Skontaktuj się z nami:

Okno analizy materiałowej po wykonanej kontroli materiałowej i powiązaniu popytu z podażą

10 lipca 2020

Okno analizy materiałowej po wykonanej kontroli materiałowej i powiązaniu popytu z podażą.

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.