Przemysł motoryzacyjny – pięć kluczowych prognoz na rok 2024

7 lutego 2024

Wkraczając w rok 2024, branża motoryzacyjna stoi u progu znaczących transformacji. Od szybkiej ewolucji pojazdów elektrycznych na baterie akumulatorowe (ang. Battery Electric Vehicles – BEV), po radykalną zmianę architektury pojazdów. Branża przygotowuje się do przełomowych zmian. Przed przemysłem motoryzacyjnym stoi przyszłość zarówno pełna wyzwań, jak i możliwości.

Oto pięć głównych prognoz, które będą kształtować globalny krajobraz motoryzacyjny w 2024 roku.

Prognoza nr 1

Mniejsze koszty pojazdów elektrycznych (BEV) i rosnąca dynamika w 2024 roku: elektryczna kumulacja

Rok 2024 ma być rokiem przełomowym dla produkcji samochodów zasilanych na baterie, ponieważ zrównanie kosztów produkcji z pojazdami z silnikiem spalinowym (ang. Internal Combustion Engine – ICE) staje się rzeczywistością. Przewiduje się, że globalna sprzedaż pojazdów BEV osiągnie 13,3 miliona sztuk, co stanowi 16,2% globalnej sprzedaży. Połączone siły świadomości konsumentów, korzystnych ram politycznych i postępu technologicznego napędzają tę dynamikę. Zmniejszająca się różnica w kosztach między pojazdami BEV, a pojazdami spalinowymi jest czynnikiem zmieniającym zasady gry, dzięki czemu pojazdy BEV stają się coraz bardziej atrakcyjną opcją. Ponadto, długo oczekiwana ekspansja największych producentów samochodów (ang. Original Equipment Manufacturer – OEM) w segmencie nieluksusowych pojazdów BEV ma na celu demokratyzację mobilności elektrycznej, rozwiązując kluczowe obawy konsumentów dotyczące wysokości cen, którymi rynek dopiero zaczyna się zajmować. W miarę zmniejszania się luki cenowej i wraz z gwałtownym wzrostem liczby przystępnych cenowo nieluksusowych opcji BEV, jesteśmy na dobrej drodze do tej trwającej elektrycznej rewolucji.

Wniosek: rok 2024 wyznacza punkt zwrotny w adaptacji BEV, napędzany mniejszymi kosztami, ramami regulacyjnymi i rozwijającymi się nieluksusowymi segmentami rynku.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach DSR 4FACTORY

Prognoza nr 2

Dalszy wzrost popularności pojazdów hybrydowych: wypełnianie luki

Podczas gdy ostatecznym celem jest elektryfikacja, pojazdy hybrydowe stają się praktycznym pomostem w tej transformacji. Dzięki połączeniu napędu tradycyjnego i elektrycznego, pojazdy hybrydowe oferują wygodny środek zarówno dla konsumentów, jak i producentów. Hybrydy stanowią znaną alternatywę dla konsumentów obawiających się w pełni elektrycznych systemów, wspieranych przez infrastrukturę bardziej przyjazną, niż w przypadku BEV. Wzrost sprzedaży hybryd z 5% do 8% na rynku amerykańskim oznacza ich rosnącą akceptację.

Hybrydy nie są tylko rozwiązaniem tymczasowym, ale strategicznym krokiem w kierunku pełnej elektryfikacji, ponieważ branża oczekuje na dodatkową infrastrukturę miejsc ładowania w ciągu najbliższych 4-5 lat. Niższa średnia cena transakcyjna hybryd w porównaniu z samochodami ICE i BEV sprawia, że są one wyborem ekonomicznym. Oczekuje się, że trend ten nabierze tempa w 2024 r. i będzie się szybko rozwijał, w miarę rozwoju infrastruktury dla pojazdów BEV.

Wnioski: hybrydy służą jako strategiczny i dostępny pomost w przejściu na elektryfikację, a ich popularność wzrośnie w 2024 roku i osiągnie maksimum do 2029 roku.

Przeczytaj również: Metoda FMEA – na czym polega analiza przyczyn i skutków wad?

Prognoza nr 3

Scentralizowana architektura strefowa – nowa era projektowania samochodów

Wprowadzenie scentralizowanej architektury strefowej oznacza zmianę paradygmatu w projektowaniu samochodów. Zmiana ta polega na zintegrowaniu wielu funkcji w scentralizowanych układach System-on-Chip (SoC) i modułach, zwiększając wydajność pojazdu dzięki wysokowydajnym czujnikom i sztucznej inteligencji. W miarę jak producenci OEM przeprojektowują te systemy, tradycyjni dostawcy muszą dostosować się do tego zmieniającego się krajobrazu, co znacznie zmniejszy liczbę komponentów i może doprowadzić do zmniejszenia działań i możliwości integracji systemów dostawców.

Może to mieć równie dramatyczny wpływ na tradycyjnych dostawców, jak przejście z ICE na BEV. Ponieważ inżynieria i rozwój oprogramowania w coraz większym stopniu przenoszą się do producentów OEM, takich jak np. General Motors, możliwości dla tradycyjnych dostawców zmieniają się drastycznie, wymagając innowacji, współpracy i rewolucyjnych zmian w strategii.

Wniosek: przejście na architekturę strefową zwiastuje nową erę w technologii motoryzacyjnej, zmuszając dostawców do wprowadzania innowacji lub ryzykowania szybkiego starzenia się produktów.

Przeczytaj również: Internet of Things (IoT) czym jest Internet Rzeczy w przemyśle?

Prognoza nr 4

Konsolidacja start-up’ów EV: korekta rynkowa

Branża motoryzacyjna doświadcza obecnie korekty na rynku samochodów elektrycznych. Trend ten stał się szczególnie widoczny pod koniec 2022 i 2023 roku, naznaczony serią bankructw i znacznymi stratami w kapitalizacji rynkowej niezliczonych dostawców LiDAR i firm Robo-Taxi. Oczekuje się, że trend ten utrzyma się do 2024 r., wpływając na start-up’y BEV. Jednym z godnych uwagi przykładów z 2023 r. jest Lordstown Motors, który w czerwcu złożył wniosek o ochronę przed upadłością, podkreślając słabość finansową sektora. Biorąc pod uwagę takie firmy jak Rivian Automotive, Polestar Automotive, Lucid Group i Fisker, można spodziewać się kolejnych bankructw.

Ta trwająca korekta wynika przede wszystkim z ogromnego kapitału wymaganego do opracowania i produkcji pojazdów elektrycznych oraz intensywnej konkurencji ze strony uznanych gigantów motoryzacyjnych, ewidentnie zmierzających w kierunku elektryfikacji. Wysokie koszty badań, rozwoju i produkcji, wraz z wyzwaniami związanymi ze skalowaniem i poruszaniem się po złożonym łańcuchu dostaw, stanowią znaczące przeszkody dla tych start-up’ów.

Szersze otoczenie gospodarcze pogarsza sytuację, w tym zmienne nastroje inwestorów i zacieśniające się rynki finansowe. Ponieważ te start-up’y wydają gotówkę, aby utrzymać działalność i dążyć do bycia widocznym na rynku, ich odporność finansowa jest poddawana poważnym testom.

Wniosek: Rynek start-up’ów BEV w 2024 r. prawdopodobnie ulegnie dalszej konsolidacji, a przetrwają tylko firmy odporne finansowo i posiadające strategiczne umiejętności.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach DSR 4FACTORY

Prognoza nr 5

Ciągłe zakłócenia w łańcuchu dostaw w przemyśle samochodowym: strategiczna zmiana

Wprowadzone w USA ograniczenia dotyczące sprzedaży zaawansowanych technologii półprzewodnikowych do Chin oraz amerykańskich inwestycji w chińskie podmioty mają zmienić podejście branży do zaopatrzenia i współpracy. Dzieje się to w czasie, gdy producenci samochodów w dużym stopniu polegają na tych technologiach w celu wyprodukowania samochodów elektrycznych, autonomicznych systemów jazdy i funkcjonalności pojazdów połączonych cyfrowo z otoczeniem. Rozwój ten wymaga nowych strategii rozwoju produktów, zróżnicowanego zaopatrzenia, zwiększonej produkcji lokalnej i innowacji opartych na współpracy.

Spodziewajmy się bardziej innowacyjnej współpracy, takiej jak warta 11 miliardów dolarów współpraca TSMC, Bosch, Infineon i NXP w Europie, która może stać się planem przyszłych inwestycji strategicznych. Partnerstwa te mogą przeciwdziałać ograniczeniom i zapewnić stałe dostawy krytycznych komponentów.

Przyszłe wyzwanie polega na poruszaniu się w krajobrazie geopolitycznym przy jednoczesnym utrzymaniu tempa elektryfikacji i postępu technologicznego. To, jak dobrze firmy dostosują się do tych zmian, zdywersyfikują swoje źródła dostaw i zainwestują w nową współpracę, określi ich sukces w tym ewoluującym krajobrazie.

Wniosek: łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej w 2024 r. będzie charakteryzował się szybką adaptacją do nowych sytuacji i strategicznymi zmianami, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wzrostu produkcji pojazdów samochodowych.

Oczywiste więc jest, że w 2024 roku branżę motoryzacyjną czekają znaczące zmiany. Te pięć prognoz podkreśla szybko zmieniające się zagrożenia i wyzwania oraz wskazuje na ogromne możliwości rozwoju i potrzebę kolejnych innowacji. Przyjęcie tych zmian, wspieranie współpracy i napędzanie postępu technologicznego będzie miało kluczowe znaczenie dla producentów samochodów w skutecznym poruszaniu się w stale ewoluującym krajobrazie motoryzacyjnym.

Źródło tekstu: QAD Blog

Autor: Paul Eichenberg – Chief Strategist

w firmie Paul Eichenberg Strategic Consulting

Tłumaczenie i redakcja: DSR S.A.

P.S. Ewidentną pomoc w rozwoju elastycznej i efektywnej produkcji samochodów elektrycznych i hybrydowych stanowić mogą rozwiązania z oferty QAD i DSR 4FACTORY, które dzięki nowoczesnym zastosowaniom systemów informatycznych wspierają już od kilkudziesięciu lat wielu globalnych producentów pojazdów samochodowych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach DSR 4FACTORY

Przeczytaj także:

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?

Dziesięć mitów o harmonogramowaniu przy ograniczonych zasobach

System CMMS/EAM czyli nowoczesne utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych

Jak prawidłowo zorganizować miejsca pracy czyli zasady 5S w przedsiębiorstwach?