Popularyzacja wyników badań w ramach projektu PUPMT- udział w konferencjach

8 listopada 2022

DSR promuje i popularyzuje swoje produkty zbudowane w ramach projektów realizowanych przez Departament R&D. W październiku firma brała udział w trzech konferencjach o zasięgu ogólnoświatowym organizowanych przez Światową Akademię Nauki, Inżynierii i Technologii (WASET – World Academy of Science, Engineering and Technology). Organizacja ta jest organizacją badawczą, której celem jest promowanie postępu nauki, inżynierii i technologii.

Konferencje odbywały się w:

  • Baku w dniach 6-7.10.2022 – International Conference on Intelligent Computing and Electronics Systems, temat konferencji: Knowledge and Ontology Engineering in Continuous Monitoring of Production Systems
  • Lizbonie w dniach 27-28.10.2022 – International Conference on Intelligent Computing and Control, temat konferencji: A Method for Quantitative Assessment of the Dependencies between Input Signals and Output Indicators in Production Systems
  • Dubaju w dniach 13-14.10.2022 – International Conference on Intelligent Systems Design and Computing, temat konferencji: Identification of the Relationship Between Signals in Continuous Monitoring of Production Systems

W trakcie konferencji DSR popularyzował, promował i publikował wyniki badań oraz prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu pt.:

”Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle. Numer: POIR.01.01.01-00-0687/17”.

Udział w konferencjach oraz innych wydarzeniach takich Silicon Saxony Day, GITEX Global 2022  czy mających się odbyć w listopadzie targach Electronica w Monachium są częścią spójnej strategii informacyjnej i promocyjnej innowacyjnych projektów realizowanych przez DSR.

Kolejnym wydarzeniem w którym DSR weźmie udział w najbliższym czasie będzie: 14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems Changed, która odbędzie się 28-30 listopada 2022 w Wietnamie. Podczas tego wydarzenia będą promowane wyniki badań oraz prac rozwojowych najnowszego projektu pt.:

„(PMSA) Production Management Smart Advisor – innowacyjne narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne wpisujące się w koncepcję przemysłu 5.0 numer: POIR.01.01.01-00-0900/19”.

Oba projekty były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

PUMPT