Rusza Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60)

15 listopada 2016

– Ogłoszona niedawno przez wicepremiera Morawieckiego „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” została bardzo dobrze odebrana przez rynek i wiele środowisk wiąże z nim sporo nadziei – mówi Maciej Zaręba, pomysłodawca indeksu. Jednak potencjalne korzyści zawsze należy odnieść do wymaganych kosztów, a te zgodnie z planem sięgają niebotycznej kwoty biliona złotych. Jak zatem w praktyce zweryfikować czy implementacja Planu Morawieckiego przyniesie branży produkcyjnej wystarczające korzyści? Poprawna realizacja planu powinna wpłynąć na wzrost gospodarczy i wzrost wartości spółek produkcyjnych.

Czym jest GIP?

Indeks GIP obejmuje 60 spółek notowanych na Rynku Podstawowym GPW, których wartość rynkowa w dniu bazowym, 1 stycznia 2016 r. wynosiła ponad 67 mld zł., co stanowiło niecałe 10% kapitalizacji akcji Głównego Rynku GPW. Do indeksu zostały włączone firmy, które deklarują w statucie charakter produkcyjny (odpowiedni dział sekcji C) oraz dystrybutorzy produktów, które wcześniej sami zaprojektowali. Kolejnym kryterium selekcji firm była całkowita lub większościowa kontrola spółki przez osoby rezydujące w Polsce.

Uczestnikami indeksu GIP jest 60 spółek notowanych na Rynku Podstawowym GPW spełniających kryteria bazowe mające na celu identyfikację polskich spółek produkcyjnych dostępnych w ofercie publicznej. Wartość indeksu jest publikowana raz w tygodniu w piątek po zamknięciu sesji (18:00). Korekty okresowe indeksu GIP dokonywane są po sesji w ostatni piątek czerwca, września i grudnia. Rewizja roczna następuje w ostatnim tygodniu marca. Pakiety spółek, których udziały przewyższają 10% są zmniejszane do tego poziomu. Giełdowy Indeks Produkcji jest indeksem typu cenowego, więc przy jego kalkulacji nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend.

– Obecnie stosunkowo łatwo uzyskać informacje na temat dynamiki PKB (GUS, Eurostat, MFW, etc.), nawet nastroje pracowników firm produkcyjnych są już bardzo dokładnie badane (PMI). Jednak w naszym odczuciu brakuje rzetelnej informacji na temat wartości sektora produkcji w Polsce – dodaje Maciej Zaręba. – Wskaźnik PKB również niekoniecznie musi informować o dynamice wzrostu gospodarczego, natomiast wiarygodność wartości księgowej w dużym stopniu zależy od umiejętności działu finansowego każdej firmy. Co prawda w ostatnich latach zaufanie do wyceny rynkowej została znacznie nadszarpnięta, jednak w dalszym ciągu przy odpowiedniej interpretacji jest to jeden z najlepszych estymatorów wartości przedsiębiorstw, a co za tym idzie całych branż.

Wskaźnik produkcji GIP będzie publikowany raz w tygodniu za pośrednictwem serwisu PRODUKCJA.EXPERT. Giełdowy Indeks Produkcji jest indeksem typu cenowego, podobnie jak na przykład indeks WIG20 i  jest publikowany codziennie za pośrednictwem serwisu PRODUKCJA.EXPERT, a komentarze ekspertów pojawiają sięraz w miesiącu. Za dzień bazowy (pierwszy dzień publikacji, w którym indeks przyjął wartość 1000) został uznany dzień 1 stycznia 2016 roku.

„Rok 2016 można uznać za początek realizacji Planu Morawieckiego, co pozwoli z biegiem lat zweryfikować skalę wzrostu wartości sektora przemysłowego w Polsce. Liczymy na to, że GIP i powiązane z nim analizy staną się przydatnym źródłem informacji dla pracowników spółek produkcyjnych, inwestorów planujących inwestycje w branży produkcyjnej, ale również dla każdego kto jest zainteresowany kondycją polskiego przemysłu” – przekonuje Maciej Zaręba.

Przeczytaj także: