Rekrutacja firm do projektu CPE

16 maja 2022

W dniach 16-31 maja 2022 r. trwa rekrutacja firm do programu „Wdrożenie specjalistycznego programu szkoleniowo-dydaktycznego z zastosowania innowacyjnych narzędzi implementujących modele biznesowe przemysłu 4.0 dla pracowników i przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa spożywczego”.

Informacje o projekcie: https://www.dsr.com.pl/centrum-projektow-europejskich/

Informacja nt. szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie: Rekrutacja firm do projektu CPE