Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: 71 889 05 60

GIP – LISTOPAD 2016 – KOMENTARZ

4 stycznia 2017

Również spółki wchodzące w skład GIP, tak jak i inne notowane na GPW odczuły napiętą sytuację zza oceanu. Reakcje spółek notowanych na GPW zależały od ich wielkości oraz branży, w której funkcjonują. Jednak w większości przypadków można było zauważyć chwilowy wzrost wartości po wyborze Donalda Trumpa, który przerodził się w znaczną korektę cen w następnym tygodniu. Ostatni tydzień listopada dla spółek z GPW to zwykle odrabianie strat po tej korekcie.

Nie inaczej było w przypadku polskich spółek produkcyjnych z indeksu GIP, co można zaobserwować na poniższym wykresie:

Jak widać, również w tym przypadku, można wyróżnić cztery okresy, w których GIP na zmianę zyskiwał lub tracił na wartości. W okresie przed wyborami, GIP po początkowym spadku wartości ustabilizował swoją wartość zyskując najwięcej w dniu wyborów czyli 8 listopada. W kolejnych sesjach po wyborach, GIP poddał się trendowi panującemu na całej GPW i skorygował swoją wartość, schodząc po raz pierwszy w tym roku poniżej swojej wartości bazowej, ustanawiając swoje roczne minimum na poziomie 978,06 pkt. Po serii sesji spadkowych, nastąpiło odbicie przywracające wartość GIP na poziomie obserwowanym przed wyborami w USA (powyżej 1020 pkt.).

W listopadzie aż 37 spółek z indeksu GIP traciło na wartości, dwie zakończyły miesiąc bez zmiany, a wzrost wartości zanotowało jedynie 21 spośród nich. Inwestorzy najbardziej przecenili spółki CDRL S.A. (-22,53%), INDYKPOL S.A. (-20%) oraz MENNICA POLSKA S.A. (-19,23%). W pierwszych dwóch przypadkach źródeł spadków należy doszukiwać się w spadku zyskowności, co było spowodowane przede wszystkim rosnącymi kosztami operacyjnymi. Dodatkowo CDRL S.A. popełniła błąd w swoim sprawozdaniu, co również mogło źle wpłynąć na wizerunek spółki w oczach inwestorów. W przypadku MENNICY należy mieć na uwadze trudności spółki Mennica Metale Szlachetne S.A., która poprzez problemy ze spłatą wierzytelności znalazła się na skraju upadłości.

W listopadzie najwięcej na wartości zyskały spółki: IMPEXMETAL S.A. (+15,81%), który kontynuował realizację planu skupu akcji własnych, Gobarto S.A. (+12,83%) i NEWAG S.A. (+12%). Akcje Gobarto S.A. (DUDA), podobnie jak inne spółki, zyskały na wartości w dniu wyborów, jednak wzrost ten został dodatkowo wzmocniony publikacją raportu za Q3, z którego wynikał znaczny wzrost zyskowności firmy. Akcje spółki Newag S.A. cały swój wzrost wartości wypracowały po publikacji raportu finansowego za Q3 bynajmniej nie z powodu oszałamiających wyników. Spółka zanotowała stratę zarówno na poziomie operacyjnym (-7 078 tys. PLN), jak i ogólnym (-4 611 tys. PLN), jednym z nielicznych pozytywnych sygnałów płynących z tego raportu był dodatni przepływ pieniężny z działalności operacyjnej. Dlatego źródeł wzrostu wartości należy doszukiwać się raczej w potencjale przyszłych zamówień, pod które spółka szykuje się poprzez znaczące inwestycje.

Zastanawiając się nad przyszłą wyceną indeksu GIP warto zwrócić uwagę na kolejny bardzo dobry odczyt indeksu PMI, którego wartość w listopadzie wyniosła 51,9 pkt. Następnym ważnym sygnałem dla inwestorów zainteresowanych spółkami produkcyjnymi powinien być fakt upłynnienia zalegających zapasów, który miał miejsce w listopadzie, co powinno wpłynąć w najbliższym czasie na wzrost produkcji na potrzeby przyszłych zamówień. Wysoka ekspozycja na eksport wśród spółek z indeksu GIP w połączeniu z postępującą deprecjacją złotego to kolejne czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na wartość GIP. Czy to wystarczy żeby ceny akcji polskich spółek produkcyjnych doświadczyły rajdu św. Mikołaja? Czas pokaże.

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.