DSR organizuje kolejne szkolenie MMOG/LE dla branży motoryzacyjnej we Wrocławiu 17 i 18 kwietnia 2019 r.

3 kwietnia 2019

Standard MMOG/LE opracowało w 2002 r. amerykańskie stowarzyszenie standardów motoryzacyjnych AIAG we współpracy ze swoim europejskim odpowiednikiem Odette.

Cel był jeden: zapewnienie odpowiedniej jakości i usprawnianie wydajności przepływu materiałów w łańcuchu dostaw. To jeden z najważniejszych czynników, od których zależy rozwój światowego przemysłu motoryzacyjnego. W związku z tym, że producenci stosują zasady lean management, każdy dostawca powinien dostarczać odpowiedni produkt, we właściwe miejsce, o wskazanym czasie. Oznacza to konieczność zapewnienia wyższej wydajności dostaw w porównaniu z innymi branżami. Bardzo ważna jest zdolność zrównoważenia produkcji z popytem tak, by uniknąć wysokich kosztów, nadwyżki zapasów, produktów nierotujących i opłat transportowych. Standard MMOG/LE ma w tym właśnie pomóc.

Dziś dostawcy branży motoryzacyjnej na całym świecie korzystają z samooceny MMOG/LE v4, bo jak pokazują doświadczenia, firmy które ją stosują, odnotowują wymierne korzyści związane m.in. ze zmniejszeniem zapasów (do 50%),  obniżeniem bezpośrednich kosztów towarów (nawet do 85%), czy kosztów szkoleń pracowników (do 50%), a także pozyskiwaniem partnerów biznesowych. MMOG/LE wskazuje też obszary gdzie technologia może zautomatyzować procesy w celu eliminacji błędów wynikających z pracy manualnej.

Wśród międzynarodowych firm wymagających spełnienia standardu MMOG/LE znajdują się wszyscy znaczący producenci samochodów. W ostatnich latach dostawcy tzw. Tier 1 również zdecydowali się na wprowadzenie MMOG/LE jako standardu samooceny swoich dostawców.

Mając na uwadze rosnące potrzeby firm z branży motoryzacyjnej w zakresie kontroli jakości, firma DSR organizuje szkolenie: „Optymalizacja zarządzania materiałami i logistyką  zgodnie z wytycznymi przewodnika MMOG/LE v4.”

Szkolenie MMOG/LE prowadzone przez doświadczonego specjalistę z branży motoryzacyjnej, certyfikowanego przez AIAG/Odette, pozwala nabyć praktyczne umiejętności, przydatne do prowadzenia samooceny na potrzeby współpracy z firmami stosującymi ten standard w łańcuchu dostaw. Nasze szkolenie podzielone jest na pierwszą cześć teoretyczną w wersji jednodniowej i drugą też jednodniową na temat nowego standardu dokonywania samooceny MMOG.np. Uczestnicy mogą wziąć udział w każdej jednodniowej sesji oddzielnie lub wybrać szkolenie dwudniowe w specjalnej cenie.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • Wprowadzenie: geneza i koncepcja MMOG/LE (17.04)
  • Zawartość arkusza samooceny MMOG/LE w wersji 4 (17.04)
  • Przejście przez proces samooceny MMOG/LE w wersji 4 (17.04)
  • Dodatkowa wiedza i zapowiedź wersji MMOG/LE 5 (17.04)
  • Praktyczna obsługa nowej aplikacji MMOG.np (18.04)

Więcej informacji na temat szkolenia :

Jarosław Jaśkiewicz

jaroslaw.jaskiewicz@dsr.com.pl

538 112 639