GIP – PODSUMOWANIE 2016 – KOMENTARZ

10 stycznia 2017

Rosnąca niepewność na rynkach globalnych jak i na rynku krajowym wpłynęły na mocne osłabienie złotego, co z kolei przełożyło się na wzrost cen akcji eksporterów, również tych z GIP (Wielton, Famur i inni). Indeks WIG wzrósł o ponad 11% i to mimo znacznej korekty w drugim kwartale. Podobnie zachowywał się indeks WIG20, który wzrósł o 8,44% zbliżając się do ważnego wsparcia na poziomie 2000 punktów.

Po raz kolejny wzrósł poziom sprzedanej produkcji przemysłowej a wskaźnik PMI kontynuował serię pozytywnych odczytów osiągając wynik 27 pozytywnych odczytów z rzędu, a w grudniu zanotował wzrost z poziomu 50,2 do 54,3 punktów, co było największym wzrostem w ciągu kilku ostatnich lat. Jednak warto pamiętać, że przez pierwsze półrocze polski przemysł zwolnił, a PMI wahał się w okolicach granicy 50 pkt, osiągając znacznie niższe wartości niż PMI największych gospodarek europejskich.

Indeks GIP

GIP zakończył rok 2016 na poziomie 1049.79 punktów, dzięki czemu osiągnął niemalże 5% stopę zwrotu. Warto jednak pamiętać, że praktycznie cały wzrost został wypracowany w ostatnim kwartale, czyli od momentu kiedy portal PRODUKCJA.EXPERT oblicza i publikuje wartość GIP.

Aż 34 spółki z indeksu GIP zanotowały wzrost wartości, w 27 przypadkach wzrost ten przekroczył 10%. 25 spółek zanotowało spadek wartości w 2016 roku, przy czym w 19 przypadkach korekta wartości przekroczyła 10%. Aż 10 spółek z indeksu GIP osiągnęło w 2016 roku wzrost wartości powyżej 30% (tabela 1).

Bezkonkurencyjnym liderem wzrostu wartości w 2016 r. była Fabryka Maszyn FAMUR S.A., której akcje podrożały o ponad 162%. FAMUR to jeden z najlepszych na świecie producentów maszyn i urządzeń górniczych, którego historia sięga początku lat dwudziestych ubiegłego wieku. Specjalizują się w produkcji maszyn przystosowanych do funkcjonowania w szczególnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych oraz w usługach z zakresu infrastruktury przemysłowej. Źródeł sukcesu giełdowego FAMUR w 2016 roku należy upatrywać w odbiciu na rynku węgla energetycznego (w 2016 był to  przejęcie spółki KOPEX – innego członka indeksu GIP. Ta największa akwizycja w branży maszynowej w Polsce (transakcja warta 880 mln zł) wpłynęła pozytywnie również na kurs spółki KOPEX, który od początku marca zyskał ponad 70%.

Rok 2016 był jednym z najlepszych w historii notowań na GPW dla przedsiębiorstwa WIELTON S.A., którego wartość rynkowa wzrosła o 84%. WIELTON od lat utrzymuje pozycję największego polskiego producenta naczep i przyczep oraz z sukcesami walczy o czołowe pozycje w grupie producentów z Europy. Na wyjątkowe wyniki giełdowe spółki WIELTON w 2016 roku złożyły się bardzo dobre wyniki finansowe: utrzymanie ROE na dwucyfrowym poziomie (17,46%), odbicie dynamiki przychodów po dwóch latach zastoju (wzrost o 18,22% w 2016 roku), wzrost zysku operacyjnego (+109% w porównaniu z rokiem 2015!), zysku netto (+195%). Innym pozytywnym bodźcem dla inwestorów były z pewnością śmiałe plany rozwoju spółki, do których zaliczyć można np. inwestycje we Włoszech.

Podsumowanie wg. branż

Spółki z branży chemicznej traciły na wartości rynkowej średnio 12% z medianą na poziomie minus 22.3%. Jednak w ostatnim kwartale 2016 roku zanotowano odbicie kursów akcji spółek chemicznych, co może być dobrym prognostykiem na kolejny rok. W 2016 roku traciły też spółki z branży spożywczej (średnia zmiana wartości na poziomie -6.5%), w tym przypadku jednak nie zanotowano widocznej poprawy w ostatnim kwartale.

Najlepsze wyniki w mijającym roku zanotowali nasi najwięksi projektanci i dystrybutorzy (CCC, LPP i Vistula), dla których średni wzrost cen akcji w zeszłym roku wyniósł 25.6%, głównie za sprawą spółki CCC (+55% w 2016 roku). Na sukces tych firm miał wpływ głównie wzrost przychodów z eksportu, ale także rosnący popyt krajowy.

Porównywalnie dobre wyniki osiągnęły w zeszłym roku spółki z branży tworzyw sztucznych, które średnio rosły o 23.6%. Warto jednak zwrócić uwagę na niemalże równy wzrost wartości akcji wśród producentów tworzyw sztucznych przekraczający 20%.

Średnie zeszłoroczne wyniki rynkowe dla wszystkich branż, z których pochodzą spółki z indeksu GIP przedstawia tabela 3.

Podsumowanie

Rok 2016 z pewnością nie należał do najnudniejszych, a liczba i skala zmian jakie przetoczyły się podczas jego trwania przez Polskę, Europę i cały Świat momentami wręcz przytłaczała. Po dużej zmienności cen widać, sporą niepewność w zachowaniu inwestorów, którym ciężko odnaleźć się w sytuacji rynkowej, która według niektórych komentatorów nie ma precedensu w historii.
Pięcioprocentowy wynik indeksu GIP w 2016 roku nie powala na kolana, jednak pokazuje, że na spółkach produkcyjnych można zarobić nawet w stosunkowo trudnych czasach. Poprawiająca się pod koniec roku koniunktura polskiego przemysłu może na dobre wzmocnić wśród graczy giełdowych wiarę w polski przemysł, co może przełożyć się na o wiele lepszy wynik GIP w przyszłym roku, tym bardziej, że mediana wskaźnika relacji ceny do wartości księgowej (C/WK) dla spółek z GIP jest równa 1.09, a dla prawie jednej trzeciej C/WK nie przekracza lub osiąga wartość bliską 1, co w przypadku spółek produkcyjnych jest wartością bardzo niską.