Jakie są wyzwania firmy produkcyjnej – dostawcy Tier-1 branży motoryzacyjnej, w roku 2023?

8 sierpnia 2023

W roku 2023 firma produkcyjna będąca dostawcą Tier-1 w branży motoryzacyjnej stoi przed szeregiem wyzwań związanych z dynamicznymi zmianami w tym sektorze. Firma musi być elastyczna, innowacyjna i zdolna do szybkiego dostosowania swoich produktów do zmieniających się trendów rynkowych, takich jak elektryfikacja, autonomiczność, komunikowalność, zrównoważony rozwój. Szybki rozwój technologiczny i zmieniające się preferencje konsumentów wymagają od dostawców Tier-1 równie szybkiego dostosowywania się i wprowadzania nowych produktów na rynek.

Na podstawie ogólnych trendów i kierunków rozwoju w branży motoryzacyjnej, mogę przypuszczać, że omówione poniżej 9 wyzwań nadal mogą w 2023 roku mieć znaczenie dla dostawców:

I. Elektryfikacja i zrównoważony rozwój: Wprowadzenie pojazdów elektrycznych i rosnące oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju wymagają od dostawców Tier-1 opracowania i dostarczenia zaawansowanych komponentów, baterii, układów ładowania i innych technologii zgodnych z normami emisji i ochrony środowiska.

II. Technologie autonomiczne: Wprowadzenie autonomicznych pojazdów stwarza zapotrzebowanie na zaawansowane czujniki, układy sterowania i oprogramowanie bezpieczeństwa, a także wymaga spełnienia rygorystycznych norm bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

III. Technologie komunikowalności: Rosnące znaczenie technologii połączeń urządzeń (IoT, 5G) wymusza dostarczanie rozwiązań związanych z nawigacją, rozrywką, zarządzaniem energią i komunikacją wewnątrz pojazdu.

IV. Nowe modele użytkowania: Rozwój trendów, takich jak współdzielenie pojazdów, usługi mobilności na żądanie i subskrypcje, wymusza na dostawcach konieczność dostosowania swoich modeli biznesowych i dostarczanie nowych rodzajów produktów i usług.

V. Konkurencja, presja cenowa i wymagania OEM: Konkurencyjność na rynku i oczekiwania producentów samochodów dotyczące obniżenia kosztów mogą prowadzić do presji na dostawców, w celu dostarczenia wysokiej jakości produktów po konkurencyjnych cenach.

VI. Globalne łańcuchy dostaw, braki surowców i półproduktów: Wyzwania związane z globalnymi łańcuchami dostaw, takie jak niestabilność geopolityczna, braki surowców i zakłócenia w transporcie, mogą wpłynąć na dostępność i koszty materiałów oraz komponentów.

VII. Technologie produkcji i automatyzacja: Wprowadzanie nowych technologii produkcyjnych i automatyzacja wymaga od dostawców inwestycji w nowe wyposażenie i szkolenie pracowników.

VIII. Cyberbezpieczeństwo: Rozwój technologii i komunikowalność niesie ryzyko ataków cybernetycznych i naruszeń bezpieczeństwa danych, co wymaga zabezpieczenia pojazdów przed zagrożeniami cybernetycznymi.

IX. Presja regulacyjna i przepisy: Rosnące wymagania regulacyjne dotyczące emisji, bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych mogą wpłynąć na projektowanie, produkcję i testowanie komponentów.

Dowiedz się więcej o szkoleniu dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE w najnowszej wersji 6

I. Elektryfikacja i zrównoważony rozwój

W miarę rosnącej popularności pojazdów elektrycznych i dalszego nacisku na zrównoważony rozwój, dostawcy branży motoryzacyjnej mogą napotkać wyzwania związane z dostarczaniem komponentów i systemów dla pojazdów o niskiej emisji oraz spełnianiem coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych.

Elektryfikacja i zrównoważony rozwój stanowią istotne wyzwania dla dostawców Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. Rosnące trendy w kierunku pojazdów elektrycznych i zrównoważonego rozwoju wymagają od dostawców Tier-1 dostosowania się do nowych wymagań i innowacji. Oto niektóre z kluczowych wyzwań w tym kontekście:

 1. Nowe komponenty i technologie: elektryfikacja pojazdów wymaga dostarczania zupełnie nowych komponentów i technologii, takich jak baterie, silniki elektryczne, układy zasilania i sterowania. Dostawcy Tier-1 muszą być gotowi na rozwój i produkcję tych zaawansowanych komponentów;

 2. Zarządzanie cyklem życia baterii: baterie stanowią kluczowy element pojazdów elektrycznych. Dostawcy muszą opracować strategie zarządzania cyklem życia baterii, w tym recyklingu i utylizacji, aby zminimalizować wpływ na środowisko;

 3. Zrównoważone materiały: zrównoważony rozwój wymaga zastosowania materiałów o mniejszym wpływie na środowisko, takich jak materiały odnawialne i biodegradowalne. Dostawcy muszą zdobyć dostęp do takich materiałów i dostosować swoje procesy produkcyjne;

 4. Efektywność energetyczna: pojazdy elektryczne wymagają zoptymalizowania efektywności energetycznej. Dostawcy Tier-1 mogą być zaangażowani w dostarczanie komponentów i rozwiązań, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności użytkowej pojazdów;

 5. Infrastruktura ładowania: rozwój infrastruktury ładowania jest kluczowy dla sukcesu pojazdów elektrycznych. Dostawcy muszą być gotowi na dostarczanie rozwiązań związanych z ładowaniem, takich jak ładowarki i systemy zarządzania ładowaniem;

 6. Zmiany w łańcuchu dostaw: elektryfikacja i zrównoważony rozwój mogą prowadzić do zmian w łańcuchach dostaw, na przykład poprzez potrzebę pozyskiwania zrównoważonych surowców lub dostarczania komponentów związanych z technologią elektryczną;

 7. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności: elektryfikacja pojazdów stawia wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności. Dostawcy Tier-1 muszą spełniać surowe standardy i regulacje w tych obszarach;

 8. Zmiany w procesach produkcyjnych: produkcja pojazdów elektrycznych może wymagać zmian w procesach produkcyjnych i zdolnościach dostawców Tier-1. Dostawcy muszą być gotowi do dostosowania swoich procesów do nowych wymagań;

 9. Zarządzanie danymi: elektryczne pojazdy generują znaczne ilości danych związanych z ich działaniem. Dostawcy muszą opracować strategie zarządzania danymi, tak, aby były one wykorzystywane w sposób efektywny i zgodny z przepisami;

 10. Edukacja i szkolenia: elektryfikacja i zrównoważony rozwój wymagają nowych kompetencji i wiedzy. Dostawcy muszą inwestować w edukację i szkolenia swojej kadry, aby mogła skutecznie obsługiwać nowe technologie i procesy.

Dostawcy Tier-1 muszą być zdolni do szybkiego dostosowywania się do zmian w branży i inwestowania w nowe kompetencje, aby sprostać wymaganiom elektryfikacji i zrównoważonego rozwoju w roku 2023.

Przeczytaj również: Czy sztuczna inteligencja (AI) może być filarem zrównoważonego rozwoju producenta (ESG)?

II. Technologie autonomiczne

Rozwój technologii związanych z pojazdami autonomicznymi może wymagać od dostawców dostosowania swoich produktów i usług do nowych wymagań, bezpieczeństwa i standardów.

Technologie autonomiczne stanowią istotne wyzwanie dla dostawców Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. Autonomiczne pojazdy, zdolne do prowadzenia się same bez aktywnego udziału kierowcy, przynoszą ze sobą wiele nowych wymagań i możliwości, które dostawcy Tier-1 muszą uwzględnić.

Oto niektóre z kluczowych wyzwań w tym kontekście:

 1. Zaawansowane czujniki i systemy percepcji: technologie autonomiczne wymagają zaawansowanych czujników, takich jak kamery, radary, lidary i systemy wizyjne. Dostawcy Tier-1 muszą rozwijać i dostarczać te technologie, aby umożliwić pojazdom dokładne i niezawodne rozpoznawanie otoczenia;

 2. Integracja z systemami pojazdu: dostawcy muszą zapewnić integrację systemów autonomicznych z istniejącymi systemami pojazdu, takimi jak układy sterowania, systemy hamowania awaryjnego, układy stabilizacyjne itp.;

 3. Rozwój sztucznej inteligencji: autonomiczne pojazdy opierają się na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji i analizy sytuacji drogowej. Dostawcy Tier-1 muszą rozwijać umiejętności w dziedzinie sztucznej inteligencji i dostarczać odpowiednie komponenty;

 4. Zarządzanie danymi: Technologie autonomiczne generują ogromne ilości danych, które muszą być efektywnie zarządzane, przetwarzane i wykorzystywane. Dostawcy muszą opracować rozwiązania do zbierania i analizy tych danych;

 5. Bezpieczeństwo i niezawodność: autonomiczne pojazdy muszą być niezwykle bezpieczne i niezawodne, aby minimalizować ryzyko wypadków. Dostawcy Tier-1 muszą spełniać surowe standardy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa;

 6. Testowanie i walidacja: wprowadzanie autonomicznych pojazdów na drogi wymaga intensywnego testowania i walidacji. Dostawcy muszą mieć zdolność do przeprowadzania skomplikowanych testów i symulacji, aby udowodnić, że ich technologia jest bezpieczna i efektywna;

 7. Regulacje i przepisy: technologie autonomiczne są objęte regulacjami i przepisami, które mogą różnić się w zależności od regionu i kraju. Dostawcy muszą monitorować zmiany w prawie i zapewnić, że ich produkty spełniają obowiązujące normy;

 8. Zmiany w modelach biznesowych: autonomiczne pojazdy mogą prowadzić do zmian w modelach biznesowych, takich jak usługi transportowe jako usługa. Dostawcy muszą być gotowi na dostosowanie swoich strategii biznesowych do ewolucji rynku;

 9. Kultura organizacyjna: wdrażanie technologii autonomicznych może wymagać zmian w kulturze organizacyjnej dostawcy Tier-1, zwłaszcza jeśli chodzi o podejście do innowacji, współpracy i zarządzania ryzykiem;

 10. Konkurencja: rywalizacja w dziedzinie technologii autonomicznych jest intensywna, a dostawcy Tier-1 muszą być w stanie konkurować z innymi firmami o pozyskanie kontraktów od producentów samochodów.

Dostawcy Tier-1 muszą inwestować w badania i rozwój, zdobywać nowe kompetencje i być elastycznymi w dostosowywaniu się do szybko zmieniającego się krajobrazu technologicznego związanego z technologiami autonomicznymi.

III. Technologie komunikowalności

Rosnąca rola technologii łączności w pojazdach może stawiać przed dostawcami wyzwania związane z integracją systemów infotainment, nawigacji, łączności i innych technologii w pojazdach.

Technologie łączności stanowią istotne wyzwanie dla dostawców Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. „Konnektowalność” w pojazdach, rozumiana tu jako zdolność do komunikacji między pojazdami, systemami pojazdów, a otoczeniem, staje się coraz bardziej istotna dla współczesnych samochodów.

Oto niektóre z kluczowych wyzwań związanych z technologią łączności dla dostawców Tier-1:

 1. Zaawansowane systemy komunikacji: Dostawcy Tier-1 muszą rozwijać i dostarczać zaawansowane systemy komunikacji, które umożliwią pojazdom łączność z innymi pojazdami, infrastrukturą drogową, urządzeniami mobilnymi i chmurą;

 2. Integracja z innymi technologiami: Konnektowalność musi być zintegrowana z innymi systemami w pojeździe, takimi jak systemy nawigacyjne, infotainment, bezpieczeństwa i zdalnego monitoringu;

 3. Bezpieczeństwo cybernetyczne: W miarę wzrostu konnektowalności, rośnie ryzyko ataków hakerskich na systemy pojazdów. Dostawcy muszą zapewnić skuteczne zabezpieczenia przed takimi zagrożeniami;

 4. Dostosowanie do lokalnych wymagań: Technologie konnektowalności muszą być dostosowane do różnych rynków i lokalnych regulacji. Dostawcy muszą uwzględniać różnice w wymogach prawnych i kulturowych;

 5. Zarządzanie danymi: Technologie konnektowalności generują ogromne ilości danych, które muszą być efektywnie zarządzane, przetwarzane i wykorzystywane. Dostawcy muszą opracować strategie do gromadzenia, analizy i ochrony tych danych;

 6. Aktualizacje oprogramowania: Konnektowalność wymaga regularnych aktualizacji oprogramowania, aby wprowadzać nowe funkcje, poprawki i zabezpieczenia. Dostawcy muszą zapewnić wydajne mechanizmy aktualizacji;

 7. Współpraca z producentami samochodów: Dostawcy Tier-1 muszą ściśle współpracować z producentami samochodów, aby dostosować technologie konnektowalności do specyficznych wymagań każdego producenta;

 8. Zoptymalizowana łączność: Technologie konnektowalności wymagają zoptymalizowanej łączności, w tym łączności satelitarnej, 5G, V2X (Vehicle-to-Everything) i innych. Dostawcy muszą dostarczyć rozwiązania, które zapewnią nieprzerwaną i szybką komunikację;

 9. Wsparcie dla aplikacji i usług: Konsumenci oczekują różnorodnych aplikacji i usług w swoich pojazdach, takich jak nawigacja, rozrywka, zarządzanie energią, itp. Dostawcy muszą umożliwić wsparcie dla tych aplikacji;

 10. Elastyczność i innowacje: Technologie konnektowalności rozwijają się dynamicznie. Dostawcy Tier-1 muszą być elastyczni i gotowi na wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku.

Dostawcy Tier-1 muszą być przygotowani do tych wyzwań, inwestując w badania i rozwój, zdobywając nowe kompetencje i dostosowując swoje produkty do szybko rozwijającej się dziedziny technologii konnektowalności.

IV. Nowe modele użytkowania

Rozwój usług na żądanie, wynajem i dzielenie pojazdów może wymagać od dostawców dostosowania swoich modeli biznesowych.

Nowe modele biznesowe stanowią istotne wyzwanie dla dostawców Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. Dynamiczne zmiany w technologiach, preferencjach klientów i trendach rynkowych mogą wymagać od dostawców przedefiniowania swoich strategii biznesowych i adaptowania się do nowych sposobów działania.

Oto niektóre z kluczowych aspektów tego wyzwania:

 1. Elektryfikacja i mobilność elektryczna: Rozwój pojazdów elektrycznych wprowadza nowe modele biznesowe związane z dostarczaniem komponentów związanych z bateriami, ładowaniem i zarządzaniem energią;

 2. Usługi łączności: Rosnące znaczenie technologii „konnektowalności” otwiera drzwi do dostarczania usług opartych na danych, takich jak nawigacja, zarządzanie energią czy rozrywka wewnątrz pojazdu;

 3. Współdzielenie pojazdów i usługi mobilności: Rośnie popularność modeli biznesowych opartych na współdzieleniu pojazdów oraz dostarczaniu usług mobilności na żądanie, co może wpłynąć na zapotrzebowanie na różne komponenty;

 4. Autonomiczne pojazdy: Rozwój technologii autonomicznych otwiera możliwość dostarczania usług transportu autonomicznego oraz specjalistycznych rozwiązań dla tego segmentu;

 5. Abonamenty i modele subskrypcyjne: Klienci mogą być zainteresowani płatnościami abonamentowymi zamiast tradycyjnym modelem zakupu pojazdu, co może wpłynąć na strategie dostawców;

 6. Dostawy na żądanie: Klienci mogą oczekiwać szybkich dostaw i dostosowania produktów do ich indywidualnych potrzeb, co może wymagać elastyczności dostawców;

 7. Model ekosystemu: Tworzenie ekosystemów, w których dostawcy współpracują z producentami samochodów, dostawcami technologii i innymi partnerami, może stworzyć nowe sposoby generowania wartości;

 8. Zrównoważony rozwój: Rosnące oczekiwania związane z zrównoważonym rozwojem mogą skłonić dostawców do wprowadzania modeli biznesowych opartych na produktach i usługach przyjaznych dla środowiska;

 9. E-commerce i platformy internetowe: Rosnąca rola sprzedaży online i platform internetowych może wymagać dostosowania strategii handlowych i marketingowych;

 10. Personalizacja i doświadczenie klienta: Klienci oczekują coraz bardziej spersonalizowanych produktów i usług, co może wymagać dostawców do opracowania modeli biznesowych opartych na dostarczaniu niestandardowych rozwiązań.

Dostawcy Tier-1 muszą być gotowi na eksplorowanie nowych możliwości, innowacyjne podejścia do tworzenia wartości oraz zdolność do szybkiej adaptacji do zmieniających się modeli biznesowych. Wprowadzanie nowych modeli biznesowych może pomóc dostawcom wykorzystać nowe okazje na rynku i utrzymać konkurencyjność w roku 2023 i w następnych latach.

V. Konkurencja, presja cenowa i wymagania OEM

Konkurencja w branży motoryzacyjnej może prowadzić do presji na obniżanie cen, co może wpływać na marże dostawców.

Konkurencja i presja cenowa są istotnymi wyzwaniami dla dostawców Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. Współczesny rynek motoryzacyjny charakteryzuje się intensywną konkurencją, rosnącymi oczekiwaniami klientów i dynamicznymi zmianami technologicznymi. To wszystko może wpłynąć na zdolność dostawców do utrzymania rentowności i konkurencyjności.

Oto niektóre z kluczowych aspektów tego wyzwania:

 1. Wzrost liczby dostawców: Rynek motoryzacyjny przyciąga nowych dostawców, zarówno z tradycyjnych branż, jak i nowych technologicznych graczy. Wzrost liczby dostawców może prowadzić do zwiększonej konkurencji o kontrakty i zamówienia;

 2. Innowacje i rozwój technologiczny: Presja na wprowadzanie innowacyjnych technologii może wymagać znacznych inwestycji w badania i rozwój. Dostawcy Tier-1 muszą konkurować pod względem zaawansowanych rozwiązań technologicznych;

 3. Podnoszenie jakości i wydajności: Konkurencyjny rynek wymusza nieustanne doskonalenie jakości i wydajności produktów. Dostawcy muszą spełniać wysokie standardy, aby utrzymać lojalność klientów;

 4. Dostosowanie do zmieniających się trendów: Zmieniające się preferencje konsumentów i trendy rynkowe wymagają elastyczności dostawców w dostosowywaniu swoich produktów do aktualnych wymagań;

 5. Presja cenowa od producentów samochodów: Producenci samochodów dążą do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia marż zysku. Mogą wywierać presję na dostawców w celu uzyskania niższych cen i lepszych warunków;

 6. Globalna konkurencja: Dostawcy mogą konkurować nie tylko z lokalnymi firmami, ale także z globalnymi graczami. To wymaga dostosowania strategii konkurencyjnej do globalnych realiów;

 7. Rynek wtórny i używane części: Rosnący rynek części zamiennych i używanych może wpływać na konkurencyjność nowych produktów dostawców Tier-1, szczególnie jeśli chodzi o cenę;

 8. Krótkie cykle życia produktu: Szybkie zmiany technologiczne i konsumenckie oczekiwania mogą prowadzić do krótkich cykli życia produktów, co z kolei wpływa na zdolność dostawców do generowania przychodów;

 9. Dywersyfikacja i elastyczność: Dostawcy muszą być zdolni do szybkiej dywersyfikacji swojej oferty i dostosowywania się do zmieniających się wymagań rynkowych, aby pozostać konkurencyjnymi;

 10. Współpraca z producentami samochodów: Konkurencja może skłaniać dostawców Tier-1 do bliskiej współpracy z producentami samochodów w celu tworzenia strategicznych partnerstw i dostarczania wartości dodanej.

Dostawcy Tier-1 muszą opracować strategie zarządzania konkurencją i presją cenową, skoncentrować się na innowacjach, efektywności kosztowej i dostarczaniu wysokiej jakości produktów, aby utrzymać swoją pozycję na rynku motoryzacyjnym w roku 2023.

VI. Globalne łańcuchy dostaw, braki surowców i półproduktów

Niestabilność na rynkach surowców i braki w dostawach mogą wpłynąć na zdolność dostawców do utrzymania produkcji i terminów dostaw.

Globalne łańcuchy dostaw oraz braki surowców i półproduktów stanowią znaczące wyzwania dla firm produkcyjnych działających jako dostawcy Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. Te wyzwania mogą wpłynąć na ciągłość operacyjną, terminowość produkcji i konkurencyjność.

Oto niektóre z kluczowych aspektów tego problemu:

 1. Złożoność globalnych łańcuchów dostaw: Globalne łańcuchy dostaw obejmują wiele dostawców i partnerów na całym świecie, co może utrudniać monitorowanie i zarządzanie procesami oraz zwiększać ryzyko zakłóceń;

 2. Braki surowców: Wpływ zmian klimatycznych, problemów geopolitycznych czy wzmożonego popytu na surowce może prowadzić do braków kluczowych materiałów w produkcji;

 3. Braki półproduktów: Niemożność dostarczenia odpowiednich półproduktów może zakłócić proces produkcyjny i prowadzić do opóźnień;

 4. Ryzyko dostawcze: Koncentracja na niewielu dostawcach może zwiększać ryzyko zakłóceń dostaw, na przykład związanych z problemami produkcyjnymi lub dostępnymi surowcami;

 5. Fluktuacje cen surowców: Skoki cen surowców mogą wpłynąć na koszty produkcji i marże zysku;

 6. Zróżnicowanie przepisów i standardów: Różnice w przepisach i standardach w różnych krajach mogą utrudniać dostawy i produkcję na międzynarodową skalę;

 7. Konkurencja o surowce: Wzmożona konkurencja o surowce może prowadzić do wzrostu cen i ograniczonego dostępu;

 8. Alternatywne źródła surowców: Poszukiwanie alternatywnych źródeł surowców może być trudne i wymagać przekształceń w procesach produkcyjnych;

 9. Odpowiedzialność za łańcuch dostaw: Dostawcy muszą śledzić i kontrolować cały łańcuch dostaw pod kątem zgodności z normami i zrównoważonymi praktykami;

 10. Wpływ na relacje z klientami: Opóźnienia w produkcji i dostawach mogą wpłynąć na relacje z klientami i ich zaufanie do dostawcy.

Dostawcy Tier-1 muszą działać proaktywnie, aby zminimalizować ryzyko związane z globalnymi łańcuchami dostaw i brakami surowców. Wymaga to strategicznego zarządzania dostawcami, identyfikowania alternatywnych źródeł surowców oraz ciągłego monitorowania zmian na rynku surowców. Skuteczne radzenie sobie z tym wyzwaniem może pomóc w utrzymaniu stabilności operacyjnej i konkurencyjności w branży motoryzacyjnej w roku 2023.

VII. Technologie produkcji i automatyzacja

Wprowadzanie nowych technologii produkcyjnych i automatyzacja mogą wymuszać na dostawcach inwestowania w nowe wyposażenie i szkolenie pracowników.

Technologie produkcji i automatyzacja stanowią istotne wyzwania dla dostawców Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. W miarę jak technologie ewoluują, a oczekiwania klientów rosną, dostawcy muszą dostosować swoje operacje produkcyjne do nowych standardów i trendów.

Oto niektóre z kluczowych aspektów tego wyzwania:

 1. Wdrażanie nowych technologii: Dostawcy Tier-1 muszą inwestować w nowoczesne technologie produkcji, takie jak robotyka, automatyzacja, sztuczna inteligencja i internet rzeczy (IoT), aby poprawić wydajność i jakość produkcji;

 2. Zarządzanie zmianą: Wprowadzenie nowych technologii może wymagać zmiany w kulturze organizacyjnej, szkoleniach pracowników i dostosowaniu procesów produkcyjnych;

 3. Optymalizacja procesów: Automatyzacja i nowoczesne technologie mogą pomóc w optymalizacji procesów produkcyjnych, skracając czasy produkcji, zmniejszając koszty i eliminując błędy ludzkie;

 4. Brak wykwalifikowanej siły roboczej: Wprowadzenie nowoczesnych technologii może wymagać specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dostawcy muszą radzić sobie z wyzwaniem braku wykwalifikowanej siły roboczej;

 5. Ryzyko awarii technologii: Wprowadzenie nowych technologii niesie ze sobą ryzyko awarii systemów, które mogą prowadzić do opóźnień w produkcji i strat finansowych;

 6. Bezpieczeństwo pracy: Automatyzacja i robotyzacja mogą zmieniać warunki pracy i wymagać nowych standardów bezpieczeństwa dla pracowników;

 7. Koszty inwestycji: Wprowadzenie nowych technologii może wiązać się z wysokimi kosztami inwestycji w infrastrukturę, szkolenia i utrzymanie;

 8. Rozwój i utrzymanie kompetencji: Dostawcy muszą inwestować w rozwijanie kompetencji swojego zespołu, aby być w stanie obsługiwać i utrzymywać zaawansowane technologie;

 9. Zgodność z regulacjami: Nowe technologie mogą podlegać specyficznym regulacjom i normom branżowym, które dostawcy muszą spełniać;

 10. Integracja systemów: Wprowadzenie różnych technologii może wymagać integracji systemów, co może być wyzwaniem ze względu na zróżnicowane systemy i komponenty.

Dostawcy Tier-1 muszą znaleźć równowagę między inwestycjami w nowoczesne technologie, a zachowaniem elastyczności, zdolności do dostosowywania się i zarządzania ryzykiem związanym z wprowadzeniem nowych rozwiązań produkcyjnych. Wprowadzenie technologii produkcji i automatyzacji może przynieść wiele korzyści, ale wymaga również starannej strategii i planowania.

VIII. Cyberbezpieczeństwo

Rosnący wymóg komunikowalności pojazdów, wymusza, aby dostawcy skupili się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa, aby chronić pojazdy i dane kierowców.

Cyberbezpieczeństwo stanowi kluczowe wyzwanie dla dostawców Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. W miarę wzrostu „konnektowalności”, automatyzacji i innowacji technologicznych w pojazdach, rośnie ryzyko ataków hackerskich i naruszeń bezpieczeństwa danych. Ochrona samochodów przed zagrożeniami cybernetycznymi staje się niezwykle istotna, aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo kierowców i pasażerów, ale także uniknąć poważnych konsekwencji dla reputacji dostawców i producentów samochodów.

Oto niektóre z kluczowych aspektów tego wyzwania:

 1. Ataki hackerskie: Dostawcy Tier-1 muszą bronić się przed różnymi rodzajami ataków hackerskich, takimi jak ataki DDoS, ransomware czy próby przejęcia kontroli nad systemami pojazdów;

 2. Oprogramowanie i aktualizacje: Dostawcy muszą zapewnić bezpieczne oprogramowanie i regularne aktualizacje, aby zidentyfikować i usuwać potencjalne luki w zabezpieczeniach;

 3. Ochrona danych: Bezpieczeństwo danych, takich jak dane kierowców, lokalizacje i dane pojazdu, jest kluczowym aspektem w kontekście regulacji ochrony danych osobowych (np. RODO);

 4. Zabezpieczenia wewnętrzne: Dostawcy muszą chronić swoje wewnętrzne systemy i sieci przed zagrożeniami wewnętrznymi oraz nieautoryzowanym dostępem pracowników;

 5. Współpraca z producentami samochodów: Dostawcy muszą ścisłą współpracować z producentami samochodów w celu zapewnienia kompleksowego i skoordynowanego podejścia do cyberbezpieczeństwa;

 6. Testowanie bezpieczeństwa: Regularne testowanie bezpieczeństwa i penetracje jest niezbędne, aby identyfikować potencjalne luki i słabe punkty w systemach;

 7. Zarządzanie ryzykiem: Dostawcy muszą podejść do zagadnienia cyberbezpieczeństwa w sposób strategiczny, identyfikując i zarządzając ryzykiem w różnych obszarach operacyjnych;

 8. Szkolenie pracowników: Wiedza i świadomość pracowników są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. Dostawcy muszą prowadzić szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa;

 9. Reagowanie na incydenty: Dostawcy muszą mieć przygotowane plany reagowania na incydenty cybernetyczne, aby szybko i skutecznie działać w przypadku ataku;

 10. Zgodność z regulacjami: Dostawcy muszą spełniać regulacje związane z cyberbezpieczeństwem, które mogą obejmować różne wymogi dotyczące ochrony danych i działań zapobiegawczych.

Cyberbezpieczeństwo musi być integralną częścią strategii działania dostawców Tier-1. Wdrażanie skutecznych środków ochrony oraz reagowanie na zmieniające się zagrożenia i regulacje stanowią kluczowy element utrzymania zaufania klientów i utrzymania konkurencyjności w dynamicznym środowisku motoryzacyjnym.

IX. Presja regulacyjna i przepisy

Ciągłe zmiany w regulacjach i przepisach dotyczących bezpieczeństwa, emisji i innych aspektów mogą wymagać od dostawców ciągłego monitorowania i dostosowywania się do nowych wymagań.

Regulacje i przepisy stanowią istotne wyzwanie dla dostawców Tier-1 w branży motoryzacyjnej w roku 2023. W miarę rosnącego nacisku na zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, innowacje technologiczne i inne aspekty, dostawcy muszą dostosowywać swoje działania do coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych i norm branżowych.

Oto niektóre z kluczowych wyzwań związanych z regulacjami i przepisami dla dostawców Tier-1:

 1. Zrównoważony rozwój: Wzrastające oczekiwania społeczne i regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju wymuszają na dostawcach uwzględnienie aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych w swoich operacjach i produktach;

 2. Bezpieczeństwo: Branża motoryzacyjna podlega rygorystycznym normom bezpieczeństwa, zarówno jeśli chodzi o pojazdy, jak i ich komponenty. Dostawcy muszą spełniać surowe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa;

 3. Cybernetyczne zagrożenia: Rosnące znaczenie technologii komunikowalności i autonomicznych pojazdów stawia dostawców przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa przed cyberatakami i naruszeniami danych;

 4. Standardy emisji i efektywności paliw: Wprowadzanie surowych norm emisji spalin i wymagań dotyczących efektywności paliw wymaga innowacji technologicznych i dostosowywania produktów do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów;

 5. Regulacje dotyczące pojazdów autonomicznych: Rozwój pojazdów autonomicznych wymaga dostosowywania się do zmieniających się regulacji i przepisów, które muszą uwzględniać aspekty związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością;

 6. Odpowiedzialność producenta: Dostawcy Tier-1 mogą ponosić odpowiedzialność za ewentualne wady lub problemy związane z dostarczanymi komponentami. Muszą działać zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności producenta;

 7. Ograniczenia emisji CO2: Wprowadzenie norm ograniczających emisje CO2 zmusza dostawców do dostosowywania swoich produktów do bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak pojazdy elektryczne czy hybrydowe;

 8. Zgodność z regulacjami regionalnymi: Regulacje różnią się w zależności od regionu i kraju. Dostawcy muszą spełniać różne standardy i przepisy, co może wymagać dostosowywania produktów do specyficznych wymagań lokalnych;

 9. Zmiany w przepisach handlowych: Polityka handlowa i umowy międzynarodowe mogą wpłynąć na dostęp do rynków i warunki handlowe. Dostawcy muszą monitorować zmiany w przepisach handlowych i dostosować swoje strategie;

 10. Konieczność stałego monitorowania: Dostawcy muszą śledzić zmieniające się przepisy, zarówno te już obowiązujące, jak i te, które są w fazie planowania. To wymaga stałego monitorowania środowiska regulacyjnego.

Dostawcy Tier-1 muszą być zdolni do elastycznego reagowania na zmieniające się przepisy, inwestować w badania i rozwój zgodnie z wymaganiami oraz działać zgodnie z najwyższymi standardami prawno-regulacyjnymi, aby spełnić oczekiwania klientów i regulacyjne wymogi w roku 2023.

Podsumowując: firma produkcyjna działająca jako dostawca Tier-1 musi być elastyczna, innowacyjna i zdolna do szybkiej adaptacji do nowych wymagań i trendów w branży motoryzacyjnej, aby utrzymać swoją konkurencyjność i sprostać wyzwaniom rynku w roku 2023.

Dowiedz się więcej o szkoleniu dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE w najnowszej wersji 6

Autor: Jarosław Jaśkiewicz
W DSR pracuje jako manager projektów audytów i wdrożeń system QAD Adaptive ERP oraz innych modułów oferowanych w ramach DSR 4FACTORY. Od 2006 zaangażowany w treningi, edukację i promocję standardu MMOG/LE w Polsce. W 2008/9 prowadził działania u dostawców Ford, w 2012 u dostawców GM/Opel (począwszy od wersji 2 standardu). W stałym kontakcie z Odette, AIAG, QAD Inc. i innymi uczestnikami zespołu rozwijającego standard oceny MMOG/LE. Jarek doświadczenie zdobywał w firmach w USA i Polsce (wsparcie procesów biznesowych rozwiązaniami IT).