DSR organizuje kolejne szkolenie MMOG/LE dla branży motoryzacyjnej we Wrocławiu 11 maja 2018 r.

4 kwietnia 2018

Standard MMOG/LE opracowało w 2002 r. amerykańskie stowarzyszenie standardów motoryzacyjnych AIAG we współpracy ze swoim europejskim odpowiednikiem Odette.

Cel był jeden: zapewnienie odpowiedniej jakości i usprawnianie wydajności przepływu materiałów w łańcuchu dostaw. To jeden z najważniejszych czynników, od których zależy rozwój światowego przemysłu motoryzacyjnego. W związku z tym, że producenci stosują zasady lean management, każdy dostawca powinien dostarczać odpowiedni produkt, we właściwe miejsce, o wskazanym czasie. Oznacza to konieczność zapewnienia wyższej wydajności dostaw w porównaniu z innymi branżami. Bardzo ważna jest zdolność zrównoważenia produkcji z popytem tak, by uniknąć wysokich kosztów, nadwyżki zapasów, produktów nierotujących i opłat transportowych. Standard MMOG/LE ma w tym właśnie pomóc.

Dziś dostawcy branży motoryzacyjnej na całym świecie korzystają z samooceny MMOG/LE v4, bo jak pokazują doświadczenia, firmy które ją stosują, odnotowują wymierne korzyści związane m.in. ze zmniejszeniem zapasów (do 50%),  obniżeniem bezpośrednich kosztów towarów (nawet do 85%), czy kosztów szkoleń pracowników (do 50%), a także pozyskiwaniem partnerów biznesowych. MMOG/LE wskazuje też obszary gdzie technologia może zautomatyzować procesy w celu eliminacji błędów wynikających z pracy manualnej.

Wśród międzynarodowych firm wymagających spełnienia standardu MMOG/LE znajdują się wszyscy znaczący producenci samochodów. W ostatnich latach dostawcy tzw. Tier 1 również zdecydowali się na wprowadzenie MMOG/LE jako standardu samooceny swoich dostawców.

Mając na uwadze rosnące potrzeby firm z branży motoryzacyjnej w zakresie kontroli jakości, firma DSR organizuje szkolenie: „Optymalizacja zarządzania materiałami i logistyką  zgodnie z wytycznymi przewodnika MMOG/LE v4.”

Szkolenie MMOG/LE prowadzone przez doświadczonego specjalistę z branży motoryzacyjnej, certyfikowanego przez AIAG/Odette, pozwala nabyć praktyczne umiejętności, przydatne do prowadzenia samooceny na potrzeby współpracy z firmami stosującymi ten standard w łańcuchu dostaw.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • Geneza i koncepcja MMOG/LE
  • Główne rozdziały MMOG/LE (w wersji 4)
  • Arkusz oceny procesów i grup wymagań krytycznych oraz wybranych wymagań poza krytycznymi
  • Metodologia i praktyka realizacji audytów MMOG/LE

Więcej informacji na temat szkolenia :

Grzegorz Pawłowski

T. 734 478 889

email: grzegorz.pawlowski@dsr.com.pl