DSR w mediach od stycznia do marca 2024 r.

20 marca 2024

Przegląd wybranych materiałów na temat rozwiązań DSR 4FACTORY w mediach w Polsce.

 

KAIZEN wydanie 1/2024

MES (ang. Manufacturing Execution System) to – w wolnym tłumaczeniu – system realizacji produkcji, a ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, a dosłownie – do planowania jego zasobów. Odpowiednie połączenie obu może korzystnie wpłynąć na obszary szczupłej produkcji.

Połączenie MES z systemami biznesowymi, takimi jak ERP, sprawia, że w istocie proces produkcyjny napędzany jest informacjami, które mogą pomóc wykonywać poszczególne operacje, inicjować pożądane procesy. W obu przypadkach chodzi o uzyskanie pozytywnego wpływu na efektywność firmy oraz poprawę jakości produkcji poprzez wykorzystanie technologii informatycznych i elementów automatyki.

Po co integrować ERP z MES?

Michał Bernasiak, Solution Architect – Senior Business Consultant, DSR, podkreśla, że głównym celem integracji ERP z MES jest zautomatyzowanie wymiany informacji pomiędzy nimi. Zapewnia to spójność informacji w obu systemach, sprawiając tym samym, że aktualne dane o postępach realizacji produkcji są na bieżąco przekazywane do serca rozwiązania, jakim jest ERP. – Otwiera to szereg korzyści, jakie informacja przekazywana z systemu MES do systemu ERP w czasie rzeczywistym za sobą niesie. Kluczowymi są z pewnością: wiedza o zaawansowaniu operacji i zleceń produkcyjnych, występujące awarie, jakość wytwarzanej produkcji czy konsumpcja komponentów – dodaje M. Bernasiak.

Integracja ERP i MES umożliwia ponadto lepszą widoczność danych na wszystkich poziomach produkcji. W ten sposób można szybko identyfikować ewentualne problemy i lepiej reagować na zmiany w produkcji.

Kaizen 1/2024

Źródło: Kaizen, wydanie 1/2024

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach DSR 4FACTORY

 

FORCE NEWS WROCŁAW

Wyzwania i szanse dla polskich firm produkcyjnych w dobie cyfrowej transformacji:

W dobie cyfrowej transformacji firmy produkcyjne w Polsce stają przed szeregiem wyzwań. Z jednej strony muszą sprostać rosnącej konkurencji na globalnym rynku, z drugiej strony muszą nadążyć za dynamicznie rozwijającymi się technologiami. Jedną z firm, która pomaga polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym w tej transformacji, jest DSR. Rozmawiamy z Panem Marcinem Wirą, Senior Technical Consultant | Team Leader | IT Manager | ITIL® 4 Master.

Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoją firmy produkcyjne w Polsce?

W ubiegłym roku na polskim rynku pracy odnotowano zahamowanie, co przełożyło się na redukcję dostępnych miejsc pracy oraz dłuższy czas potrzebny na rekrutację. To zjawisko w szczególności dotknęło młodych, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową.

Pomimo niepewności związanej z pandemią i sytuacją geopolityczną, rynek pracy w Polsce utrzymuje stabilność. To przejawia się niskim poziomem bezrobocia. Przedsiębiorstwa zgłaszają zapotrzebowanie na nowych pracowników, co sugeruje dostępność miejsc pracy, zwłaszcza w większych miastach. Widzimy, że młodsze pokolenie pracowników wnosi nowe wymagania na rynek pracy. Mają oczekiwania na większą otwartość pracodawców, co znajduje odzwierciedlenie w jasno określonych przedziałach wynagrodzeń w ofertach pracy. Te zmiany zmuszają pracodawców do modyfikacji swoich metod rekrutacyjnych.

Force News Wrocław

Źródło: forcenews.pl: Wywiad. Rozmowy, które napędzają biznes.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach DSR 4FACTORY

 

Raport Perspektywy ERP 2024

Rok 2023 zarysował się wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych jako czas niepewności i wyczekiwania. Trwająca drugi rok wojna w Ukrainie, trwająca stagnacja gospodarcza, na granicy recesji, w kilku europejskich krajach w tym w Niemczech i Francji, duże napięcia geopolityczne w wielu rejonach świata, a w końcu wybory parlamentarne w Polsce i niepewność kierunków zmian, które po nich miałyby nastąpić – te czynniki spowodowały, że firmy z reguły prowadziły również inwestycje IT bardzo ostrożnie.

Jednak projektów IT nie brakowało – przedsiębiorstwa prowadziły je jednak w bardzo przemyślany, celowy sposób, badając, a potem eliminując konkretne blokery ich rozwoju. Wyraźnym trendem była rewizja narzędzi i systemów IT, którymi firmy obrosły i wypracowanie strategii ich dalszego użycia.

Wypowiedź Pawła Daszkiewicza – Dyrektora Realizacji Usług DSR 4FACTORY.

Kliknij w obraz poniżej, aby przeczytać:

PERSPEKTYWY ERP 2024

Źródło: Raport: Perspektywy ERP 2024: Okiem ekspertów, erp-view.pl

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach DSR 4FACTORY