzane na symulatorze produkcji (zaprojektowanym specjalnie w celu modelowania problemów identyfikowalności w procesach produkcyjnych) z wykorzystaniem programu TRC 4FACTORY.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla pracowników

 • symulacja procesu Traceability na prawdziwych danych i procesach zachodzących na produkcji 
 • poszerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy z tematu Traceability
 • uzyskanie odpowiedzi jakie są wymogi prawne dla branży spożywczej 
 • wiedza dt. narzędzi IT wspierających proces Traceability
 • informacja o trendach – Rewolucja 4.0
 • narzędzia i procedury wspomagające podczas kontroli

Dotychczasowo projekt z powodzeniem zrealizowany został m.in w firmach produkujących czekoladę oraz zakładach mięsnych.

Ważne:

Udział w projekcie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: msa_emea@dsr.com.pl lub maciej.zareba@dsr.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

MODUŁ 1 – dzień 1

7:50 – 8:15 „Rozruch techniczny” – logowanie uczestników, autoprezentacja DSR, trenerów i uczestników

8:15 – 10:15 Szkolenie z zakresu zasady równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

10:15 – 10:45 Ankiety i test wstępne – sprawdzenie profilu i wiedzy przed szkoleniem (tylko na potrzeby opisu efektów dofinansowania środkami UE)

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa 

11:20 – 11:25 Definicja identyfikowalności (TRACEABILITY)

11:25 – 11:35 Dlaczego dostawcy żywności i napojów powinni sami dążyć do identyfikowalności

11:35 – 11:50 Wycofanie produktu z rynku

11:50 – 12:00 „Zasada jednego kroku wstecz, jednego kroku do przodu”

12:00 – 12:15 Znaczenie identyfikowalności partii w przemyśle spożywczym

12:15 – 12:20 Źródła wymagań dla traceability + znaczenie w normach GAP 

12:20 – 12:30 Wymagania dla traceability wg Rozporządzenia (WE) nr 178/2002

12:30 – 12:40 Informacje dotyczące dostaw

12:40 – 13:15 Lunch

13:15 – 13:30 Skażenie krzyżowe

13:30 – 13:45 Technologie Przemysłu 4.0

13:45 – 13:50 Komponenty proponowanego rozwiązania

13:50 – 14:00 Koniec prezentacji i pytania do tej części od publiczności

CASE STUDY

14:00 – 14:10 Przerwa techniczna – przygotowanie symulatora

14:10 – 14:20 Wytłumaczenie co produkuje nasz symulator i jakie procesy technologiczne zachodzą (prezentacja symulatora produkcji i jego komponentów)

14:25 – 14:55 Symulacja I – „szynka”

14:55 – 15:25 Symulacja II – „kurczak”

15:25 – 15:45 Omówienie wyników symulacji – karty szarży

15:45 – 16:00 Sesja Q&A

 

MODUŁ II dzień 2

9:00 – 9:05 Rozruch techniczny

9:059:15 Przedstawienie Agendy spotkania 

9:15 – 9:30 Podsumowanie 1. dnia warsztatów do zrobienia 2-3 slajdy z przypomnieniem 

9:3010:00 Wprowadzenie do SFC 

10:00 – 10:30 Wprowadzenie do SFC – TRC 

10:3010:45 Przerwa kawowa I + przygotowanie symulatora

10:45 – 10:50 Wytłumaczenie jak zbudowany jest i jak działa symulator 

10:50 – 11:05 Objaśnienie symulowanego procesu produkcyjnego 

11:0511:50 Przeprowadzenie symulacji (hands on) 

11:5012:15 Omówienie wyników symulacji (karta szarżowa) 

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 -13:30 Przeprowadzenie symulacji w SFC TRC na danych klienta 

13:30 – 14:00 Feedback od uczestników – “jak może pomóc TRC, czy coś zmieniliby Państwo w tym systemie?” 

14:00 – 14:15* Wprowadzenie zmian (parametryzacji) i ponowna symulacja 

14:15 – 14:30 Omówienie wyników symulacji (karta szarżowa, inne raporty) 

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa II

14:45 – 15:15 Test końcowy 

15:15 – 15:30 Ankieta końcowa

15:30 – 15:45 Podsumowanie dwóch dni warsztatów – informacje o certyfikacie i materiałach szkoleniowych 

15:45 – 16:15 Otwarty panel dyskusyjny z prowadzącymi 

 

Po zakwalifikowaniu firmy do programu

 •  wybór 2 koordynatorów szkolenia po stronie klienta
 • rekrutacja uczestników wśród pracowników beneficjenta – na podstawie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej
 • wybór odpowiedniego terminu
 • szkolenie i testy końcowe
 • certyfikaty

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Więcej informacji na temat szkolenia oraz zgłoszenia:

Kinga Frączyk

Account Manager DSR S.A.

kinga.fraczyk@dsr.com.pl