4FACTORY Manager – symulator managera fabryki z prawdziwego zdarzenia

9 lutego 2021

Limity emisji CO2 coraz niższe, a produkcja leży. Klienci zaraz obłożą nas karami za niezrealizowane zamówienia, a dostawy surowców się opóźniają…

• Platformy: PC, Android, iOS

• Typ gry: strategia ekonomiczna

Czy to kolejny Tycoon…? Ano nie. W nowej grze 4FACTORY MANAGER (4FM) nie będziemy budować całego przedsiębiorstwa od zera i nie rozwój firmy, a umiejętne zarządzanie produkcją będzie naszym głównym zadaniem. Za przeniesienie do gry 4FM realnych zasad panujących przy takich procesach odpowiedzialni są eksperci od ekonomii i zarządzania w fabrykach. W grze 4FM skupiamy się co prawda na sterowaniu procesami produkcyjnymi, ale nie są to wyłącznie zautomatyzowane linie produkcyjne. Mało tego: wcielamy się w zarządcę, który powinien mieć na uwadze dbałość o środowisko.

Zasoby ludzkie

Będziemy zarządzać magazynierami transportującymi surowce z magazynu do maszyn, a kadra Działu Utrzy­mania Ruchu będzie dbać o sprawność maszyn. W przy­padku wystąpienia awarii – niezwłocznie przystąpi do jej usunięcia. Nie można również zapomnieć o samych operatorach maszyn. A ci pracownicy to tak jak w „Set­tlersach” – wszystko sami zrobią? No cóż, i tak i nie. Każdy pracownik ma zaszyty standardowy dla swojej grupy zawodowej schemat zachowań. Będzie można po przydzieleniu im zakresu obowiązków – pozostawić ich samych sobie lub też wydawać im komendy na podsta­wie zaistniałych na produkcji sytuacji. Można też w 100% poprowadzić takiego delikwenta „za rączkę” sterując nim ręcznie. Strategia zarządzania pracownikami musi się też różnić w zależności od wielkości zakładu produk­cyjnego i ilości posiadanych maszyn produkcyjnych oraz różnorodności oferowanych produktów. Czy magazynier skupi się na noszeniu samych materiałów, czy raczej na detalach już przetworzonych? A może damy mu pod opiekę cały zakład, a ręcznie poradzimy sobie z każdą nieprzewidzianą sytuacją – tylko po to, by przyspieszyć jego reakcję? Tyle możliwych strategii działania… a wybór leży w Twoich rękach.

Bez harmonogramu ani rusz

Oprócz zarządzania zespołem, ustalenie swoistej stra­tegii, harmonogramu produkcji jest kluczowe. W 4FM mamy okazję zaplanować pracę każdej maszyny z osob­na, zlecić przeniesienie składników potrzebnych do produkcji w wybranym przez nas momencie i tak plano­wać pracę na poszczególnych maszynach, by eliminować wąskie gardła i efektywnie zarządzać zasobami.

Co tak właściwie produkuje się w 4FM? Właściwie, to da się produkować wszystko. Silnik gry został zbudowa­ny tak, by importować dowolną strukturę produktu i technologię jego wytwarzania. Modeli maszyn jest wiele, a kolejne wciąż powstają. Dlatego w grze możemy zarówno produkować mrożone frytki czy butelkowaną wodę mineralną, ale również skomplikowane kotły CO, czy dowolny sprzęt AGD. Oczywiście proces produkcji wysoce skomplikowanych rzeczy został mocno uprosz­czony – by gra była grywalna. Jest jeszcze Dział Handlo­wy, który przesyła nam listę zamówień od naszych klientów. Trzeba jednak pamiętać, by trafnie ocenić swoje możliwości produkcyjne przed akceptacją takiego zamówienia. Priorytetem zawsze powinna być realizacja planu produkcyjnego pod zamówienia obowiązkowe, natomiast nawet w przypadku opcjonalnych zamówień, które przyjmiemy do realizacji – czeka nas kara finan­sowa, jeżeli nie uda nam się ich zrealizować na czas. W grze 4FM na barkach gracza spoczywa obowiązek zamówienia wszystkich wymaganych surowców i ma­teriałów potrzebnych do produkcji.

Oferty różnią się między sobą czasem realizacji i ce­ną, a magazyn nie jest z gumy, więc nie pomieści wszystkiego. Cała gra została podzielona na etapy ze­brane w scenariuszach. Scenariusze zaś przenoszą między firmami produkcyjnymi reprezentującymi różne branże, takie jak FMCG czy przemysł lekki. Model eko­nomiczny jest rozbudowany, ale wciąż przystępny i prosty w obsłudze.

Ekologiczna fabryka?

Ludzkość przyczynia się do coraz większej degradacji planety w wielu aspektach – globalne ocieplenie, zanie­czyszczenie środowiska, masowa hodowla zwierząt na ubój, przetworzona żywność, choroby cywilizacyjne… W grze 4FM gracz może kupować nowoczesne maszy­ny, które nie dość, że są mniej energochłonne to ich wykorzystanie zmniejsza ślad węglowy pozostawiany przez zarządzane przez niego przedsiębiorstwo. Może również wybierać do produkcji te receptury, które wy­magają ekologicznych surowców. Wszystkie trzy współczynniki – ekonomiczny, produkcyjny i ekologicz­ny – będą wpływać na ogólny wynik gracza. Przed twórcami wciąż wiele wyzwań i cała masa pracy – ale jeżeli nie boicie się wersji przedpremierowych i chcecie spróbować wcielić się w menadżera w zakładzie pro­dukcyjnym to twórcy gry – firma DSR z Wrocławia – szuka teraz testerów wersji Alfa. Gra wyjdzie na plat­formy mobilne (IOS, Android) oraz na komputery z sys­temem WINDOWS.

Źródło:

https://www.cdaction.pl/news-62996/4factory-manager–symulator-managera-fabryki-zprawdziwego-zdarzenia.html

Autorzy:

Rafał Sufin i Paulina Chojecka