Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DSR-PROJEKT_UE_001

data opublikowania: 05 Lutego 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle”

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oraz data wpłynięcia oferty:

Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
Katedra Systemów Informatycznych
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 12.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DSR-PROJEKT_UE_001

data opublikowania: 24 Sty 2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację usług badawczych w ramach projektu pt. „Production Unit Performance Management Tool (PUPMT) – opracowanie innowacyjnego narzędzia monitorująco-diagnostycznego w zakresie selekcji czynników mających istotny wpływ na wskaźnik efektywności wydzielonych jednostek produkcyjnych opierającego się na paradygmatach teorii sterowania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych w przemyśle”

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.