GIP60 w kwietniu minimalnie pod kreską, ale przemysł nie zwalnia tempa

9 maja 2017

W kwietniu najsilniejszy pozytywny wpływ na GIP60, mierzony bezwzględnym wzrostem wartości rynkowej, miały spółki: GRUPA KĘTY (+7,72% w kwietniu), SYNTHOS (+2,67%), LPP (+2,14%), FAMUR (+11,28%) i WIELTON (+15,64%). Jednak z tej grupy tylko WIELTON znalazł się na podium GIP60 (i to na jego najniższym stopniu) jeśli za główne kryterium rankingu obierzemy względny wzrost wartości rynkowej. O ponad jedną piątą wzrosła wycena VIGO SYSTEM (+20,32%), co dało tej spółce tytuł lidera GIP60 w kwietniu, natomiast miejsce wicelidera – dzięki wzrostowi o 17,39% – zajęła spółka BYTOM.

VIGO SYSTEM – światowy lider produkcji niechłodzonych, fotonowych Detektorów Podczerwieni służących nie tylko w najnowocześniejszych ośrodkach badawczych na świecie, ale nawet na Marsie w ramach misji Mars Science Laboratory (znajduje się na wyposażeniu łazika Curiosity) – znaczny wzrost wartości zawdzięcza przede wszystkim informacji o wypłacie 8,24 PLN dywidendy na akcję, co w momencie ogłoszenia tej informacji dawało stopę dywidendy na poziomie 2,5%. W kwietniu spółka ogłosiła również wstępne sprawozdanie za pierwszy kwartał chwaląc się 34% wzrostem przychodów w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku, ustalając poziom tegorocznych obrotów na poziomie 6 294 tys. zł.To informacja o dywidendzie najmocniej jednak podziałała na wyobraźnię inwestorów.

Spółki BYTOM i WIELTON również mogły pochwalić się wzrostem przychodów i marż w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku, ale również w tych przypadkach głównych bodźców wzrostu wartości należy doszukiwać się poza sprawozdaniami finansowymi. W przypadku spółki BYTOM rynek pozytywnie zareagował na poprawę warunków umowy z bankiem ING. Natomiast kurs Wieltonu wystrzelił po przedstawieniu nowej strategii wzrostu grupy na początku miesiąca, w której zarząd zapowiedział dalsze zwiększenie oferty produktowej, mocy produkcyjnej, a także kolejne akwizycje na rynku producentów naczep.

Na miano antybohatera GIP60 w kwietniu zasłużyła sobie spółka ENERGOINSTAL, której wycena załamała się po ogłoszeniu bardzo złych wyników za poprzedni rok obrotowy. Spadek przychodów o ponad 26% przełożył się na ponad 14 mln. zł straty z działalności operacyjnej przy prawie 12 mln zł zysku w poprzednim roku oraz na 11 mln. zł straty netto (10,73 mln. zł. zysku w 2015 roku). Jak widać inwestorzy nie ignorują sprawozdań finansowych, szczególnie tych wstydliwych dla emitentów.

Koniunktura w przemyśle na 5

Kwietniowe wyniki badań firmy Markit wykazały znaczną poprawę nastrojów w polskim sektorze przemysłowym. Wskaźnik PMI® dla polskiego przemysłu w kwietniu wyniósł 54,1 pkt. poprawiając się o 1,12% w stosunku do poprzedniego miesiąca (53,5). Był to również znacznie lepszy wynik od długoterminowej średniej (50,4) i już 31 z rzędu odczyt powyżej granicy 50 pkt. Analitycy firmy Markit wśród źródeł dalszej poprawy nastrojów wyróżniają trzy główne czynniki: wzrost wielkości produkcji i liczby nowych zamówień oraz najwyższy w tym roku miesięczny wzrost zatrudnienia w branży. Badania wykazały również duży optymizm producentów względem najbliższego roku uzasadniony uruchomieniem nowych linii produkcyjnych oraz zwiększonymi inwestycjami.

Sytuacja u naszych głównych partnerów handlowych wygląda jeszcze lepiej: W Niemczech wskaźnik PMI® za kwiecień wyniósł 58,2 pkt (-0,17% m/m), we Francji 55,1 pkt (+3,38% m/m), w Wielkiej Brytanii 57,3 (+57,3% m/m), a w całej strefie Euro 56,7 (+0,89% m/m). W kontekście rosnącego udziału eksportu w przychodach spółek przemysłowych, doskonałe nastroje w Europie należy uznać za kolejny argument za wzrostem wartości polskich firm i dotyczy to również spółek z GIP60. Co ciekawe, dynamika eksportu nie spada mimo znacznej aprecjacji naszej waluty: od grudnia PLN umocnił się względem EUR o ponad 6%, a wobec USD o ponad 8%.

Bardzo dobrą koniunkturę polskiego przemysłu potwierdza analiza danych GUS. W marcu produkcja sprzedana spółek z branży przetwórstwa przemysłowego była wyższa o 12,7% w stosunku do kwietnia ubiegłego roku i aż o jedną piątą wyższa niż w lutym. W całym pierwszym kwartale 2017 roku zanotowano wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,1%. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla przetwórstwa przemysłowego wynikiem na poziomie 9,6 pkt. w kwietniu po raz kolejny wzbił się ponad pięcioletnie maksima, dołączając do mierników potwierdzających doskonałe nastroje wśród pracowników przetwórstwa przemysłowego.

Lista 500

Na uwagę zasługuje jeszcze jedno wydarzenie które miało miejsce w kwietniu. Chodzi o publikację XIX edycji LISTA 500 „Rzeczypospolitej”, czyli rankingu 500 największych polskich przedsiębiorstw klasyfikowanych według przychodów, na której znalazło się miejsce dla aż 32 spółek z GIP60. 17 z nich poprawiło swoją pozycję w stosunku do poprzedniego roku, licząc debiutującą na liście spółkę LENA LIGHTING. W ramach listy przyznawane są również nagrody dla najlepszych spółek i w tym roku tytuł Orła „Rzeczypospolitej” w kategorii „Najlepsza firma produkcyjna” trafił do spółki FAMUR. Oprócz katowickiego producenta maszyn górniczych wśród nominowanych znalazły się również dwie inne spółki z GIP60: CIECH i FORTE. Ta ostatnia została nawet wyróżniona w kategorii „Inwestycje”. Gratulujemy i liczymy na to, ze za rok GIP60 będzie jeszcze liczniej reprezentowany na tej liście.

W oczekiwaniu na dalsze wzrosty GIP60

Po początkowym spadku wartości, inwestorzy zauważyli, że wycena giełdowa polskich producentów nie nadążyła za sytuacją panującą na rynku. Rosnące portfele zamówień przełożył się na optymizm panujący w branży i wzrost poziomu zatrudnienia. Zeszłoroczne inwestycje zaczęły przekładać się na wzrost mocy produkcyjnej, co z kolei pomogło ograniczyć spadek tempa inflacji cen wyrobów gotowych. Te i inne sukcesy branży produkcyjnej zdają się sugerować, że drugi kwartał 2017 roku będzie kolejnym z rzędu bardzo dobrym okresem dla polskiego przemysłu, co z kolei daje nadzieję na wzrost wartości rynkowej polskich producentów. W takiej sytuacji, granica 1200 pkt. powinna zostać złamana przez GIP60 jeszcze w maju, nawet jeśli nie zrealizuje się najbardziej optymistyczny scenariusz.

Maciej Zaręba, DSR, pomysłodawca GIP60