Prognozy dla produkcji i łańcucha dostaw na rok 2022 – hiperautomatyzacja i co jeszcze?

16 stycznia 2022

Po ostatnich dwóch latach niepewności i ciągłych zmian wywołanych m.in. pandemią nie jest zaskoczeniem, że niektórzy mogą się wahać przed prognozowaniem stanu produkcji, łańcuchów dostaw i transformacji cyfrowej na rok 2022. Podejmijmy jednak to wyzwanie.

Automatyzacja relacji z dostawcami

Dosyć oczywistym jest, że obecny stan globalnych łańcuchów dostaw będzie zajmował czołowe miejsce w prognozach na rok 2022. Na podstawie ankiety cytowanej przez agencję Bloomberg, a przeprowadzonej przez firmę konsultingową AlixPartners wśród 3 000 prezesów i kadry kierowniczej na poziomie dyrektorskim i wyższym w 10 branżach, okazało się, że kwestie pracownicze i digitalizacja znalazły się na szczycie listy problemów wymienianych przez respondentów. Odpowiadający podkreślili pilną potrzebę zmiany modeli biznesowych w celu stworzenia nowych lokalnych, regionalnych i globalnych łańcuchów dostaw.

Inne źródła prognoz na rok 2022 opisują wyzwania, które producenci znają aż za dobrze z roku 2021: wydłużenie czasu realizacji zamówień oraz koszty wynikające między innymi z niedoborów siły roboczej i surowców. Widoczność danych z całej sieci dostawców jest obszarem wymagającym znacznie większej uwagi. Liderzy biznesowi zdają sobie sprawę, że coś musi się zmienić, że lepsza komunikacja i współpraca z dostawcami to kluczowe elementy zwycięskiej strategii.

Sposobem na poprawę zdolności reagowania i zwinności łańcucha dostaw jest poprawa komunikacji z dostawcami, a tym samym poprawa integralności danych. Posiadanie cyfrowych połączeń z dostawcami skutkuje lepszą komunikacją i podejmowaniem lepszych decyzji.

Określmy trzy obszary, w których przedsiębiorstwa produkcyjne mogą poprawić swoje relacje z dostawcami, usprawnić decyzje dotyczące zaopatrzenia, uzyskać jedną wersję prawdy dzięki analityce danych i osiągnąć lepszą wydajność globalnego łańcucha dostaw:

  • Wzmocnienie długoterminowych relacji z dostawcami – w celu uwzględnienia pomiaru wydajności oraz ciągłej informacji zwrotnej i komunikacji z dostawcami w celu spełnienia warunków umów o poziomie świadczonych usług. Lepsza komunikacja i współpraca z dostawcami poprawia zdolność szybkiego reagowania w łańcuchu dostaw.
  • Zwiększenie efektywność dzięki hiperautomatyzacji – zastąpienie arkuszy kalkulacyjnych, e-maili i pamięci ludzkiej zautomatyzowanymi rozwiązaniami, które pozwalają zidentyfikować najlepszych dostawców, cenę i wydajność, a jednocześnie usprawniają rozwój współpracy z dostawcami. Hiperautomatyzacja procesów zaopatrzenia daje producentom systematyczne podejście, którego potrzebują do zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Rozpoznanie ryzyka związanego z dostawcami – oprócz oczekiwanego ryzyka związanego ze złożonym zarządzaniem globalnymi dostawcami, producenci zwiększają swoje ryzyko poprzez uzależnienie od powtarzalnych procesów wymagających obsługi ręcznej. W miarę przechodzenia na procesy cyfrowe, muszą oni zarządzać i chronić dane dostawców oraz rozumieć rolę cyberbezpieczeństwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Czym jest hiperautomatyzacja?

W artykułach dotyczących prognoz na rok 2022 znajdujemy informacje o dostępności nowych, wydajnych i przewidywalnych technologii automatyzacji procesów – a analitycy i firmy zajmujące się badaniem rynku mają swoje własne nazwy:

  • Gartner nazywa to „hiperautomatyzacją”
  • International Data Corporation (IDC) nazywa to „inteligentną automatyzacją procesów”.
  • Forrester Research nazywa to „cyfrową automatyzacją procesów”.

Niezależnie od nazwy, chodzi o połączenie ludzi, procesów, sprzętu i zadania do wykonania, aby osiągnąć doskonalszą wydajność procesu i poprawić efektywność produkcji. Być może przyjęcie i wdrożenie hiperautomatyzacji oraz powiązanych technologii takich jak sztuczna inteligencja (and. Artificial Inteligence – AI) i analityka biznesowa (ang. Business Intelligence – BI) mogło nastąpić organicznie z biegiem czasu, ale pandemia zdecydowanie przyspieszyła ten proces. Nowe trendy technologiczne stają się wymogiem przetrwania firm produkcyjnych i obejmują zrobotyzowaną automatyzację procesów (ang. Robotic Process Automation – RPA), kognitywną automatyzację, bezkodowe (ang. no-code) i niskokodowe (ang. low-code) ( o których pisaliśmy w materiale: Zwiększanie możliwości systemu zarządzania produkcją w środowisku Low-Code / No-Code), platformy aplikacyjne (ang. Low-Code Application Platform – LCAP) oraz zintegrowaną współpracę.

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z tych technologii hiperautomatyzacji, które przedsiębiorstwa produkcyjne powinni rozważyć w 2022 roku:

  • Producenci mogą wykorzystywać automatyzację procesów biznesowych do automatyzacji zadań. Narzędzie RPA otrzymuje zestaw instrukcji, przechwytuje dane i umieszcza je tam, gdzie są potrzebne.
  • Automatyzacja kognitywna opiera się na RPA poprzez uczenie maszynowe (ang. machine learning) przyczyn zaistniałej sytuacji w celu wykonania określonego zadania. Wykorzystywane jest w tym celu przetwarzanie języka naturalnego, rozumienie mowy, a także obserwacje historyczne.
  • Bezkodowe lub niskokodowe platformy aplikacyjne (LCAP) dają użytkownikom możliwość personalizacji i rozbudowy aplikacji, które dodatkowo można łatwo zintegrować z innymi rozwiązaniami, zapewniając lepsze doświadczenie użytkownika,
  • Zintegrowana współpraca dotyczy unikalnych, doraźnych zadań znajdujących się poza możliwościami systemu, które są często wykonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych lub przekazywania dokumentów papierowych. Zadania te, choć trudne do zautomatyzowania, mogą być częścią struktury ustanowionej przez techniki i narzędzia zintegrowanej współpracy.

Niedawny artykułIndustry Week, autorstwa Jasona Bergstroma z Deloitte, powtarza nasze przewidywania, że samo zainteresowanie technologią nie wystarczy – producenci muszą pójść na całość, aby przetrwać w 2022 roku, który nazwał „Rokiem Inteligentnej Fabryki”. Jedna z jego pięciu prognoz na rok 2022 odnosi się do zintegrowanych rozwiązań dla inteligentnych fabryk oraz do tego, jak organizacje przejdą od posiadania kilku elementów inteligentnej fabryki do działania w ramach pełnych inteligentnych środowisk produkcyjnych.

Ponieważ jedyną stałą rzeczą jest zmiana więc przedsiębiorstwa produkcyjne nadal będą borykać się z wieloma zakłóceniami. Aby przetrwać i rozwijać się, muszą być więc otwarte na innowacje oraz gotowe do wdrożenia i wykorzystania hiperautomatyzacji, aby stać się producentami zwinnymi i adaptacyjnymi.

Kristin Poulton

  Marketing Communications Director w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o zintegrowanym systemie zarządzania produkcją DSR 4FACTORY

Przeczytaj także:

Co to jest ERP 4FACTORY w chmurze i jak działa?

Rola oprogramowania ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw