DSR została Złotym Partnerem 5. Forum Adaptive Manufacturing w sektorze FMCG

10 listopada 2016

W dniach 20-22 września 2016 r., w Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie odbędzie się 5. Edycja Forum Adaptive Manufacturing w sektorze FMCG. Spotkanie zgromadzi praktyków produkcji z największych firm sektora FMCG. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele firm Nutricia, Beiersdorf, Nestle, Lotte Wedel, Carlsberg Supply Company, Mondelez Polska Production. Dyskusja będzie koncentrować się na znalezieniu sposobów na szybkie i elastyczne dostosowanie procesów produkcyjnych do zmieniających się wymagań sieci handlowych oraz konsumentów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości oraz niskich kosztów.

Złotym partnerem wydarzenia jest firma DSR, której przedstawiciele odpowiedzą na pytanie, jak z sukcesem zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych? W trakcie pierwszego dnia Forum (20 września, godz. 14:10 – 17:00), DSR będzie opiekunem Interaktywnej Grupy Roboczej „Zintegrowane planowanie – potencjał i wyzwanie dla firm produkcyjnych FMCG”. Ideą warsztatu jest nie tylko przekazanie wiedzy merytorycznej samego prelegenta, ale również interakcja z uczestnikami grupy. Menedżerowie będą mieli możliwość dyskusji, prezentacji doświadczeń oraz komentarzy, a nawet kreowania nowych pomysłów dla swojej firmy. Interaktywna Grupa Robocza będzie prowadzona przez Przemysława Bonieckiego (Business Development Manager w firmie DSR), który skoncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • od S&OP do planowania zmiany produkcyjnej – planowanie hierarchiczne,
  • znaczenie komunikacji z partnerami w łańcuch dostaw,
  • współpraca planowania i produkcji – czy te światy można pogodzić,
  • przygotowanie organizacji do zintegrowanego procesu planowania i harmonogramowania,
  • narzędzia informatyczne potrzebne w projektach zintegrowanego planowania.

W drugim dniu Forum (21 września, godz. 10:50), Piotr Rojek (Prezes Zarządu DSR) poprowadzi prelekcję „Wsparcie IT w branży FMCG: trendy, wyzwania, rozwiązania”.