Definicja lead time – jak to obliczyć, skrócić i wdrożyć zmiany, zgodnie z koncepcją Lean Management?

12 października 2023

Niniejszy artykuł przybliża znaczenie terminu, ważnego wskaźnika w zarządzaniu produkcją, jakim jest nieco obco brzmiący „lead time”, czyli czas realizacji zamówienia. Opisujemy czym właściwie jest lead time, jakie są jego rodzaje, w jaki sposób jest liczony, jak wpływa na zarządzanie zapasami oraz jakie są sposoby na jego skrócenie.

Dlaczego lead time jest taki ważny?

Lead time to czas od momentu złożenia zamówienia przez klienta, do momentu, w którym towar zostaje dostarczony. W przypadku produkcji production lead time obejmuje czas potrzebny na pozyskanie surowców, produkcję i wysyłkę gotowego produktu. Lead time ma duży wpływ na zarządzanie zapasami i powinien być monitorowany i planowany, m.in. z powodów przedstawionych poniżej:

Planowanie produkcji – lead time pozwala na dokładne zaplanowanie produkcji i dostaw, co z kolei pozwala na uniknięcie opóźnień i niepotrzebnego przetrzymywania zapasów.

Zarządzanie zapasami – im dłuższy jest czas realizacji zamówienia, tym większe ryzyko, że zapasy zostaną wyczerpane przed otrzymaniem nowej dostawy.

Zadowolenie klienta – krótszy lead time oznacza szybszą realizację zamówienia i zadowolenie klienta. Dlatego ważne jest, aby stale monitorować i skracać czas realizacji zamówień.

Optymalizacja procesów – lead time pozwala na identyfikację potencjalnych wąskich gardeł w procesie produkcyjnym i usprawnienie tego procesu. Dzięki temu można zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji.

Koszty – jeśli czas realizacji zamówienia jest długi, firmy mogą musieć płacić wyższe ceny za towary i usługi. To może prowadzić do niższych zysków.

Sprzedaż – jeśli czas realizacji zamówienia jest długi, klienci mogą być mniej skłonni do kupowania od firmy, jeśli nie są pewni, kiedy otrzymają swój produkt. To może prowadzić do utraty sprzedaży i przychodów.

Warto zauważyć, że lead time może być mierzony na różne sposoby, w zależności od branży i procesu produkcyjnego. Jednak niezależnie od sposobu pomiaru, jest to ważny wskaźnik, który należy stale monitorować i optymalizować.

Przeczytaj również: Krajowy System e-Faktur KSeF – jak działa i co zmieni elektroniczna faktura ustrukturyzowana?

Rodzaje lead times

Wyróżniamy kilka rodzajów lead times:

Lead time ARO – czas potrzebny na produkcję produktu po otrzymaniu wszystkich niezbędnych materiałów. Zależy on od rodzaju procesu produkcyjnego, liczby pracowników biorących udział w wytworzeniu produktu oraz czasu przestoju maszyn.

Lead time kumulatywny – całkowity czas, jaki produkt lub zamówienie spędza w procesie produkcyjnym, od początku do końca. Obejmuje on czas spędzony na produkcji (praca w toku) oraz oczekiwania na materiały lub inne zasoby. Ten wskaźnik pozwala na ocenę efektywności procesu produkcyjnego i identyfikację potencjalnych wąskich gardeł.

Lead time w procesach biurowych i usługowych – czas między momentem, w którym praca staje się dostępna dla pracownika lub zespołu, a momentem, w którym zostaje ukończona i staje się dostępna dla kolejnej osoby lub zespołu w procesie.

Lead time – jak go obliczyć?

Poniżej przedstawiony został ogólny wzór na obliczenie lead time:

Lead time = czas przetwarzania + czas oczekiwania + czas transportu

 • Czas przetwarzania – czas potrzebny na wykonanie procesu produkcyjnego.
 • Czas oczekiwania – czas oczekiwania na materiały lub inne zasoby.
 • Czas transportu – czas potrzebny na transport gotowego produktu do klienta.

Warto zauważyć, że lead time można mierzyć na różne sposoby, w zależności od branży i procesu produkcyjnego. Dlatego ważne jest, aby dokładnie określić, jakie elementy należy uwzględnić w jego obliczeniu dla danej branży i procesu. Skrócenie czasu realizacji zamówień może zwiększyć wydajność i przychody, ale wymaga to złożonego zestawu działań, aby wprowadzić zmiany systemowe, które zbliżą przedsiębiorstwo do systemu zarządzania Lean, aby skrócić czas realizacji zamówień i zwiększyć wskaźnik obrotu zapasów. Firmy muszą zrozumieć czynniki wpływające na czas realizacji zamówień, aby zoptymalizować procesy i skutecznie zarządzać swoim łańcuchem dostaw.

Jakie są najczęstsze wyzwania związane z zarządzaniem magazynami i czasem realizacji w produkcji?

W czasie trwania całego procesu produkcyjnego zdarzać się mogą (i zdarzają) różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje oraz wyzwania.

Pierwszym z takich wyzwań są braki w magazynie niezbędnych części do produkcji, które mogą spowodować opóźnienia i straty czasu i pieniędzy. Może to wynikać z niedoszacowania potrzebnych części lub problemów z dostawcami.

Drugim jest zmienność czasu realizacji zamówienia przez dostawców. Różne czasy realizacji zamówień przez różnych dostawców mogą utrudnić koordynację produkcji, co skutkuje nadmiernym lub zbyt małym zapasem w każdym momencie.

Kolejne wyzwanie to nieprzewidywalne opóźnienia w dostawie powodowane problemami z transportem, mogące opóźnić dostawę niezbędnych części, zatrzymując lub spowalniając produkcję, np. nie pozwalają precyzyjnie przewidzieć i zaplanować dostępności maszyn i ludzi, zmniejszając wydajność całego procesu i zwrot z inwestycji. Zarządzanie czasem realizacji produkcji może zostać także utrudnione poprzez nieuporządkowany stan magazynu. Nieefektywne procesy w tym obszarze mogą prowadzić do dłuższego czasu realizacji zamówień i trudności w zarządzaniu zapasami.

Wreszcie:

 • niewystarczające planowanie i kontrola produkcji,
 • brak stałego planowania sekwencji działań,
 • brak zapewnienia zdolności procesowych zgodnie z popytem

mogą powodować nie-synchroniczność procesów, prowadząc do dłuższego czasu realizacji zamówień i wyższych kosztów materiałów.

W jakich branżach czas realizacji zamówienia ma znaczący wpływ na rentowność?

Lead time ma szczególne znaczenie dla rentowności biznesu w niektórych branżach. Kilka przykładów wraz z uzasadnieniem specyfiki w danym zakresie aktywności zostało opisanych poniżej. W każdej z nich długi czas realizacji zamówienia może prowadzić do utraty sprzedaży (i/lub produktów) i zmniejszenia zysków:

 • Przemysł motoryzacyjny – gdzie czas realizacji zamówienia ma kluczowe znaczenie dla produkcji samochodów
 • Przemysł elektroniczny / farmaceutyczny– gdzie produkty są często wydawane w krótkich cyklach
 • Przemysł spożywczy – gdzie produkty mają krótki okres przydatności do spożycia
 • Branża e-commerce – gdzie klienci oczekują szybkiej realizacji zamówień.

Skrócenie lead time, lean i optymalizacja łańcucha dostaw

Skrócenie lead time w produkcji jest kluczowe dla zwiększenia wydajności i zysków. Jakie mogą być przykładowe sposoby na skrócenie czasu od momentu złożenia zamówienia do dostarczenia produktu do klienta?

 1. Zoptymalizuj procesy produkcyjne – analizuj procesy produkcyjne i identyfikuj potencjalne wąskie gardła. Usuń zbędne kroki i uprość procesy, aby zwiększyć wydajność i skrócić w sposób wymierny czas realizacji zamówień.
 2. Zarządzaj zapasami – monitoruj w sposób automatyczny i planuj zapasy, aby uniknąć braków w magazynie i opóźnień w produkcji. Dostosuj poziom zapasów do popytu, aby uniknąć nadmiernych zapasów i zmniejszyć koszty.
 3. Współpracuj z dostawcami – aby zminimalizować czas oczekiwania na materiały i surowce. Ustal harmonogram dostaw i monitoruj ich realizację, aby uniknąć opóźnień.
 4. Zautomatyzuj procesy – aby zwiększyć wydajność i skrócić czas realizacji zamówień. Wykorzystaj na liniach produkcyjnych technologie, takie jak robotyka i sztuczna inteligencja (AI 4FACTORY), aby usprawnić procesy produkcyjne.
 5. Stosuj metody Lean Management – metody Lean Management, takie jak Kaizen i Kanban, pozwalają szybko i skutecznie na ciągłe doskonalenie procesów i skracanie czasu realizacji zamówień.

Kontrola lead time – wdrożenie odpowiednich narzędzi

DSR od lat wspiera firmy produkcyjne w optymalizacji procesów produkcyjnych, logistycznych i magazynowych zarówno poprzez działania audytowe i konsultingowe jak i dobór właściwych narzędzi IT z rodziny DSR 4FACTORY. Dzięki temu nasi partnerzy mogą skutecznie mierzyć i kontrolować lead time produkcyjny w swoich firmach oraz optymalizować go i wpływać na jego skrócenie.

Z przyjemnością podejmiemy z Państwem współpracę w tym zakresie. Jesteśmy otwarci na każdy projekt.

Zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj również:

Jak optymalizować fabrykę dzięki predictive maintenance?

Łącznik pomiędzy produkcją jednostkową, a masową – typy organizacji produkcji

Autor: Piotr Słowiński
Project Manager PMP® DSR S.A. z 15 -letnim doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań ERP 4FACTORY (QAD); w DSR S.A. od 10 lat pracuje na stanowisku Starszego Kierownika Projektów. Certyfikat PMI PMP® zdobyty w roku 2012. Ponad 50 projektów implementacyjnych dla Klientów DSR (wdrożenia i upgrade'y systemu ERP 4FACTORY oraz wszystkich rozwiązań z oferty DSR 4FACTORY w wielu różnych konfiguracjach). Doświadczenie w prowadzeniu projektów w zespołach od kilku do kilkudziesięciu osób.