DSR opracuje narzędzie pozwalające na zwiekszenie efektywności produkcji

9 stycznia 2018

DSR została beneficjentem unijnego wsparcia w ramach konkursu 3/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” MŚP małe projekty. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na realizację nowatorskiego projektu, w ramach którego wrocławska spółka od 1 grudnia 2017 r opracowuje narzędzie monitorująco-diagnostyczne pozwalające na optymalizację procesów produkcyjnych w przemyśle. W oparciu o paradygmaty teorii sterowania narzędzie analizować będzie czynniki mające istotny wpływ na wskaźniki efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych. Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) pozwoli na modelowanie określonych typów jednostek produkcyjnych i podejmowanie lepszych decyzji taktycznych i strategicznych przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Dofinansowany przez fundusze unijne innowacyjny projekt DSR o numerze POIR.01.01.01-00-0687/17 wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0 i 4 FACTORY, która zakłada optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie wydajności fabryk przy wykorzystaniu nowych technologii, takich jak przemysłowy internet rzeczy, analityka Big Data czy systemy informatyczne, takie jak ERP, MES czy SFC.

Wartość projektu wynosi 1 480 560.48 PLN, zaś wkład Funduszy Europejskich to 1 098 273.88 PLN.