fbpx

Wskaźnik efektywności produkcji

Firma DSR opracowała model standardowych wskaźników efektywności dla firmy produkcyjnej. Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP) składa się z 50 wskaźników, których analiza umożliwia ocenę efektywności firmy produkcyjnej. Pozwala również na identyfikację obszarów wymagających poprawy, określenie kolejności działań usprawniających oraz monitorowanie efektów i trwałości wdrożonych działań.

Zestaw kluczowych wskaźników skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych. Jego zastosowanie pozwala zarówno na stałe monitorowanie efektywności procesów, identyfikację obszarów do usprawnień oraz określenie kolejności działań usprawniających. Dodatkową, mało na razie popularną w Polsce, korzyścią jest możliwości porównania wartości wskaźników z innymi przedsiębiorstwami. Wskaźniki tworzą grupy odpowiadające wszystkim, kluczowym obszarom zarządzania firmą produkcyjną czyli takie kwestie, jak BHP, Środowisko, Jakość, Produkcja, Utrzymanie Ruchu, Logistyka, Ciągłe Doskonalenie, Zasoby Ludzkie, Sprzedaż oraz Zarządzanie Kosztami. Każda z grup zawiera od 1 do 12 wskaźników, które zostały opatrzone komentarzem oraz wskazaniami w jakich systemach informatycznych powinny być zbierane dane do ich wyliczenia. Przykłady wskaźników wybranych grupach:

● w grupie „Jakość”: wskaźnik satysfakcji klienta, PPM (parts per milion), ilości reklamacji zewnętrznych, ilość zatrzymań linii produkcyjnej klienta. Źródła pozyskiwania: CRM, ERP, SFC.
● w grupie “Produkcja” wskaźnik szybkości pracy, efektywności pracowników, procent procesów zdolnych, czy ilość reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych. Źródła pozyskiwania: SFC.
● w grupie „Utrzymanie Ruchu” wskaźnik OEE krytycznych maszyn, % czasu na przestoje z powodu awarii, średni czas naprawy MTTR. Źródła pozyskiwania: SFC.

Twórcy modelu zamieścili także informacje dotyczące sposobu obliczania wskaźnika, źródła danych, ich agregacji, częstotliwości wykonywania analiz oraz wskazówki dotyczące najlepszych praktyk. Takie podejście daje użytkownikowi gotowy przewodnik, za pomocą którego można dokonać analizy każdego ze wskaźników. Dodatkowo może on określić, czy w procesie produkcji występują niepożądane zjawiska, wymagające usprawnienia.

Zbieranie danych i ich bieżąca analiza przekłada się na podejmowanie skuteczniejszych decyzji dotyczących produkcji. W celu uzyskania przejrzystego i spójnego środowiska analitycznego należy wykorzystać narzędzia Business Intelligence zintegrowane z oprogramowaniem ERP, APS, MES, Shop Floor Control i innymi aplikacjami gromadzącymi informacje na temat przedsiębiorstwa.

Pobierz tablicę WEP

They trusted us

DSR team has implemented several hundred projects of IT systems implementation in Polish and international manufacturing companies.