fbpx
Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: +48 71 889 05 60

Oferty pracy

Kierownik B+R

3 lutego 2020

Tytuł naukowy:

dr lub dr hab.

Obszary badawcze i zainteresowania naukowe:

• systemy rekomendacji,
• systemy eksperckie,
• sztuczna inteligencja,
• metody propagacji i integracji wiedzy,
• jakość danych,
• systemy inteligentne w przemyśle.

Działalność B+R:

Udokumentowany udział w projektach B+R, w tym roli kierownika.

Dorobek wdrożeniowy:

Udokumentowany udział w projektach badawczo-rozwojowych, których wyniki zostały wdrożone w biznesie.

Publikacje naukowe w tematyce:

• systemy rekomendacji,
• systemy eksperckie,
• zastosowanie metod sztucznej inteligencji w przemyśle,

Rola w projekcie:

Nadzór i weryfikacja merytoryczna wyników prac kadry B+R. Ponadto na poszczególnych etapach projektu m.in.:
– dobór odpowiednich metod do opracowania narzędzia inteligentnej rekomendacji,
– udział w realizacji testów narzędzia w rzeczywistym środowisku produkcyjnym,
– odpowiedzialny za propozycje i wdrożenie zmian w narzędziu wynikających z przeprowadzonych symulacji i testów,
– przygotowanie kompletnej dokumentacji wdrożeniowej – koordynacja prac przedwdrożeniowych z konsultantami.

Wymiar zaangażowania:

1/2 etatu

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas trwania projektu (26 miesięcy)

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.