Wdrożenie ERP, MES, PLM

Celem zapewnienia wysokich standardów wdrożenia w swojej pracy, wykorzystujemy sprawdzone metody wdrożeniowe, korzystające ze standardów PMI. Podstawowymi założeniami, jakie przyjmujemy, jest wdrożenie najlepszych praktyk biznesowych, głębokie dopracowanie (customizowanie) rozwiązań w kluczowych dla sukcesu firmy obszarach i wykorzystanie prekonfigurowanych rozwiązań dla pozostałych obszarów.
Koncentrujemy się wokół celów projektów. Staramy się, aby nasze wdrożenia umożliwiały rozwój rozwiązań wraz ze wzrostem potrzeb Klienta. Takie podejście pozwala na skrócenie czasu i kosztów wdrożenia oraz obniżenie kosztów obsługi powdrożeniowej. Odbywa się to bez obniżenia efektywności wdrożenia w jego krytycznych obszarach w stosunku do podejścia tradycyjnego.

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.