Największe wyzwania dla łańcucha dostaw w 2023 r.

9 października 2023

Łańcuch dostaw jest kręgosłupem każdej firmy. Jest to proces dostarczania towarów od producenta do konsumenta końcowego. Wraz z pojawieniem się technologii cyfrowej, łańcuchy dostaw stały się bardziej wydajne i szybsze. Jednocześnie, w miarę jak łańcuch wartości rozszerza się wraz z rozwojem tych technologii, pojawiają się nowe wyzwania.

W tym artykule omówimy najnowsze wyzwania związane z łańcuchem dostaw.

Cyberbezpieczeństwo

Jednym z największych wyzwań cyfrowego łańcucha dostaw są zagrożenia cyberbezpieczeństwa. W miarę jak łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej połączone i zależne od technologii cyfrowych, wzrasta ryzyko cyberataków. Hakerzy mogą wykradać poufne informacje, zakłócać operacje i powodować znaczne straty finansowe. Firmy muszą wdrożyć solidne procesy i systemy cyberbezpieczeństwa jako środki ochrony swoich cyfrowych łańcuchów dostaw. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo powinno zainwestować w zabezpieczenia informatyczne, aby z definicji chronić wszystkie procesy i łańcuchy logistyczne.

Zarządzanie danymi

Kolejnym wyzwaniem cyfrowego łańcucha dostaw jest zarządzanie danymi. Ilość danych generowanych przez procesy łańcucha dostaw jest ogromna, a zarządzanie nimi może być złożonym zagadnieniem. Firmy muszą upewnić się, że ich dane są dokładne, aktualne i dostępne dla wszystkich interesariuszy. Muszą również umieć korzystać z analizy danych, aby uzyskać wgląd w operacje łańcucha dostaw i podejmować decyzje oparte na danych.

Bez odpowiednich narzędzi i procesów, dane mogą być marnowane, co prowadzi do nieefektywności. Wszelkie czynności, które wiążą się z efektywnym zarządzaniem łańcuchem dostaw są powiązane z optymalizacją działań z danymi. To m.in. efektywny przepływ informacji pozwala lepiej zaplanować poszczególne elementy łańcucha dostaw.

Integracja

Cyfrowe łańcuchy dostaw wymagają integracji różnych systemów i technologii IT. Integracja ta może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli różne systemy mają różne formaty danych i protokoły. Firmy muszą upewnić się, że ich systemy mogą się ze sobą płynnie komunikować. Muszą również upewnić się, że ich dostawcy i partnerzy mają niezbędne możliwości integracji z różnymi systemami. Tutaj z pomocą przyjdą doświadczone firmy informatyczne, które dostarczą zarówno oprogramowanie, jak i wiedzę ekspercką oraz usługi wsparcia. Dzięki nowoczesnym programom i narzędziom część łańcucha dostaw jest lepiej planowana, monitorowana czy magazynowana, aby finalnie szybciej trafić do klienta końcowego.

Zapytaj o rozwiązania ERP 4FACTORY dla Twojej firmy

Pozyskiwanie talentów

Cyfrowe łańcuchy dostaw wymagają zatrudniania specjalistów oraz ekspertów, w takich dziedzinach jak np.: analiza danych, e-commerce, cyberbezpieczeństwo czy automatyzacja. Na rynku pracy brakuje jednak takich osób. Firmy muszą inwestować w pozyskiwanie i rozwój pracowników, aby zapewnić sobie umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania cyfrowymi łańcuchami dostaw. Nadal zapotrzebowanie na ludzkie zasoby jest wysokie. Przedsiębiorstwa, w których koordynacja pomiędzy poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw obejmuje wykwalifikowaną kadrę, której praca wspomagana jest nowoczesnymi technologiami, zyskują wydajność, lepsze planowanie oczekiwań klientów oraz bezproblemowe dostarczenie produktów lub usługi.

Automatyzacja

Łańcuch dostaw to sieć, sieć wzajemnych powiązań. I jak każdy proces biznesowy, obejmuje planowanie i zarządzanie, realizację zamówień, obsługę klienta czy ustalenie popytu na określone produkty. Dlatego też kluczowym elementem cyfrowego łańcucha dostaw jest automatyzacja. Wdrożenie automatyzacji może jednak stanowić wyzwanie. Firmy muszą zidentyfikować odpowiednie procesy do zautomatyzowania i upewnić się, że ich systemy automatyzacji są zintegrowane z innymi systemami. Muszą również upewnić się, że ich pracownicy są przeszkoleni do pracy z zautomatyzowanymi systemami.

Przepisy dotyczące łańcucha dostaw

Cyfrowe łańcuchy dostaw podlegają różnym regulacjom, takim jak przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności. Firmy muszą zapewnić zgodność z tymi przepisami, aby uniknąć kar prawnych i finansowych. Muszą również upewnić się, że ich dostawcy i partnerzy przestrzegają aktualnych przepisów. Warto podkreślić, że te wyzwania są wzajemnie powiązane i często mogą się nakładać na siebie. Firmy muszą być elastyczne, innowacyjne i gotowe do dostosowywania swoich strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku i w otoczeniu biznesowym.

Łańcuch dostaw dotyczy nie tylko transportu, magazynu, dystrybucji czy szeroko rozumianej logistyki. Występujące ryzyko w łańcuchu dostaw wiąże się z szeregiem wyzwań. Firmy muszą sprostać tym wyzwaniom, aby zapewnić, że ich łańcuchy dostaw pozostaną wydajne, bezpieczne i odporne na ciągłe zmiany. Zaczyna się od zaprojektowania procesu biznesowego, a następnie ewoluuje w narzędzia i rozwiązania informatyczne, np. ERP 4FACTORY czyli QAD Adaptive ERP.

Inwestując w cyberbezpieczeństwo, zarządzanie danymi, integrację, pozyskiwanie talentów, automatyzację i zgodność z przepisami, firmy mogą sprostać nowym wyzwaniom i rozwijać się w erze cyfrowej.

Rebecca Jennings, Global Marketing Manager | Supply Chain w QAD Inc.

Tłumaczenie i opracowanie DSR S.A.

Link do artykułu źródłowego QAD:

Top 6 Supply Chain Challenges for 2023

Zapytaj o rozwiązania ERP 4FACTORY dla Twojej firmy

 

Przeczytaj również:

Jak optymalizować fabrykę dzięki predictive maintenance?

Łącznik pomiędzy produkcją jednostkową, a masową – typy organizacji produkcji

Zrównoważony rozwój firmy produkcyjnej i ochrona środowiska – ESG producenta a sztuczna inteligencja (AI 4FACTORY)