Zaufaj nam!

Rada nadzorcza DSR SA została powołana decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej DSR w dniu 26.06.2019.

W jej skład wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DSR

Dariusz Kucharski

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesem, w szczególności finansami przedsiębiorstw. Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada „Certificate in Business Accounting” wydany przez CIMA  (Chartered Institute of Management Accountants). Specjalizuje się w projektowaniu i wprowadzaniu systemów kontrolingu i budżetowania w organizacji, reorganizacji i zarządzania procesami biznesowymi (BPM), optymalizacji i zarządzania cash flow. Zarządzał budżetami od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych rocznie. Przeprowadził kilka wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP. Pełniąc funkcję prezesa zarządu z sukcesem wprowadził spółkę na Alternatywny Rynek Obrotu GPW – New Connect. Członek zarządów i rad nadzorczych kilku spółek akcyjnych, z doświadczeniem w prowadzeniu procesów M&A. Skutecznie pozyskiwał środki finansowe z funduszy Private Equity, inwestorów indywidualnych, funduszy europejskich oraz z instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów startupowych. Obecnie prezes zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej realizującej m.in. projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Prywatnie żonaty, ma dwójkę dorastających córek. Jego pasją jest aktywne uprawianie sportu (bieganie, piłka nożna), rozwój osobisty, historia Wrocławia.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DSR

Wojciech Zezula

Pochodzi z Wrocławia, mieszka w Piasecznie koło Warszawy, absolwent Politechniki Wrocławskiej (Instytut Cybernetyki Technicznej). Z DSR związany niemal od samego początku (2006), pełnił rolę doradcy ds. zasobów ludzkich (Interim). Wspomagał kadrę kierowniczą DSR w obszarach rekrutacji, wdrażania nowych pracowników oraz programów rozwoju kompetencji. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie i pracę w takich firmach jak: IBM (Marketing Representative, Project Manager), Kalkstein Corporate Training (Członek Zarządu) czy Business Potential Discovery (Prezes Zarządu), Wojciech posiada szerokie kompetencje w zarządzaniu projektami, zespołami konsultantów i rozwoju relacji korporacyjnych.

Prowadzi szkolenia oraz sesje doradcze i coachingowe dla kadry średniego i wyższego szczebla zarządzania (przywództwo motywacyjne, zarządzanie strategiczne, relacje B2B, interpersonalna komunikacja biznesowa, budowanie zespołów, w tym rozproszonych). Posiada duże doświadczenie w ewaluacji kompetencji (Metodą Assessment Center/Development Center) oraz programach rozwoju talentów. Aktywnie wspiera przedsięwzięcia w obszarach nowych technologii (start-ups) jako inwestor i członek rad nadzorczych.

Osiągnięcia zawodowe: IBM Hundred Percent Club (IBM EMEA – dwukrotnie), TACK Training International Certificates (London), Kalkstein Corporate Training Certificates (Warszawa), Insights Discovery Licensed Practitioner, ponad 1000 przeprowadzonych dni szkoleniowych, ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych, autor gier i programów szkoleniowych, liczne wystąpienia na konferencjach.

Wojciech prowadzi w DSR również szkolenia i  doradztwo wg Metody Insights Discovery™. Program Insights Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest inny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji. Każdy pracownik zyskuje „Profil Indywidualny Insights Discovery™”, będący narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny oraz wskazujący jego wpływ na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym.

Warto ponadto wspomnieć, że Wojciech jest współzałożycielem firmy doradczej BPD Sp. z o. o. (Business Potential Discovery), która od 15 lat pomaga Klientom tworzyć i realizować rozwiązania zapewniające zarówno realizację celów biznesowych jak i dbałość o rozwój kompetencji i motywację pracowników.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DSR

Piotr Augustynowicz

Piotr Augustynowicz ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz uczestniczył w programie Executive MBA realizowanym przez Polską Akademię Nauk.

Doświadczony Menadżer w obszarze organizacji i zarządzania kompleksowymi projektami i programami transformacji cyfrowej oraz biznesowej, z ekspercką wiedzą w zakresie technologii i rozwiązań IT, energetyki odnawialnej, ubezpieczeń oraz finansów przedsiębiorstw. Aktualnie współtworzy oraz doradza wielu przedsięwzięciom biznesowym z obszarów IT, edukacji oraz energetyki odnawialnej i elektromobilności.

Z branżą IT związany od 1993 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla Prokom Software S.A., Wola Info S.A. (Devoteam), Asseco S.A., MCX Pro, zarządzając sprzedażą i realizacją kompleksowych projektów informatycznych w sektorach: finansów, publicznym oraz edukacji.

Piotr Augustynowicz swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku jako autor systemu ERP dla międzynarodowego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. W 1995 roku związał się z firmą Prokom Software S.A., gdzie w roli kierownika projektów i dyrektora programów odpowiadał za realizację kluczowych projektów w sektorze telekomunikacji i ubezpieczeń oraz pełnił wiele funkcji menadżerskich.

W latach 2007-2008 pełnił funkcję Business Development Directora w Wola Info S.A. (aktualnie Devoteam), od 2008 do 2014 w Asseco Poland S.A., w roli Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju. W 2014 roku Piotr Augustynowicz związał się z Grupą MCX, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu MCX Telecom Sp. z o.o. (aktualnie MCX Pro). W latach 2016 – 2017, jako Prezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A., odpowiadał za uruchomienie potencjału wytwórczego spółek celowych, transformację modelu operacji i sprzedaży energii oraz realizację strategii rozwoju Grupy PGB w zakresie zwiększenia potencjału wytwórczego i ekspansji zagranicznej (UK, kraje Afryki).

Obecnie, od 2018 roku, Piotr Augustynowicz pełni funkcję Prezesa Zarządu i współzałożyciela spółki MOOVEM, zajmującej się usprawnianiem operacji w środowisku IT, strategii cyfrowej i transformacji oraz zarządzaniem licencjami i ich optymalizacją.