Sales and Operations Planning (S&OP) – rola i wpływ na rynek dóbr konsumenckich

31 maja 2022
W ciągu ostatnich trzech dekad branża wytwarzania produktów konsumenckich uległa znacznemu przeobrażeniu i nadal ulega radykalnym zmianom. Zmiany te mają wpływ na procesy planowania, zarządzania łańcuchem dostaw, produkcji czyli generalnie na sposób działania producentów wyrobów konsumenckich. Jeśli producenci produktów konsumenckich nie uwzględniają trendów związanych z transformacją cyfrową i nie zmieniają sposobu zarządzania swoimi działaniami, narażają swoją zdolność do efektywnego konkurowania.
Istnieje kilka kluczowych obszarów biznesu, na które obecne zmiany mają wpływ:
  • rynek
  • produkty
  • zachowania konsumentów
  • kwestie regulacyjne

Zmiany w procesie planowania sprzedaży i operacji (ang. Sales & Operations Planning – S&OP)

Megasklepy czy supercentra handlowe zmieniły sposób dostawy i dystrybucji. Sklepy ogólnospożywcze rozszerzyły swoją działalność poza żywność i napoje, aby sprzedawać więcej produktów. Branża vendingowa rozwinęła się ze zwykłej sprzedaży słodyczy i napojów gazowanych do oferowania wszelkiego rodzaju produktów konsumenckich. Największy wpływ mają urządzenia podłączone do internetu, które zamieniły każde miejsce oferujące łączność w osobiste globalne centrum handlowe. Cykle życia produktów skracają się ze względu na trendy technologiczne i media społecznościowe. To, co teraz jest modne, za tydzień może być już nieaktualne. Dzisiejszy konsument jest bardziej wyedukowany i mniej cierpliwy. Modne są produkty zdrowsze i przenośne, zarówno w sektorze spożywczym, jak i nieżywnościowym. Rośnie popyt na produkty pod marką własną i marką sklepu, ponieważ konsumenci zawsze szukają wartości dla siebie. Odbiorcy wywierają presję na producentach w zakresie projektowania produktów, elastyczności i terminowości dostaw. Mentalność „chcę to mieć na wczoraj” nigdy nie była tak powszechna jak dziś. Zmiany wytycznych dotyczących bezpieczeństwa produktów i nowe przepisy wprowadzane są w szybkim tempie. Wszystkie aspekty produktu podlegają kontroli przepisów, od składników, przez gotowe produkty, po pojemniki transportowe i etykiety. Bezpieczeństwo konsumentów i środowiska ma wpływ na każdy obszar produktów konsumenckich. Tendencje te mają wpływ na łańcuchy dostaw i działalność biznesową od góry do dołu. Dostosowanie się do tych zmian ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu, a wiele firm przekonało się, że bez zintegrowanych procesów i systemów nie osiągnie sukcesu.

Wszystko zaczyna się od zsynchronizowanego planowania

Wiele firm zajmujących się produktami konsumenckimi nadal korzysta z tradycyjnych metod planowania swojej działalności. Arkusze kalkulacyjne, ręczne metody i narzędzia, które zazwyczaj nie są powiązane ze sobą w ramach poszczególnych funkcji biznesowych. Każdy dział w organizacji ma określony zestaw celów i zadań. Proces ten rozpoczyna się od prognozy sprzedaży rozpowszechnianej w całej firmie. Zazwyczaj jest to proces comiesięczny. Na tym kończy się wspólna współpraca i każdy dział pracuje w swoim obszarze, aby osiągnąć swoje cele. Łańcuchy popytu i podaży oraz związane z nimi procesy nie są zsynchronizowane, a komunikacja między działami nie jest płynna. Prowadzi to do braku synchronizacji i może powodować fatalne skutki w całym przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.
Wiele firm zajmujących się produktami konsumenckimi ma problemy z synchronizacją łańcuchów popytu i dostaw m.in. z następujących powodów:
  • niedopasowanego planowania: działy sprzedaży, operacji i finansów mogą tworzyć plany, które uwzględniają jedynie potrzeby ich działów, a nie strategiczne wymagania firmy.
  • braku przejrzystości działań operacyjnych: dobra widoczność wzajemnych działań potrzebna jest w obie strony – od produkcji do łańcucha dostaw i odwrotnie. Zapasy, dystrybucja i produkcja niepowiązane odpowiednio z procesami łańcucha dostaw zmniejszają marże.
Niespełnienie tych wyzwań może prowadzić do ogólnie słabych wyników biznesowych i niezadowolonych klientów. Niezsynchronizowane plany mają wpływ na każdy aspekt działalności, od zaopatrzenia po dostawę, zmniejszając rentowność i konkurencyjność.
Na szczęście jakiś czas temu pojawił się nowy sposób myślenia, który umożliwia producentom zmianę procesów i podejścia biznesowego, aby lepiej sprostać wyzwaniom rynkowym. Obecnie badają oni wykorzystanie zintegrowanych rozwiązań informatycznych oraz procesów planowania popytu i łańcucha dostaw poprzez scyfryzowane planowanie sprzedaży i operacji (S&OP). Ten sposób działania integruje wszystkie obszary działalności firmy, tak aby działały w tym samym celu i zgodnie z tymi samymi zasadami. Dzięki współpracy oraz zintegrowanym procesom i systemom informatycznym, wyzwania rynkowe zostają pokonane, a cele firmy osiągnięte. Rezultatem jest lepsza obsługa klienta, usprawnienie operacji, poprawa dokładności zapasów, zwiększenie rentowności, a co najważniejsze – efektywniejsze przedsiębiorstwo.

 

Stephen Dombroski

Director Consumer Products and Food & Beverage Vertical w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Przeczytaj także:

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?

Firmy korzystające z systemów ERP: historie trzech sukcesów