Wskaźniki Efektywności Produkcji w miesięczniku ITWIZ

2 czerwca 2017

Firma DSR opracowała model standardowych wskaźników efektywności dla firmy produkcyjnej. Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP) składa się z 50 wskaźników, których analiza umożliwia ocenę efektywności firmy produkcyjnej. Pozwala również na identyfikację obszarów wymagających poprawy, określenie kolejności działań usprawniających oraz monitorowanie efektów i trwałości wdrożonych działań.

Zestaw kluczowych wskaźników skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych. Jego zastosowanie pozwala zarówno na stałe monitorowanie efektywności procesów, identyfikację obszarów do usprawnień oraz określenie kolejności działań usprawniających. Dodatkową, mało na razie popularną w Polsce, korzyścią jest możliwości porównania wartości wskaźników z innymi przedsiębiorstwami. Wskaźniki tworzą grupy odpowiadające wszystkim, kluczowym obszarom zarządzania firmą produkcyjną czyli takie kwestie, jak BHP, Środowisko, Jakość, Produkcja, Utrzymanie Ruchu, Logistyka, Ciągłe Doskonalenie, Zasoby Ludzkie, Sprzedaż oraz Zarządzanie Kosztami. Każda z grup zawiera od 1 do 12 wskaźników, które zostały opatrzone komentarzem oraz wskazaniami w jakich systemach informatycznych powinny być zbierane dane do ich wyliczenia.

Na łamach miesięcznika ITWIZ został zaprezentowany szczegółowy opis wskaźników.

Pobierz PDF    * Pola obowiązkowe