Sztuczna inteligencja wkracza do hal produkcyjnych – ruszył nabór do drugiego etapu projektu PMSA 4FACTORY

2 sierpnia 2022

Mechanizmy działania Twittera i Netflixa – na hali produkcyjnej? Od dziś to możliwe dzięki innowacyjnemu narzędziu PMSA 4FACTORY autorstwa firmy DSR S.A.

Rozpoczął się drugi etap projektu wdrażania narzędzi inteligentnej rekomendacji optymalnych zmian w procesach produkcyjnych PRODUCTION MANAGEMENT SMART ADVISOR – PMSA 4FACTORY. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są za pomocą strony: https://pmsa.4factory.com/. Liczba miejsc ograniczona.

Technologie informacyjne ciągle usprawniają naszą komunikację, ale też nieustannie próbują ułatwić nasze życie również w innych jego aspektach. Jedne pozwalają łączyć się w grupy i ułatwiają wymianę informacji wewnątrz nich, tak jak Facebook i Twitter. Inne, tak jak algorytmy rekomendacji Netflixa, analizują nasze zachowanie żeby zasugerować coś co przyniesie nam korzyści lub przyjemność. Podobne rozwiązania coraz śmielej pukają do fabryk, kładąc na naszych oczach fundamenty Przemysłu 5.0 zaczynając oczywiście od przemysłu wysokotechnologicznego. Wrocławska firma DSR S.A. opracowała system, który wprowadza mechanizmy działania Twittera i Netflixa na halę produkcyjną.

W jaki sposób PMSA 4FACTORY wykorzystuje mechanizmy Netflixa i Twittera?

Główną potrzebą firm produkcyjnych jest ciągłe podnoszenie efektywności produkcji, co bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Wrocławska firma dostarczająca rozwiązania IT dla produkcji – DSR S.A., rozumiejąc potrzeby rynku, nieustannie rozwija narzędzia informatyczne, których zastosowanie przekłada się na realne korzyści dla firm produkcyjnych. Efektem realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich “Inteligentny Rozwój”: (PMSA) PRODUCTION MANAGEMENT SMART ADVISOR jest, innowacyjne w skali międzynarodowej, narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne. Za tak lakonicznie skonstruowaną definicją kryje się system informatyczny zintegrowany z licznymi sensorami i terminalami, które kolekcjonują w czasie rzeczywistym informacje o stanie zleceń produkcyjnych oraz warunkach w jakich owe zlecenia są realizowane. Na tym jednak nie koniec, gdyż PMSA 4FACTORY ocenia każdą informację pochodzącą z hali produkcyjnej pod kątem jej ewentualnego wpływu na efektywność produkcji i na tej podstawie przygotowuje pracownikom fabryki rekomendacje działań, które powinny przynieść najwięcej korzyści, lub zminimalizować ewentualne straty wynikające np. ze zbliżającej się awarii maszyny. Co więcej, na przyrastających danych PMSA 4FACTORY ustawicznie poszukuje nowych zależności pomiędzy zdarzeniami a przyszłą efektywnością maszyn, linii produkcyjnych i całych zakładów, ucząc się coraz lepiej „rozumieć” te dane i dobierając coraz lepsze rekomendacje dla odpowiednich pracowników fabryki przyszłości.

Wreszcie sztuczna inteligencja wkracza również do hal produkcyjnych – rusza nabór do drugiego etapu projektu PMSA 4FACTORY.
Nawet dwukrotny spadek awaryjności maszyn i znaczny wzrost efektywności produkcji, to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Jeśli chcesz sprawdzić w jaki sposób w Twojej firmie można zastosować mechanizmy działania Netflix i Twittera, kliknij banner poniżej.

A jak to wygląda w praktyce?

System PMSA 4FACTORY bazuje na technologii podobnej do koncepcji Tweeting Factory, gdzie małe proste wiadomości tekstowe są wysyłane z czujników i terminali rozlokowanych w całym zakładzie produkcyjnym. „Tweety” są następnie obsługiwane przez oprogramowanie, które konwertuje je w przydatne informacje i rozsyła dalej do pracowników odpowiadających za efektywność procesu produkcyjnego (kierowników produkcji, pracowników utrzymania ruchu, kontrolerów jakości i innych). Każda maszyna, a nawet pojedynczy czujnik, skaner, czytnik RFiD, jak również operatorzy i inni pracownicy z hali produkcyjnej dostają możliwość publikowania własnych „tweetów”. Same wiadomości mogą zawierać najróżniejsze informacje powiązane ze zdarzeniami, które uznamy za istotne dla kontroli procesu produkcyjnego. Przykładem takich zdarzeń mogą być: przesunięcie materiału z lokacji A do lokacji B, ukończenie przezbrojenia maszyny, rozpoczęcie produkcji danej partii produktu, zwiększenie prędkości produkcji, zmiana temperatury otoczenia, zmiana operatora, wzrost amplitudy drgań newralgicznego elementu tej maszyny, czy też informacji o zakończeniu produkcji danej partii wyrobu. PMSA 4FACTORY dopuszcza ciągłą transformację bazy danych, na której pracuje i dostosowywania swojego działania do zmieniających się warunków.

Ale to nie wszystko, gdyż kolekcjonowane dane historyczne stają się swoistą skarbnicą wiedzy nt. zależności zachodzących w fabryce. Jak pokazuje praktyka, wiele z tych zależności jest nieznana nawet bardzo doświadczonym kierownikom produkcji ze względu na złożoność procesów produkcyjnych. A inwestycja w rozpoznanie tych zależności może okazać się bardzo dochodowa, dlatego PMSA 4FACTORY pomaga identyfikować działania najistotniejsze z punktu widzenia efektywności procesu produkcyjnego, a dzięki temu ograniczyć koszty działań, które nie przynoszą większych efektów.

Mechanizm Netflixa inspiracją rekomendacji usprawnień na produkcji?

System PMSA 4FACTORY nieustannie szuka korelacji między zdarzeniami a następującymi po nich zmianami wartości wskaźników efektywności produkcji takimi jak np. OEE. Pozwala mu to przewidywać zbliżające się zdarzenia wpływające proces produkcyjny, np. awarię maszyny w wyniku zwiększenia prędkości podawania materiału, czy też zmniejszenie jakości wyrobów w wyniku zaangażowania niedoświadczonego operatora do maszyny wykonującej kluczową dla jakości operację.

Również w tym punkcie możemy doszukać się analogii w życiu codziennym, tym razem z pomocą przychodzi Netflix, czyli najpopularniejszy obecnie serwis internetowy z filmami i serialami. Algorytmy Netflixa szacują w jakim stopniu dana produkcja jest w naszym guście (w procentach). Dane te są tworzone w oparciu o m.in. historię oglądania oraz oceny, które przyznaliśmy innym pozycjom z biblioteki Netflix, a także bazując na innych użytkownikach mających podobne preferencje, czy też parametrom takim jak gatunek, aktorzy czy rok premiery. Im dłużej i więcej korzystamy z Netflixa tym ciekawsze filmy są nam sugerowane w tym serwisie, ponieważ algorytm lepiej „poznał” nasze preferencje. Również w przypadku PMSA 4FACTORY ilość danych ma wpływ na jakość rekomendacji, które trafiają do zarządzających produkcją.

Wśród fundamentów przemysłu 4.0, takich jak druk 3D w fabrykach, łączność między maszynami, mobilność pracownika, wirtualna rzeczywistość czy Internet rzeczy, widać istotny wzrost innowacji, które nierównomiernie i z różnym skutkiem są implementowane wśród polskich producentów. Dzieje się tak, ponieważ wspomniane technologie często nadal działają osobno. Dlatego wizja przemysłu 5.0, nawet uwzględniająca wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale bez zautomatyzowania procesów i połączenia ich w spójnie działający mechanizm niekoniecznie musi dostarczyć oczekiwanych rezultatów. 

Główne korzyści z udziału w projekcie PMSA 4FACTORY

Znaczny wzrost efektywności produkcji

Zastosowanie nowatorskiego narzędzia doprowadzi do znacznego wzrostu efektywności produkcji. Procesy produkcyjne objęte testami uzyskają wydajność o klasę wyższą niż ich wydajność bazowa przed rozpoczęciem testu. Zgodnie z Lean Management zakłada się, że procesy produkcyjne uzyskujące OEE mniejsze niż 40% są w grupie słabej wydajności. Procesy produkcyjne uzyskujące OEE do 60% są w grupie typowej wydajności, a procesy uzyskujące OEE na poziomie 80-85% są na najwyższym na świecie poziomie wydajności produkcji.

Nawet dwukrotny spadek awaryjności maszyn

Zastosowanie autorskiej metody predykcji wystąpienia awarii, zużycia narzędzi oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych, pozwoli w znacznym stopniu wyeliminować sytuacje prowadzące do nieplanowanego i bardzo kosztownego zatrzymania procesu produkcyjnego. Metody analityczne wskazywać będą przewidywany czas i prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, co pozwoli na zaplanowanie odpowiednich działań prewencyjnych Działu Utrzymania Ruchu.

Rozwiązania takie jak PMSA 4FACTORY zaproponowane przez firmę DSR ułatwiają kontrolę nad procesem transformacji cyfrowej w fabryce i dostosowują jego przebieg do specyfiki danego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Zgłoś swoją firmę do udziału w projekcie PMSA 4FACTORY już dziś: https://pmsa.4factory.com/. Liczba miejsc ograniczona.