Aktualizacja EAM 4FACTORY 08.07.2020

8 lipca 2020

Zmiana lokalizacji zasobu w hierarchii drzewa

Zmiana dotyczy aplikacji mobilnej i ułatwienia procesu przepinania zasobów z jednego zasobu nadrzędnego do drugiego. Do tej pory proces można było wykonywać tylko z poziomu aplikacji panelowej poprzez edycję zasobu podrzędnego.

  • Nowy program działa według poniższej sekwencji:
  • Wybranie opcji „zmiana lokalizacji”
  • Wybranie zasobu do zmiany lokalizacji (skan)
  • Wybranie lokalizacji docelowej (skan). W tle wejście do zasobu i podmiana nadrzędnego.
  • Zapisanie zmian

EAM 4FACTORY - zmiana raportu zgłoszeń

EAM 4FACTORY - modyfikacja raportu statystyk

Zmiana raportu zużycia części i ME

Raport został zmodyfikowany o wyliczenie kosztów części wydanych do zlecenia poprzez wymnożenie przez cenę ewidencyjną części.

EAM 4FACtOrY- WYLICZENIE DO RAPORTU CZĘŚCI WYDANYCH

Nowy raport statystyka zgłoszeń z miesiącami

Od tej pory statystyka zgłoszeń widoczna jest z podziałem na miesiące zgodnie z ustawionym w filtrach horyzontem czasowym:

EAM 4FACTORY nowy raport statystyka zgłoszeń z miesiącami

Poprawa czasu pracy w zleceniu

Wykonana została zmiana polegająca na umożliwieniu korekty czasu pracy przez osoby uprawnione do modyfikacji w zleceniach:

EAM 4FACTORY - raport z czasu pracy

Likwidacja możliwości rozpoczynania pracy na zleceniu odbiorowym

Zlecenia odbiorowe służą do procesu weryfikacji przez operatorów poprawności wykonania prac przez mechanika oraz gotowości zasobu do dalszej eksploatacji produkcyjnej. Wprowadziliśmy blokadę rejestracji czasu pracy dla zleceń odbiorowych przez mechaników.

EAM 4FACTORY - zlecenie odbiorowe

 

Zgłoszenia błędów aplikacji EAM 4FACTORY prosimy kierować:

support@dsr.com.pl

OPIEKUN APLIKACJI – MAREK LEBIOCKI – SENIOR CONSULTANT ERP/EAM/APS

+48 601 990 754

marek.lebiocki@dsr.com.pl