Łańcuchy dostaw i relacje z dostawcami są złożone również w czasach bez pandemii.

4 maja 2021

19 Maja 2021 o 16:00 zapraszamy na godzinną wirtualną konferencję QAD Tomorrow podczas której padną odpowiedzi na pytania:

W jaki sposób radzić sobie z problemami związanymi z zarządzaniem dostawami?

Jakie są najlepsze praktyki dzięki, którym można je przezwyciężyć?

Eksperci opowiedzą o wyzwaniach z jakimi się mierzą:

  • brakiem sprawnego przepływu informacji między dostawcami
  • złożonością przepisów dotyczących handlu transgranicznego
  • ciągłą presją na kontrolę i redukcję kosztów zaopatrzenia
  • szybko zmieniającymi się wymaganiami odbiorców, w tym oczekiwania krótszych terminów dostaw
  • rosnącymi kosztami inwentaryzacji i magazynowania towarów

Podczas QAD Tomorrow zaprezentowane zostanie narzędzie diagnostyczne, które pomoże ocenić na jakim etapie są obecnie możliwości zintegrowanego zarządzania dostawami i którym usprawnieniom należy nadać priorytet w przyszłości.

Link do rejestracji